XPS peržiūros programos naudojimas

XPS peržiūros programa yra programa, leidžianti peržiūrėti, ieškoti, nustatyti leidimus ir skaitmeniniu parašu pasirašyti XPS dokumentus. Kad pradėtumėte naudotis XPS peržiūros programa, atidarykite XPS dokumentą. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kas yra XPS peržiūros programa? ir XPS dokumentai: dažnai užduodami klausimai.

Įrankių juostos XPS peržiūros programoje paveikslėlis
XPS peržiūros programos įrankių juosta

XPS peržiūros programos įrankių juostos mygtukai

Įrankių juostos mygtukas Kam jis naudojamas
Įrankių juostos mygtukas

Failas

Kam jis naudojamas

XPS dokumentui peržiūros programoje atidaryti, įrašyti dokumento kopiją, spausdinti dokumentą arba išeiti iš programos. Taip pat galite pamatyti dokumento informaciją, pvz., autorių arba sukūrimo datą.

Įrankių juostos mygtukas

Teisės

Kam jis naudojamas

Dokumento teisėms nustatyti, keisti ir rodyti. Taip pat galite pasirinkti abonementą, kurį norite naudoti teisėms. Jei esate dokumento autorius, galite nustatyti arba keisti dokumento teises. Jeigu nesate dokumento autorius, galite matyti, kokias teises turite.

Įrankių juostos mygtukas

Parašai

Kam jis naudojamas

Skaitmeniniu būdu pasirašykite dokumentą, paprašykite kitų žmonių parašų ir peržiūrėkite skaitmeninius parašus, kurie jau yra pritaikyti šiam dokumentui.

Įrankių juostos mygtukas
Struktūra Mygtuko Struktūra XPS peržiūros programoje paveikslėlis
Kam jis naudojamas

Peržiūrėti dokumento struktūrą. Ieškos dokumente rezultatus ir skaitmeninius parašus taip pat galite peržiūrėti struktūros srityje. (Kai kurie dokumentai gali būti be struktūros.)

Įrankių juostos mygtukas
Spausdinti Mygtuko Spausdinti XPS peržiūros programoje paveikslėlis
Kam jis naudojamas

Spausdinti XPS dokumentą. Jei dokumentui jau buvo pritaikytos teisės, prieš spausdindami dokumentą įsitikinkite, kad turite tam teises.

Įrankių juostos mygtukas
Rodyti Mygtuko Rodyti XPS peržiūros programoje paveikslėlis
Kam jis naudojamas

Dydžio, kokiu norite peržiūrėti dokumentą, pasirinkimas. Parinktys - tai 100% peržiūra, miniatiūrų rodymo režimas ir peržiūra per visą ekraną.

Įrankių juostos mygtukas

Ieškos langas

Kam jis naudojamas

Ieškoti žodžio arba frazės dokumente. Ieškos rezultatai rodomi struktūros srityje.