Kas yra sistemos apsauga?

Sistemos apsauga yra funkcija, reguliariai kurianti ir įrašanti informaciją apie kompiuterio sisteminius failus ir parametrus. Sistemos apsauga taip pat įrašo ankstesnes jūsų keičiamų failų versijas. Ji įrašo šiuos failus į atkūrimo taškus, kurie sukuriami prieš svarbius sistemos įvykius, pvz., programos arba įrenginio tvarkyklės diegimą. Taip pat jie automatiškai kuriami kas septynias dienas, jei per ankstesnes septynias dienas nebuvo sukurtas nė vienas atkūrimo taškas, o neautomatiniu būdu atkūrimo taškus galite kurti bet kada.

Sistemos apsauga automatiškai įjungta diskui, kuriame įdiegta sistema Windows. Sistemos apsaugą galima įjungti tik tiems diskams, kurie suformatuoti naudojant NTFS failų sistemą.

Sistemos apsauga pasinaudoti galima dviem būdais:

  • Jei kompiuteris veikia lėtai arba netinkamai, galite panaudoti Sistemos atkūrimą kompiuterio sisteminiams failams ir parametrams į ankstesnį laiko momentą sugrąžinti naudojant atkūrimo tašką. Norėdami daugiau informacijos apie sistemos atkūrimą, žr. Sistemos atkūrimas: dažniausiai užduodami klausimai.

  • Jei netyčia pakeitėte arba panaikinote failą arba aplanką, galite atkurti jo ankstesnę versiją, kuri buvo išsaugota kaip dalis atkūrimo taško. Norėdami daugiau informacijos apie ankstesnes versijas, žr. Ankstesnės failų versijos: dažniausiai užduodami klausimai.