Kaip peržiūrėti, pristabdyti arba atšaukti spausdinimą

Kai dokumentas arba nuotrauka jau pradėta spausdinti, ją galima pristabdyti arba atšaukti spausdinimo eilėje.

Spausdinimo eilė rodo, kas spausdinama arba kas laukia spausdinimo. Ji taip pat rodo naudingą informaciją, pvz., užduoties būseną, kas ką spausdina ir kiek puslapių liko spausdinti.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip pristabdyti arba atšaukti spausdinimą (1:33)
Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip atšaukti visas spausdinimo užduotis (1:46)

Spaudinių peržiūra

Galite peržiūrėti, kas šiuo metu spausdinama arba laukia spausdinimo eilėje. Pirmi surašyti dokumentai ir bus atspausdinti pirmi.

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada komandų juostoje spustelėkite Žiūrėti, kas spausdinama.

Patarimas

 • Norėdami greitai peržiūrėti spausdinimo eilę, dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą Informacinių pranešimų srities spausdintuvo piktogramos paveikslėlispranešimų srityje.

Kaip atšaukti spausdinimą

Jei ką nors spausdinate per klaidą, galite tai atšaukti, net jau pradėjus spausdinti.

Kaip atšaukti atskiro dokumento spausdinimą

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada komandų juostoje spustelėkite Žiūrėti, kas spausdinama.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite spausdinimo laukiantį dokumentą, tada spustelėkite Atšaukti ir patvirtinkite spustelėdami Taip.

Kaip atšaukti visą spausdinimą

Norėdami atšaukti visus spausdinimo laukiančius dokumentus, turite turėti teisę spausdintuvo dokumentams valdyti.

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada komandų juostoje spustelėkite Žiūrėti, kas spausdinama.

 3. Spustelėkite meniu Spausdintuvas, pasirinkite Atšaukti visus dokumentus ir patvirtinkite spustelėdami Taip. Šiuo metu spausdinamas elementas gali būti baigtas spausdinti, bet likę elementai bus atšaukti.

Pastaba

 • Norėdami peržiūrėti spausdinimo teises, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą, spustelėkite Spausdintuvo ypatybės, skirtuką Sauga, o tada - savo vartotojo vardą. Jei kompiuteris yra domene, spausdinimo teisės gali būti valdomos sistemos administratoriaus.

Kaip pristabdyti spausdinimą

Galite pristabdyti ir vėl pratęsti tiek vieno, tiek kelių dokumentų eilėje spausdinimą.

Kaip pristabdyti arba tęsti atskiro dokumento spausdinimą

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada komandų juostoje spustelėkite Žiūrėti, kas spausdinama.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite spausdinimo laukiantį dokumentą, tada spustelėkite Pristabdyti arba Tęsti.

Kaip pristabdyti arba pratęsti visą spausdinimą

Norėdami pristabdyti kieno nors kito dokumento spausdinimą, turite tam turėti teisę.

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada komandų juostoje spustelėkite Žiūrėti, kas spausdinama.

 3. Spustelėkite meniu Spausdintuvas, o tada spustelėkite Pristabdyti spausdinimą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite Pristabdyti spausdinimą.

Pastaba

 • Norėdami peržiūrėti spausdinimo teises, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą, Spausdintuvo ypatybės, skirtuką Sauga, tada - savo vartotojo vardą. Jei kompiuteris yra domene, spausdinimo teisės gali būti valdomos sistemos administratoriaus.

Kaip pradėti spausdinti iš naujo

Jei staiga suprantate, kad spausdinate neteisingos spalvos rašalu arba ant neteisingo dydžio popieriaus, galite pradėti iš naujo nuo pat pradžių.

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada komandų juostoje spustelėkite Žiūrėti, kas spausdinama.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite dokumentą, kurį norite spausdinti iš naujo, o tada spustelėkite Paleisti iš naujo.

Spausdinimo eilės pertvarkymas

Jei spausdinate kelis elementus, galite keisti jų spausdinimo eiliškumą.

 1. Atidarykite parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada meniu Pradėti spustelėdami Įrenginiai ir spausdintuvai.

 2. Atidarykite spausdinimo eilę pasirinkdami spausdintuvo piktogramą ir komandų juostoje spustelėdami Žiūrėti, kas spausdinama.

 3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite failą, kurio spausdinimo eiliškumą norite pakeisti, o tada spustelėkite Ypatybės.

 4. Spustelėkite skirtuką Bendra, o tada vilkite skirtuką Prioritetas į kairę arba dešinę, kad pakeistumėte spausdinimo tvarką, tada spustelėkite Gerai. (Aukštesnio prioriteto elementai spausdinami pirmiausia.)