Kas naujo sistemos Windows 7 užduočių juostoje?

Sistemos Windows 7užduočių juosta buvo visiškai perkurta, kad padėtų lengviau tvarkyti ir pasiekti svarbiausius failus ir programas.

Užduočių juostos mygtukai

Užduočių juostos mygtukų išvaizda atnaujinta, jie atlieka daugiau funkcijų ir ne tik parodo, kurios programos veikia.

Numatytajame rodinyje kiekviena programa rodoma kaip vienas nepažymėtas mygtukas - net tada, kai atidaryti keli programos elementai - kad darbalaukis būtų švarus ir neperkrautas. Galite tinkinti užduočių juostos išvaizdą ir kartu pakeisti, kaip atrodo mygtukai ir kaip jie grupuojami, kai atidaromi keli elementai. Taip pat galite pasirinkti, kad būtų rodomas atskiras kiekvieno atidaryto failo mygtukas. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kaip pakeisti mygtukų išvaizdą užduočių juostoje.

Be to, galite perdėlioti ir pertvarkyti užduočių juostos mygtukus, įskaitant įtrauktas ir veikiančias programas, kurios nėra įtrauktos, kad jie būtų rodomi norima tvarka. Norėdami pakeisti užduočių juostos mygtukų tvarką, tiesiog nuvilkite mygtuką į kitą vietą užduočių juostoje. Pertvarkyti mygtukus galite taip dažnai, kaip tik pageidaujate.

Atidarytų langų peržiūra naudojant „Aero“ peržiūrą

Kai darbalaukyje atidarote kelis langus, kartais gali būti sudėtinga peržiūrėti atskirus langus ir juos perjungti.

Naudodami „Aero“ peržiūrą, galite greitai peržiūrėti kitus atidarytus langus neišėję iš tuo metu naudojamo lango. Perkelkite pelės žymiklį ant užduočių juostos mygtuko, ir virš užduočių juostos bus rodomos visų su tuo mygtuku susietų atidarytų langų miniatiūrų peržiūros. Norėdami atidaryti peržiūrimą langą, paprasčiausiai spustelėkite jo miniatiūrą. Norėdami daugiau informacijos, žr. Atidaryto lango peržiūra darbalaukyje naudojant „Aero“ peržiūrą.

Elementų prisegimas

Programų prisegimas prie užduočių juostos papildo programų prisegimą prie meniu Pradėti, kaip ir ankstesnėse sistemos Windows versijose. Įtraukę mėgstamą programą į užduočių juostą, galėsite ją ten visą laiką matyti ir lengvai pasiekti vienu spustelėjimu. Sistemoje „Windows 7“ yra ir spartieji sąrašai, taigi dabar galite iš užduočių juostos paleisti ne tik programą, bet ir mėgstamus bei vėliausius tos programos elementus tiesiog spustelėdami tą patį mygtuką.

Spartieji sąrašai - tai neseniai atidarytų arba dažnai atidaromų elementų, pavyzdžiui, failų, aplankų, užduočių arba svetainių, sąrašai, surūšiuoti pagal programas, kurias naudojate jiems atidaryti. Naudodami spartųjį sąrašą, galite atidaryti naujausius elementus arba prisegti mėgstamus elementus, kad kasdien galėtumėte juos greitai pasiekti.

Užduočių juostoje rodomi spartieji sąrašai yra skirti prie užduočių juostos prisegtoms ir šiuo metu naudojamoms programoms. Peržiūrėti programos spartųjį sąrašą galite spustelėdami užduočių juostos mygtuką dešiniuoju pelės mygtuku arba vilkdami mygtuką darbalaukio link. Sparčiojo sąrašo elementus galite atidaryti juos spustelėdami.

Pranešimų sritis

Naujas užduočių juostos gale esančios pranešimų srities tvarkymo būdas reiškia, kad gausite mažiau pranešimų, o tie, kuriuos gausite, bus surenkami vienoje sistemos Windows vietoje.

Anksčiau pranešimų srityje kartais prisikaupdavo per daug piktogramų. Dabar galite pasirinkti, kurios piktogramos bus rodomos visą laiką. Likusias piktogramas galite laikyti perpildos srityje, iš kur jos bus pasiekiamos vienu pelės mygtuko spustelėjimu. Norėdami daugiau informacijos apie informacinių pranešimų srities tinkinimą, žr. Piktogramų rodymo informacinių pranešimų srityje keitimas.

Veiksmų centras yra sritis, kurioje surenkami svarbūs informaciniai pranešimai apie saugos ir priežiūros parametrus. Jei nenorite būti trukdomi, tuos pranešimus galite peržiūrėti vėliau. Kai spustelėsite Veiksmų centro piktogramą Veiksmų centro piktogramos paveikslėlis, o tada - Atidaryti Veiksmų centrą, bus rodoma informacija apie dalykus, reikalaujančius jūsų veiksmų, ir rasite naudingų trikčių diagnostikos priemonių ir kitų įrankių, padėsiančių išspręsti problemas, saitų. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kas yra Veiksmų centras?

Darbalaukio peržiūra

Mygtukas Rodyti darbalaukį buvo perkeltas į priešingą užduočių juostos pusę nuo mygtuko Pradėti, todėl dabar lengviau mygtuką spustelėti arba perkelti ant jo žymiklį neatidarant meniu Pradėti

Užduočių juostos mygtuko Rodyti darbalaukį paveikslėlis
Užduočių juostos mygtukas Rodyti darbalaukį

Į darbalaukį galite pereiti spustelėję mygtuką Rodyti darbalaukį, be to, galite laikinai peržiūrėti arba žvilgtelėti į darbalaukį nukreipę pelės žymiklį į mygtuką Rodyti darbalaukį, bet jo nespustelėję. Kai nukreipiate pelės žymiklį į užduočių juostos pabaigoje esantį mygtuką Rodyti darbalaukį, atidaryti langai išnyksta, kad būtų rodomas darbalaukis. Norėdami vėl matyti langus, nukreipkite pelės žymiklį nuo mygtuko Rodyti darbalaukį.

Tai gali būti naudinga, kai norite greitai peržiūrėti darbalaukio įtaisus arba nenorite minimizuoti visų atidarytų langų ir vėliau jų atkurti. Norėdami daugiau informacijos, žr. Laikina darbalaukio peržiūra naudojant „Aero“ peržiūrą.