Dažniausiai interneto ryšio problemas sukelia atjungti kabeliai, kelvedžiai arba modemai, kurie neveikia tinkamai. Pirmiausia pabandykite paleisti tinklo trikčių diagnostikos priemonę ir patikrinti, ar ji aptinka ir išsprendžia kilusią problemą:

 • Atidarykite tinklo trikčių diagnostikos priemonę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami tinklo piktogramą pranešimų srityje ir tada spustelėdami Spręsti problemas.

Jei paleidus tinklo trikčių diagnostikos priemonę problema neišsprendžiama, atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje Laidinio ir belaidžio tinklo ryšio problemos sistemoje „Windows“.

Jei nepadeda ir šioje temoje pateikiami veiksmai, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti (pavyzdžiui, įsitikinkite, kad modemas prijungtas prie darbo telefono lizdo arba kabelinio ryšio tiesiogiai arba naudojant kelvedį).

 2. Iš naujo paleiskite modemą, o paskui - kelvedį. Atjunkite maitinimo kabelį nuo modemo ir kelvedžio. Kai išsijungs visos įrenginio lemputės, palaukite bent 10 sekundžių, tada vėl prijunkite modemą ir kelvedį. Kai kurie modemai turi atsarginį akumuliatorių, kuris neleidžia lemputėms išsijungti. Tokio tipo modemui paspauskite ir greitai atleiskite mygtuką Reset (Nustatyti iš naujo). Jei mygtuko Reset nėra, išimkite akumuliatorių.

  Galinės kelvedžio dalies, kurioje matoma maitinimo kabelio vieta, paveikslėlis
  Galinė kelvedžio dalis, kurioje matoma maitinimo kabelio vieta
 3. Patikrinkite kelvedį. Dėl naujų Windows Vista darbo tinkle funkcijų ir Windows 7, kai kurie senesni tinklo kelvedžiai nėra visiškai suderinami su šiomis Windows versijomis ir gali sukelti problemų. Norėdami gauti su Windows Vista suderinamų kelvedžių sąrašą, eikite į Windows suderinamumo centro svetainę.

Jei atlikus šiuos veiksmus problema neišsprendžiama, konkrečios problemos ir galimų jos sprendimų ieškokite šiuose skyriuose.

Rodyti viską

Negaliu jungtis prie interneto per plačiajuostį skaitmeninio prenumeratoriaus linijos (DSL) arba kabelinį ryšį

Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

 • Patikrinkite, ar modemas įjungtas.

 • Patikrinkite, ar eterneto kabelis tinkamai prijungtas prie eterneto prievado modeme ir kompiuteryje. Abu eterneto kabelio galai atrodo taip:

  Eterneto kabelio iliustracija
  Eterneto kabelis
 • Patikrinkite, ar nenaudojate DSL filtro tarp telefono lizdo ir modemo.

 • Patikrinkite modemo lemputes. Kartais jos gali nurodyti problemos vietą – eterneto jungtis, modemo maitinimas, DSL arba kabelio jungtis.

 • „Winsock“ gedimas gali sukelti jungiamumo problemų. Norėdami spręsti šią problemą, atidarykite Tinklo trikčių diagnostikos priemonę:

  • Atidarykite tinklo trikčių diagnostikos priemonę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami tinklo piktogramą pranešimų srityje ir tada spustelėdami Spręsti problemas.

  Daugiau informacijos rasite apsilankę skyriuje Kaip nustatyti „Winsock2“ pažeidimą ir jį pašalinti, kurį rasite Microsoft svetainėje.

 • Paprašykite interneto paslaugų teikėjo (ISP) patikrinti, ar jo serveriai tinkamai veikia, ar turite ISP vartotojo abonementą ir prieigą prie ISP paslaugos.

 • Jei neseniai pakeitėte kelvedį arba modemą, kreipkitės į ISP, kad sužinotumėte, ar jis naudoja MAC adreso filtravimą. Jei taip, jūsų ISP turi įtraukti naują įrenginį į įrenginių, kurie turi prieigą prie tinklo, sąrašą.

Negaliu jungtis prie interneto per telefono ryšį arba esu atjungiamas

Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

 • Įsitikinkite, kad surenkate teisingą skaičių, įskaitant būtinus prieigos telefono numerius (pvz., 9) ir kad numeris neužimtas.

 • Įsitikinkite, kad veikia telefono lizdas. Norėdami tai patikrinti, prijunkite darbo telefoną ir paklausykite, ar girdimas toninis numerio rinkimo signalas.

 • Įsitikinkite, ar telefono kabelis prijungtas prie modemo „linijos“ lizdo, o ne „telefono“ lizdo.

 • Įsitikinkite, ar telefono kabelis nesugedęs, prijungę darbo telefoną prie modemo „telefono“ lizdo. Jei girdimas toninis numerio rinkimo signalas, telefono kabelis veikia.

 • Jei turite nustatę skambučio laukimą, bandykite jį išjungti, o tada junkitės dar kartą.

 • ISP galėjo atsijungti, jei kurį laiką nepalaikėte ryšio su svetaine. Bandykite jungtis dar kartą.

 • Jei kas nors atsiliepė, kol buvote prisijungę, galėjote būti automatiškai atjungti. Bandykite jungtis dar kartą.

 • Dauguma telefono ryšio modemų veikia tik naudojant analoginio telefono ryšio linijas. Patikrinkite, ar įdiegtos analoginio telefono ryšio linijos arba skaitmeninio telefono ryšio linijos, patikrinkite, ar kompiuteris turi skaitmeninį modemą.

 • Įsitikinkite, ar modemas tinkamai veikia. Norėdami gauti daugiau informacijos, patikrinkite informaciją, pateiktą kartu su modemu, arba apsilankykite gamintojo svetainėje.

 • Kreipkitės į telefono ryšių įmonę, kad patikrintų linijos kokybę.

 • Jeigu kompiuteryje yra du tinklo ryšiai, darbo tinkle programinė įranga turi pasirinkti, kurį ryšį naudoti tinklo srautui. Darbo tinkle programinė įranga išrenka geriausią ryšį. Jeigu ryšys A turi interneto jungiamumą, bet našumas yra lėtas, o ryšys B neturi interneto jungiamumo, bet turi geresnį vietinį našumą, darbo tinkle programinė įranga perkels tinklo srautą į ryšį B. Tai reiškia, kad negalėsite matyti svetainių, todėl darbo tinkle diagrama Tinklo ir bendrinimo centre praneš, kad turite tik vietinį jungiamumą (nėra interneto). Tai yra teisinga, bet jūs to nenorite. Norėdami priversti kompiuterį naudoti A ryšį (su internetu), atjunkite B ryšį ir bandykite dar kartą.