Problēmas saistībā ar mājas grupu operētājsistēmā Windows

Šī raksta mērķis ir palīdzēt diagnosticēt un novērst problēmas saistībā ar mājas grupām operētājsistēmā Windows. Vispirms mēģiniet palaist mājas grupas problēmu risinātāju.

Kā palaist mājas grupas problēmu risinātāju

 1. Atveriet mājas grupas problēmu risinātāju, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot problēmu novēršana un pieskaroties vai noklikšķinot uz Problēmu novēršana. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un internets un pēc tam uz Mājas grupa. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole.

 2. Noklikšķiniet uz Tālāk un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja pēc problēmu risinātāja palaišanas problēma netiek novērsta, skatiet nākamajās sadaļās norādīto informāciju par konkrētām problēmām.

Rādīt visu

Nevaru izveidot mājas grupu, pievienoties mājas grupai vai to lietot

Parasti mājas grupa tiek izveidota automātiski, kad iestatāt datoru ar operētājsistēmu Windows 8, Windows RT vai Windows 7 Ja mājas grupa jau pastāv, vienkārši pievienojieties tai.

Mājas grupas izveidi, pievienošanos vai lietošanu var traucēt vairākas problēmas. Tālāk esošajā tabulā norādītas problēmas un atbilstošie risinājumi.

Problēma
Iespējamie risinājumi

Iesējams, izmantojat operētājsistēmu Windows, kurā ir noteikti mājas grupas lietošanas ierobežojumi.

Mājas grupa ir pieejama operētājsistēmā Windows 8.1, Windows RT 8.1 un Windows 7. Ja izmantojat datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows RT, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat izveidot mājas grupu vai koplietot saturu ar mājas grupu. Ja izmantojat izdevumu Windows 7 Starter un Windows 7 Home Basic, varat pievienoties mājas grupai, tomēr nevarat to izveidot.

Iespējams, nav izveidots savienojums ar tīklu vai ir izveidots savienojums ar nepareizu tīklu.

Lai izveidotu savienojumu ar tīklu, rīkojieties šādi:

 • Izveidojiet tīkla savienojumu, velkot uz vidu no ekrāna labās malas, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādot uz ekrāna apakšējo labo stūri, pārvietojot peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķinot uz Iestatījumi), un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona vai Vadu tīkla ikona). Pieskarieties vai noklikšķiniet uz tā tīkla nosaukuma, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu.

Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, varat izveidot mājas grupu vai tai pievienoties.

Iespējams, ir izslēgta opcija "Atrast ierīces un saturu".

Lai to ieslēgtu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls, uz Savienojumi un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz tīkla savienojuma.

 3. Ieslēdziet opciju Atrast ierīces un saturu.

Iespējams, ir norādīts nepareizs datums un laiks.

Pārbaudiet, vai visos datoros ir norādīts pareizs datums un laiks. Lai mainītu datumu vai laiku, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet datums un laiks un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi.

 3. Rezultātu sarakstā pieskarieties vai noklikšķiniet uz Datums un laiks.

 4. Pieskarieties vienumam Mainīt datumu un laiku vai noklikšķiniet uz tā. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole.

Iespējams, diviem vai vairākiem tīklā esošajiem datoriem ir piešķirts viens un tas pats nosaukums

Katram mājas grupā esošajam datoram ir jābūt unikālam nosaukumam. Lai pārbaudītu datora nosaukumu, katrā no mājas grupas datoriem veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Atveriet sadaļu Sistēma, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Sistēma un pieskaroties vai noklikšķinot uz Sistēma.

  Datora nosaukums ir parādīts sadaļā Datora nosaukums, domēns un darbgrupas iestatījumi.

Iespējams, citi mājas grupas datori atrodas ārpus mājas tīkla, ir pārtraukts to savienojums ar mājas grupu, tie ir izslēgti vai atrodas miega vai hibernācijas režīmā.

Informāciju par to, kā mainīt enerģijas taupīšanas opcijas, skatiet šeit: Enerģijas plāni: bieži uzdotie jautājumi.

Iespējams, ka ir izslēgta tīkla noteikšana.

Lai ieslēgtu tīkla noteikšanu, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet detalizētos koplietošanas iestatījumus, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot detalizēta koplietošana un pieskaroties vai noklikšķinot uz Pārvaldīt koplietošanas papildu iestatījumus.

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz skujiņām Skujiņu ikona, lai izvērstu tīkla profilu Privāts.
 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Ieslēgt tīkla noteikšanu un pēc tam uz Saglabāt izmaiņas. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole.

Iespējams, sistēmas administrators ir izslēdzis mājas grupu.

Ja ir izveidots savienojums ar domēna tīklu, iespējams, sistēmas administrators ir pilnībā izslēdzis mājas grupu. Šādā gadījumā nevarat pievienoties mājas grupai.

Iespējams, nedarbojas viens vai vairāki nepieciešamie pakalpojumi.

Ir jādarbojas vienādranga tīklošanas grupēšanas un mājas grupas nodrošinātāja‌ pakalpojumiem. Lai to pārbaudītu, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet vadības paneli, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Vadības panelis un pieskaroties vai noklikšķinot uz Vadības panelis.

 2. Vadības paneļa meklēšanas lodziņā ievadiet Administratīvie rīki un pēc tam veiciet dubultskārienu vai dubultklikšķi uz Pakalpojumi. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole. .

 3. Kolonnā Statuss blakus vienādranga tīklošanas grupēšanas un mājas grupas nodrošinātāja pakalpojumam ir jābūt norādītam tekstam "Darbojas". Ja tas nav norādīts, veiciet dubultskārienu vai dubultklikšķi uz pakalpojuma nosaukuma, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Sākt un pēc tam uz Labi.

Piezīme

 • Ja šos pakalpojumus nevar sākt, palaidiet mājas grupas problēmu risinātāju, izmantojot šī raksta augšdaļā esošo saiti.

Iespējams, ir atspējots IPv6.

Lai varētu izveidot mājas grupu vai tai pievienoties, tīkla savienojumā ir jābūt iespējotam IPv6. Lai iespējotu IPv6, palaidiet mājas grupas problēmu risinātāju, izmantojot šī raksta augšdaļā esošo saiti.

Iespējams ir bojāts vienādranga tīklošanas fails idstore.sst.

Ja tiek parādīts ziņojums “Windows nevar iestatīt mājas grupu šajā datorā. Kļūdas kods 0x80630801.” un nevarat startēt vienādranga tīklošanas grupēšanas pakalpojumu, izpildot sadaļā “Iespējams, nedarbojas viens vai vairāki nepieciešamie pakalpojumi” norādīto procedūru, veiciet šīs darbības, lai noņemtu bojāto failu:

Piezīme

 • Tālāk aprakstītās darbības ir paredzētas tikai pieredzējušiem lietotājiem.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet komandu uzvedne.

 3. Rezultātu sarakstā nospiediet un turiet nospiestu vai ar peles labo pogu noklikšķiniet Komandu uzvedne Komandu uzvedne Palaist kā administratoram. Nepieciešamas administratora atļaujas Lai apstiprinātu savu izvēli, jums var būt jāievada administratora parole.

 4. Dzēsiet failu idstore.sset, kas atrodas sistēmas diska (piemēram, C diska) mapē \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking.

 5. Restartējiet datoru un pēc tam mēģiniet pievienoties mājas grupai.

Dators jau ir iekļauts citā mājas grupā.

Dators vienlaikus var piederēt tikai vienai mājas grupai. Ja vēlaties pievienoties citai mājas grupai, vispirms datoram ir jāiziet no esošās mājas grupas.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mājas grupa un pēc tam uz Iziet.

Iespējams, radušās problēmas saistībā ar tīklu.

Mēģiniet palaist tīkla problēmu risinātāju, veicot tālāk norādītās darbības.

 • Atveriet tīkla problēmu risinātāju, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Pārbaudīt un izlabot un pieskaroties vai noklikšķinot uz Pārbaudīt un izlabot tīkla problēmas.

Citas, nezināmas problēmas.

Dažkārt problēmas var novērst, restartējot datoru vai izejot no mājas grupas un pēc tam tai pievienojoties no jauna.

Nevaru drukāt, izmantojot mājas grupas printeri

Tālāk norādīt vairāki iemesli, kas varētu traucēt drukāt, izmantojot mājas grupas printeri.

 • Printeris ir izslēgts.

 • Dators, ar kuru printeris ir savienots, ir izslēgts, atrodas miega vai hibernācijas režīmā vai arī ir atstājis mājas grupu. Informāciju par to, kā mainīt enerģijas taupīšanas opcijas, skatiet šeit: Enerģijas plāni: bieži uzdotie jautājumi.

 • Printera koplietošanu ir pārtraucis kāds cits mājas grupas dalībnieks.

 • Iespējams, ir izslēgta opcija "Atrast ierīces un saturu". Papildinformāciju skatiet šeit: Datoru, ierīču un satura atrašana tīklā.

 • Printera savienojums nav USB savienojums un tā koplietošana jāveic, izmantojot vadības paneļa sadaļu Ierīces un printeri.

 • Ir instalēts nepareizs printera draiveris. Printeriem ir jāizmanto pareizs draiveris atbilstoši datora tipam, ar kuru tie ir savienoti (x86 bitu vai x64 bitu). Daudzus printeru draiverus var automātiski lejupielādēt vietnē Windows Update. Draiveri ir pieejami arī printera ražotāja interneta tīmekļa vietnē. Papildinformāciju skatiet rakstā Printera instalēšana.

Ja joprojām nevarat atrast printeri mājas grupā vai veikt drukāšanu, iespējams, ir radusies problēma ar tīklu. Mēģiniet palaist tīkla problēmu risinātāju, veicot tālāk norādītās darbības.

 • Atveriet tīkla problēmu risinātāju, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Pārbaudīt un izlabot un pieskaroties vai noklikšķinot uz Pārbaudīt un izlabot tīkla problēmas.

Dažkārt problēmas ar piekļuvi mājas grupas printeriem var novērst, restartējot datoru vai izejot no mājas grupas un pēc tam tai pievienojoties no jauna.

Nevaru izdzēst mājas grupu

Mājas grupas nevar izdzēst, tomēr tās tiek automātiski noņemtas, ja tajās vairs nav neviena datora. Tālāk norādīts, kā iziet no mājas grupas.

 1. Atveriet mājas grupu, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), pieskaroties vai noklikšķinot uz Mainīt datora iestatījumus,uz Tīkls un pēc tam uz Mājas grupa.

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iziet.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?