Televizijos žiūrėjimas naudojantis programa „Windows Media Center“: dažnai užduodami klausimai

Čia pateikiami atsakymai į kai kuriuos bendruosius klausimus apie televizijos žiūrėjimą naudojantis programa „Windows Media Center“.

Rodyti viską

Kas yra TV imtuvas ir kodėl jis yra reikalingas?

TV imtuvas - tai aparatūros įrenginys, suteikiantis galimybę TV signalą prijungti prie kompiuterio ir žiūrėti bei įrašyti tiesioginę TV. Jei priimate TV signalą pagal kabelinės televizijos abonementą arba naudodami anteną, prie suderinamo TV imtuvo jį galite prijungti bendraašiu kabeliu, tada programoje „Media Center“ nustatykite TV signalą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Televizija jūsų kompiuteryje: bendroji informacija apie TV signalus ir imtuvus ir TV signalo nustatymas programoje „Windows Media Center“.

Kodėl gaunu klaidą, kai bandau žiūrėti TV?

Toliau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie klaidų pranešimus, rodomus žiūrint TV programoje „Media Center“. Daugiau atsakymų į kai kuriuos bendruosius klausimus apie kodekus rasite Kodekai: dažnai užduodami klausimai.

Jei matote šį klaidos pranešimą
Bandykite atlikti

Neįdiegtas imtuvas (išorinis USB imtuvas) - Gali būti, kad imtuvas nėra prijungtas, nėra atnaujintų tvarkyklių arba nėra sukonfigūruotas naudoti su „Windows Media Center“.

Įsitikinkite, kad išorinis TV imtuvas yra prijungtas prie kompiuterio ir kad esate įdiegę reikiamas tvarkykles. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tvarkyklių atnaujinimą, žr. Neveikiančios aparatūros tvarkyklės naujinimas.

Be to, galite peržiūrėti su imtuvu gautą dokumentaciją arba kreiptis pagalbos į gamintoją. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Pagalba naudojantis TV imtuvu.

Norėdami gauti informacijos apie TV imtuvo ir signalo nustatymą, žr. TV signalo nustatymas programoje „Windows Media Center“.

Imtuvas neaptiktas (vidinė imtuvo kortelė) - Gali būti, kad neįdėta imtuvo kortelė, ji neįgalinta, nėra atnaujintų tvarkyklių arba kortelė nėra sukonfigūruota naudoti su „Windows Media Center“.

Įsitikinkite, kad TV imtuvo kortelė yra tinkamai įdėta į kompiuterį ir kad esate įdiegę reikiamas tvarkykles. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tvarkyklių atnaujinimą, žr. Neveikiančios aparatūros tvarkyklės naujinimas.

Be to, galite peržiūrėti su imtuvu gautą dokumentaciją arba kreiptis pagalbos į gamintoją. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Pagalba naudojantis TV imtuvu.

Norėdami gauti informacijos apie TV imtuvo ir signalo nustatymą, žr. TV signalo nustatymas programoje „Windows Media Center“.

Imtuvas jau naudojamas - Gali būti, kad imtuvą naudoja kita programa.

Uždarykite visas medijos programas, kurios gali naudoti TV imtuvą, tada pabandykite tiesioginę TV programoje „Media Center“ žiūrėti dar kartą.

Imtuvo klaida (neteisingas TV formatas) - Imtuvas nepalaiko pasirinktos šalies arba regiono TV formato.

Pakeiskite kanalą. Jei vis tiek gaunate šį klaidos pranešimą, pabandykite uždaryti ir vėl atidaryti programą „Media Center“. Jei problema kartojasi, paleiskite kompiuterį iš naujo.

Vaizdo klaida - Vaizdo dekoderį naudoja kita programa.

Uždarykite visas kitas medijos programas, kurios gali naudoti kodeką, tada bandykite dar kartą.

Vaizdo klaida - Vaizdo dekoderis veikia netinkamai arba nėra įdiegtas.

Uždarykite ir vėl atidarykite programą „Media Center“. Jei vis tiek gaunate šį klaidos pranešimą, paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei problema kartojasi, gali būti, kad jums teks įdiegti iš naujo arba atnaujinti kodeko programinę įrangą. Pagalbos kreipkitės į aparatūros gamintoją.

Garso įrenginio klaida - Neįdiegta, neįgalinta garso plokštė arba nėra atnaujintų tvarkyklių.

Įsitikinkite, ar garso plokštė yra tinkamai įdiegta jūsų kompiuteryje ir ar esate įdiegę reikiamas tvarkykles. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Garso plokštės: dažniausiai užduodami klausimai.

Kodėl staiga nutrūksta TV transliacija arba pasikeičia kanalas?

Taip gali nutikti dėl to, kad šiuo metu yra naudojama TV imtuvo FM radijo įvestis. Kai kurie TV imtuvai gali priimti ir FM, ir TV signalo įvestį, tačiau paprastai šie įrenginiai negali priimti šių signalų vienu metu. Jei jūsų imtuvas yra naudojamas FM radijo signalui priimti, kai turi prasidėti suplanuotas TV įrašymas, pasirodys įspėjimas, kuriame bus sakoma, kad FM radijo seansas bus sustabdytas vos pradėjus įrašyti TV. Jeigu nepasirinksite, programa „Media Center“ automatiškai sustabdys FM radiją ir pradės suplanuotą TV programos įrašymą.

Jei savo namų tinkle naudojate vieną arba kelis „Windows Media Center“ plėstuvus, o kompiuteryje su „Media Center“ yra tik vienas TV imtuvas, gali būti, kad kas nors kitas kitame kambaryje naudoja TV imtuvą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie TV imtuvus, žr. Televizija jūsų kompiuteryje: bendroji informacija apie TV signalus ir imtuvus.

Naudoju IR siųstuvą ir skaitmeninį priedą su programa „Media Center“. Kodėl negaliu perjungti kanalų?

Nuotolinio infraraudonųjų spindulių valdymo kabelis, dar vadinamas IR siųstuvu, yra nedidelis infraraudonųjų spindulių įrenginys, kuriuo galite valdyti kabelinės arba palydovinės televizijos skaitmeninį priedą „Media Center“ nuotolinio valdymo pultu. Jie paprastai teikiami su „Media Center“ nuotolinio valdymo pultais ir TV imtuvais. Daugiau informacijos rasite kartu su IR siųstuvu pateiktoje dokumentacijoje.

Jei gaunate TV signalą per skaitmeninį priedą, o programa „Media Center“ negali keisti kanalų arba keičia juos neteisingai, patikrinkite, ar:

 • IR siųstuvas yra prijungtas prie nuotolinio valdymo imtuvo. Jei IR siųstuvas nėra prijungtas, programa „Media Center“ negalės siųsti signalo skaitmeninės TV priedui, kad būtų pakeistas kanalas.

 • IR siųstuvas yra netinkamai padėtas skaitmeninio priedo priekyje. Jei kyla problemų teisingai dedant IR siųstuvą prieš skaitmeninės TV priedą, bandykite naudoti šviesą, kad skaitmeninės TV priede rastumėte signalų imtuvą.

 • IR valdiklio kodai yra sukonfigūruoti tinkamai. Jei kanalai nuolat perjungiami netaisyklingai, IR valdiklio kodai TV signalo sąrankos metu gali būti netinkamai sukonfigūruoti. Norėdami iš naujo sukonfigūruoti TV signalą, programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, tada spustelėkite Nustatyti TV signalą.

Kodėl negaliu priimti standartinių TV kanalų signalų?

Yra du TV signalų tipai: standartinis ir skaitmeninis. Jei gausite pranešimą, kad programa „Media Center“ neaptiko TV signalo standartiniu kanalu, taip galėjo nutikti dėl vienos iš šių priežasčių:

 • Jei priimate TV signalą per anteną, kanalas gali būti laikinai nepasiekiamas arba galite negauti signalo.

 • Jei esate kabelinės ar palydovinės televizijos paslaugų abonentas, jūsų abonemente gali nebūti kanalo, kurį bandote žiūrėti. Norėdami paslėpti jums nepasiekiamus kanalus, programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Vadovas, tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

 • Jei TV signalas pereina per kabelinės ar palydovinės TV priedą, jis gali būti neperjungtas į atitinkamą kanalą. Įsitikinkite, ar skaitmeninės TV priedas perjungtas į kanalą, kurį bandote rasti.

 • Jei prie jūsų kompiuterio yra prijungtas daugiau nei vienas TV imtuvas, gali būti, kad su vienu jų kilo bėdų. Įsitikinkite, ar įgalinti visi TV imtuvai ir ar esate įdiegę reikiamas tvarkykles. Norėdami įsitikinti, ar jūsų TV imtuvas yra suderinamas su sistema „Windows 7“, apsilankykite svetainėje „Windows“ logotipu pažymėtų produktų sąrašas.

 • Jei TV signalą gaunate iš antenos ar sieninio kabelinės TV lizdo, įsitikinkite, ar kabelis yra tinkamai įjungtas į jūsų TV imtuvo TV-IN lizdą.

 • Jei jūsų TV signalas eina per skaitmeninį kabelinės ar palydovinės TV priedą, įsitikinkite, ar tas skaitmeninis priedas yra įjungtas ir įjungti šie kabeliai:

  • Kabelis, jungiantis TV signalą ir skaitmeninės TV priedą.

  • Kabelis, jungiantis jūsų skaitmeninį priedą prie jūsų TV imtuvo aparatūros TV-IN lizdo.

 • Tarnyba jūsų regione neveikia. Kreipkitės į TV paslaugų teikėją, kad įsitikintumėte, jog paslauga yra suaktyvinta ir neatsirado jokių techninių kliūčių.

Kodėl negaunu skaitmeninės TV kanalų signalo per anteną?

Jei skaitmeniniam signalui priimti naudojate anteną ir skaitmeninės TV imtuvą ir gaunate pranešimą, kad programa „Media Center“ negali aptikti skaitmeninės TV kanalo signalo, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

 • Įsitikinkite, ar priimamas signalas yra pakankamai stiprus. Norėdami tai padaryti, perkelkite anteną į vietą be kliūčių, tada dar kartą patikrinkite signalo stiprumą.

  Norėdami patikrinti skaitmeninės TV kanalų signalo stiprumą, programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, TV signalas, Skaitmeninės TV antenos signalo stiprumas, tada vykdykite pateikiamus nurodymus. (Jei šios parinkties nematote, programa „Media Center“ neatpažįsta jokių skaitmeninės TV imtuvų. Įsitikinkite, ar imtuvas yra įgalintas programoje „Media Center“ ir ar esate įdiegę reikiamas tvarkykles.)

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie antenos perkėlimą signalo stiprumui padidinti, žr. kartu su antena pateiktus dokumentus.

 • Įsitikinkite, kad bendraašis kabelis gerai prijungtas prie skaitmeninės TV imtuvo ir skaitmeninės TV antenos. Kai kuriuose skaitmeninės TV imtuvuose yra daugiau nei viena jungtis, taigi įsitikinkite, kad kabelis prijungtas prie TV-IN lizdo.

 • Peržiūrėkite su antena gautą informaciją ir įsitikinkite, kad antena yra suderinama su skaitmenine TV. Jei turite antenos signalo stiprintuvą, įsitikinkite, ar kabelis gerai juos jungia ir ar signalo stiprintuvas prijungtas prie maitinimo šaltinio.

 • Jei gyvenate Europoje ir turite anteną, kuri palaiko antžeminio skaitmeninio vaizdo transliavimo (DVB-T) kanalus, programa „Media Center“ galėjo aptikti kanalų, kurių negaunate. Šiuos kanalus vadove galite paslėpti atlikdami šiuo veiksmus:

  Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Vadovas, tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

Kodėl negaliu gauti skaitmeninės kabelinės TV kanalo signalo?

Jei gausite pranešimą, kad programa „Media Center“ negali aptikti skaitmeninės kabelinės TV kanalo signalo, tai gali būti dėl vienos iš šių priežasčių:

 • Pagal jūsų skaitmeninės kabelinės televizijos planą šis kanalas jums neteikiamas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jums teikiamas paslaugas, kreipkitės į savo kabelinės TV įmonę. Jei vadove rodomas kanalas, kuris nepriklauso jūsų kabelinės televizijos tarnybai, galite jį pašalinti atlikdami šiuos veiksmus:

  Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, TV, Vadovas, tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

 • Jei turite „CableCARD“, gali būti, kad ji netinkamai sukonfigūruota. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „CableCARD“, žr. TV signalo nustatymas programoje „Windows Media Center“.

Kaip spręsti TV imtuvo problemas?

Galite paleisti trikčių diagnostikos priemonę, kuri automatiškai suranda ir išsprendžia TV imtuvo problemas.

 1. Spustelėkite šį mygtuką:

  Mygtuko „Fix it“ paveikslėlis

  Spręsti šią problemą

 2. Spustelėkite Vykdyti, tada vykdykite vedlio nurodymus.