Lai drukātu tīmekļa lapas, izmantojot programmu Internet Explorer, noklikšķiniet uz pogas Rīki Poga Rīki, atlasiet Drukāt un pēc tam noklikšķiniet uz Drukāt. Atlasot Drukas priekšskatījums, varat arī apskatīties, kā izskatīsies izdrukātā lapa. Lapas varat arī drukāt, nospiežot taustiņu kombināciju Crtl+P.

Lai izdrukātu tikai lapā esošu attēlu (nevis visu lapu), ar peles labo pogu noklikšķiniet uz attēla un izvēlieties Drukāt. Dialoglodziņā Drukāšana vēlreiz noklikšķiniet uz Drukāt.Vai nepieciešama papildu palīdzība?