Kodėl negaliu atidaryti arba kopijuoti tinklalapio failų?

Tikriausiai todėl, kad sistema Windows svetainę, kurioje yra tie failai, identifikavo kaip galimai pavojingą. Kad nustatytų, ar svetainė yra patikima, sistema Windows naudoja saugos zonas. Norėdami daugiau sužinoti apie pasitikėjimą ir internetą, žr. Kada galima pasitikėti svetaine.

Sistema Windows priskiria visas svetaines vienai iš keturių saugos zonų: internetas, vietinis intranetas, patikimos svetainės arba ribotos svetainės. Zona, kuriai priskirta svetainė, nurodo toje svetainėje naudojamus saugos parametrus.

Šioje lentelėje aprašomos keturios saugos zonos.

Zona
Aprašas

Internetas

Nustatytas interneto zonos saugos lygis pagal numatytuosius nustatymus taikomas visoms svetainėms. Šios zonos saugos lygis yra vidutiniškai aukštas (bet galite jį pakeisti į vidutinį arba aukštą). Šis saugos parametras netaikomas tik toms svetainėms, kurios yra Vietinio intraneto zonoje, arba svetainėms, kurias priskyrėte Patikimų ar Ribotų svetainių zonoms.

Vietinis intranetas

Nustatytas Vietinio intraneto zonos saugos lygis taikomas turiniui ir svetainėms, kurios saugomos kolektyviniame arba įmonės tinkle. Šios zonos saugos lygis yra vidutinis (bet jį galima pakeisti į bet kurį kitą lygį).

Patikimos svetainės

Nustatytas Patikimų svetainių zonos saugos lygis taikomas svetainėms, kurias pažymėjote kaip patikimas, t. y. jos nepakenks kompiuteriui arba nesugadins informacijos. Šios zonos saugos lygis yra vidutinis (bet jį galima pakeisti į bet kurį kitą lygį).

Ribotos svetainės

Nustatytas ribotų svetainių saugos lygis taikomas svetainėms, kurios gali pakenkti kompiuteriui arba sugadinti informaciją. Šios zonos saugos lygis yra aukštas ir jo negalima keisti.

Svetainės įtraukimas į saugos zoną ir šalinimas iš jos

Saugos zonos parametrus galite keisti Valdymo skyde, bet į patikimų svetainių zoną neturėtumėte įtraukti URL, kol nesate įsitikinę, kad tai patikima svetainė.

  1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada Valdymo skydas, ieškos lauke įrašykite Interneto parinktys ir spustelėkite parinktį Interneto parinktys.
  2. Spustelėkite skirtuką Sauga, spustelėkite saugos zoną (Vietinis intranetas, Patikimos svetainės arba Apriboti tinklapiai), tada spustelėkite Svetainės.

  3. Jei atlikdami ankstesnį veiksmą spustelėjote Vietinis intranetas, spustelėkite Išsamiau.

  4. Atlikite vieną šių veiksmų:

    • Norėdami įtraukti svetainę, lauke Įtraukti šią svetainę į zoną įrašykite URL, tada spustelėkite Įtraukti.

    • Norėdami pašalinti svetainę, dalyje Svetainės spustelėkite norimos pašalinti svetainės URL, tada spustelėkite Pašalinti.