Kas naujo „Windows“ darbalaukyje?

Naujos sistemos „Windows“ darbalaukio funkcijos leidžia paprasčiau tvarkyti ir valdyti kelis langus. Paprasta perjungti atidarytus langus, todėl galite sutelkti dėmesį į svarbias programas ir failus. Kitos naujos funkcijos leidžia suteikti darbalaukiui asmeninį braižą.

Užfiksavimas erane

Jei norite keisti langų dydį ir išdėstymą darbalaukyje, galite naudoti užfiksavimo ekrane funkciją paprasčiausiai pajudinę pelę. Naudodami užfiksavimo ekrane funkciją, galite greitai sulygiuoti langus pagal darbalaukio kraštą, vertikaliai juos išplėsti per visą ekrano aukštį arba maksimizuoti per visą darbalaukį. Užfiksavimo ekrane funkcija ypač patogi lyginant du dokumentus, kopijuojant arba perkeliant failus tarp dviejų langų, maksimizuojant langą, kuriame dirbate, arba išplečiant ilgus dokumentus, kad juos būtų lengviau skaityti ir nereikėtų daug slinkti.

Lango, užimančio pusę darbalaukio, paveikslėlis
Nuvilkite langą į darbalaukio kraštą, kad jį išplėstumėte per pusę ekrano.

Norėdami naudotis užfiksavimo ekrane funkcija, vilkite atidaryto lango pavadinimo juostą į bet kurį darbalaukio šoną, kad sulygiuotumėte jį ten, arba nuvilkite į darbalaukio viršų, kad maksimizuotumėte langą. Jei norite naudodami užfiksavimo ekrane funkciją išplėsti langą vertikaliai, nuvilkite viršutinį jo kraštą į darbalaukio viršų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žinyne ir palaikymo centre ieškokite „užfiksavimo ekrane funkcija“.

„Shake“

Naudodami „Shake“ funkciją, galite greitai minimizuoti visus darbalaukyje atidarytus langus, išskyrus norimą naudoti. Paprasčiausiai spustelėkite lango, kurį norite išlaikyti atidarytą, pavadinimo juostą ir greitai vilkite (arba pastumdykite) langą pirmyn ir atgal - kiti atidaryti langai bus minimizuoti.

Langų minimizavimo virpėjimo efekto paveikslėlis
Lango pastumdymas, kad būtų minimizuoti visi kiti langai

Norėdami atkurti minimizuotus langus, dar kartą pastumdykite atidarytą langą. Daugiau informacijos žr. Langų minimizavimas darbalaukyje naudojantis „Aero Shake“ funkcija.

„Aero“ peržiūra

Naudodami „Aero“ peržiūros funkcijas, galite greitai peržiūrėti darbalaukį neminimizuodami visų langų arba peržiūrėti atidarytą langą nukreipę pelės žymiklį į jos mygtuką užduočių juostoje.

Rodyti viską

Darbalaukio peržiūra

Mygtukas Rodyti darbalaukį buvo perkeltas į priešingą užduočių juostos galą nuo mygtuko Pradėti, todėl dabar lengviau mygtuką spustelėti arba perkelti ant jo žymiklį netyčia neatidarant meniu Pradėti.

Be to, kad į darbalaukį galite pereiti spustelėję mygtuką Rodyti darbalaukį, laikinai peržiūrėti arba žvilgtelėti į darbalaukį galite perkėlę pelės žymiklį ant mygtuko Rodyti darbalaukį. Pelės žymiklį perkėlus ant mygtuko Rodyti darbalaukį, esančio užduočių juostos pabaigoje, išnyks visi atidaryti langai ir pasirodys darbalaukis. Norėdami vėl matyti langus, nukreipkite pelės žymiklį nuo mygtuko Rodyti darbalaukį.

Laikinai minimizuotų darbalaukio langų paveikslėlis
Sparčioji darbalaukio peržiūra naudojant „Aero“ peržiūrą

Tai gali būti naudinga norint greitai peržiūrėti darbalaukio įtaisus arba tada, kai nenorite minimizuoti visų atidarytų langų ir vėl jų atkurti. Daugiau informacijos žr. Laikina darbalaukio peržiūra naudojant „Aero“ peržiūrą.

Atidaryto failo peržiūra darbalaukyje

Be to, naudodami „Aero“ peržiūrą galite greitai peržiūrėti kitus atidarytus langus neišėję iš tuo metu naudojamo lango.

Darbalaukio paveikslėlis, kuriame išryškintas vienas atviras langas
Atidarytų langų peržiūra naudojant užduočių juostos miniatiūras

Perkelkite pelės žymiklį ant programos, kurios failų yra atidarytų, mygtuko užduočių juostoje. Virš užduočių juostos rodomos visų su ta programa susijusių atidarytų failų miniatiūrų peržiūros. Perkėlę pelės žymiklį ant miniatiūros galite peržiūrėti to lango turinį, nes visi kiti darbalaukyje atidaryti langai išnyks ir bus rodomas tik peržiūrimas langas. Norėdami atidaryti peržiūrimą langą, spustelėkite miniatiūrą. Daugiau informacijos žr. Atidaryto lango peržiūra darbalaukyje naudojant „Aero“ peržiūrą.

Įtaisai

Sistemos „Windows“ šoninė juosta neįtraukta į šią sistemos „Windows“ versiją. Vietoj šios juostos įtaisus galite peržiūrėti bet kurioje darbalaukio vietoje ir, naudodami „Aero“ peržiūros funkcijas, laikinai peržiūrėti darbalaukio įtaisus neminimizuodami arba neuždarydami naudojamų langų.

Darbalaukio įtaisų paveikslėlis
Darbalaukio įtaisai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie įtaisų naudojimą darbalaukyje, žinyne ir palaikymo centre ieškokite „įtaisai“.

Darbalaukio fonas

Darbalaukio fonas nebeturi būti pavienis paveikslėlis. Naudodami sistemą „Windows 7“, vietoj jo galite rodyti paveikslėlių demonstravimą. Kai kuriose sistemos „Windows“ temose yra skaidrių demonstravimas arba galite sukurti savo skaidrių demonstravimą naudodami asmeninę paveikslėlių kolekciją. Daugiau informacijos apie skaidrių demonstravimo fono nustatymą žr.Darbalaukio fono skaidrių demonstravimo kūrimas.

Pastabos

  • Ne visos naujosios darbalaukio funkcijos įdiegtos visuose sistemos „Windows 7“ leidimuose. Pvz., „Aero“ peržiūros, „Shake“ ir fono skaidrių demonstravimo nėra „Windows 7 Home Basic“ arba „Windows 7 Starter“. Kuris sistemos „Windows 7“ leidimas yra jūsų kompiuteryje, galite sužinoti atidarę Valdymo skyde esantį aplanką Sistema. Norėdami sužinoti apie kitus „Aero“ efektus ir funkcijas, palaikomas „Windows 7 Enterprise“, „Windows 7 Home Premium“, „Windows 7 Professional“ ir „Windows 7 Ultimate“, žr. Kas yra „Aero“ kompiuterio naudojimo patirtis?

    Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, dešiniuoju pelės mygtuku Kompiuteris, tada - Ypatybės atidarykite parinktį Sistema.

  • Meniu Pradėti ir užduočių juosta taip pat buvo perkurtos kelioms naujoms funkcijoms demonstruoti. Daugiau informacijos žr. Kas naujo meniu Pradėti? ir Kas naujo sistemos „Windows 7“ užduočių juostoje?.