Mobilie platjoslas sakari: no sākuma līdz beigām

Mobilie platjoslas sakari sniedz iespēju savienojumu ar internetu izveidot jebkur, kur ir pieejami mobilie pakalpojumi. Jums ir vajadzīga mobilo platjoslas sakaru datu karte (tā aprakstīta tālāk) un mobilo platjoslas sakaru abonements.

Tā kā mobilie platjoslas sakari ir salīdzinoši jauna tehnoloģija, piedāvājam iepazīties ar dažiem jauniem terminiem un jēdzieniem. Tie ir raksturoti šajā rakstā, kurā aprakstītas arī mobilā platjoslas savienojuma iestatīšanas un lietošanas darbības.

Mobilo platjoslas sakaru terminu skaidrojums

Tālāk sniegtas dažu bieži izplatītu terminu definīcijas.

 • Datu karte ir USB ierīce vai neliela karte, kas nodrošina mobilo platjoslas piekļuvi internetam. Datu kartes var arī būt iegulti klēpjdatoru moduļi.

 • Abonenta identitātes modulis (subscriber identity module — SIM) ir neliela, noņemama karte, kurā mobilo platjoslas sakaru pakalpojumu vajadzībām ir iekļauta informācija par abonenta identitāti un drošību. Dažām datu kartēm var būt fiziski identificējamas vai izņemamas SIM kartes.

 • Piekļuves punkta nosaukums (access point name — APN) jeb piekļuves virkne ir burtu un ciparu kombinācija, ko izsniedz mobilo sakaru operators, identificējot jūsu tīkla piekļuves tipu. Mobilo sakaru operatoram var būt vairāki APN, kas piedāvā dažādu tipu pakalpojumus.

 • Tāpat kā tālrunī viesabonēšana apzīmē pārvietošanos ārpus ģeogrāfiskā reģiona, kurā parasti izmantojat sakarus. Viesabonēšanas laikā savienojums ar mobilo sakaru operatoru tiek izveidots, izmantojot partnera tīklu, un par datu pakalpojumu parasti ir jāmaksā vairāk.

 • 3G, 4G un LTE tīkls ir mobilo sakaru tīkls, kas atbalsta dažādus savienojuma ātrumus un tehnoloģijas.

Iestatīšana un savienojuma izveide ar internetu

Rādīt visu

Lai pirmo reizi iestatītu mobilās platjoslas savienojumu

 1. Aktivizējiet savu abonenta identitātes moduli (subscriber identity module — SIM) un šī SIM mobilo platjoslas pakalpojumu. Mobilo sakaru operators vai ierīces mazumtirgotājs sniegs informāciju, kā to izdarīt.

 2. Ja jums ir mobilā platjoslas ierīce, pārliecinieties, vai tā ir pareizi ievietota datorā atbilstoši ražotāja norādījumiem un vai ir ieslēgts bezvadu slēdzis. Bezvadu slēdzis parasti atrodas klēpjdatora vai planšetdatora priekšpusē, sānos vai aizmugurējā malā.

 3. Skatiet sarakstu ar pieejamajiem tīkliem, pavelkot no ekrāna labās malas uz vidu, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakš stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona vai Vadu tīkla ikona).

 4. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas tīkla nosaukuma.

  Piezīme

  • Lai palīdzētu identificēt jūsu mobilo sakaru tīklu, iespējams, būs jāievada piekļuves virkne vai APN. Piekļuves virkne (CDMA ierīcēm) vai APN (GSM ierīcēm) parasti ir iekļauts informācijā, ko saņēmāt kopā ar savu abonenta identitātes moduli (SIM) vai abonementu.

 5. Mainiet savienojuma iestatījumus, ko vēlaties mainīt, un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Veidot savienojumu.

 6. Ja tiek prasīts, izvēlieties vai ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (access point name — APN), lietotājvārdu, paroli un pierakstīšanās informācijas tipu. (Šo informāciju varat atrast mobilās platjoslas aparatūras komplektācijā vai mobilo platjoslas sakaru pakalpojumu komplektācijā.) Šajā ekrānā, iespējams, ir arī iespēja iegādāties pakalpojumu sniedzēja piedāvāto plānu.

 7. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tālāk.

Piezīmes.

 • Ja SIM karte ir bloķēta, noklusējuma PIK iestata mobilais operators. Ja ierīce ir bloķēta, to nevar lietot un, lai to atbloķētu, ir nepieciešams PIN. Skatiet informāciju, ko saņēmāt kopā ar savu SIM vai abonementu.

 • Ja trīs reizes tiek ievadīts nepareizs PIN, konts var tikt bloķēts līdz brīdim, kad no mobilo sakaru operatora saņemsit PIN atbloķēšanas atslēgu (PIN unblock key — PUK). Ja brīdī, kad konts tiek nobloķēts, ir izveidots savienojums, tas tiek pārtraukts.

 • Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, sazinieties ar mobilo sakaru operatoru.

Lai izveidotu savienojumu ar internetu (pēc savienojuma iestatīšanas)

 1. Skatiet sarakstu ar pieejamajiem tīkliem, pavelkot no ekrāna labās malas uz vidu, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona vai Vadu tīkla ikona).

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz mobilās platjoslas tīkla nosaukuma un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Savienot.

Interneta savienojuma koplietošana

Atkarībā no mobilā operatora abonementa, iespējams, varēsit koplietot savu mobilo platjoslas interneta savienojumu ar citiem lietotājiem. Koplietojams savienojums tiek dēvēts par mobilo tīklāju. Citi lietotāji var ar to izveidot savienojumu, izmantojot Wi-Fi. Lai izveidotu savienojumu, viņiem būs nepieciešams tīkla nosaukums un parole.

Lai koplietotu interneta savienojumu, izveidojot mobilo tīklāju

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas savienojuma.

 3. Lai to ieslēgtu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz slīdņa Koplietot šo savienojumu.

 4. Ja vēlaties mainīt koplietojamā savienojuma tīkla nosaukumu vai paroli, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Rediģēt.

Iestatījumu mainīšana

Rādīt visu

Lai mainītu profila rekvizītus

Lai mainītu savienojuma profila rekvizītus, piemēram, piekļuves punkta nosaukumu (access point name — APN), piekļuves virkni, lietotājvārdu, paroli un automātiskā savienojuma izveides iestatījumus, rīkojieties šādi:

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas tīkla nosaukuma.

 3. Pēc vajadzības nomainiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN) vai piekļuves virkni, lietotājvārdu un paroli. (Šo informāciju varat atrast mobilās platjoslas aparatūras komplektācijā vai pakalpojumu komplektācijā.)

Lai mainītu tīkla atlases iestatījumus

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas tīkla nosaukuma.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pārbaudīt.

 4. Lai sistēma Windows automātiski izvēlētos tīklu, atlasiet Atlasīt automātiski (ieteicams). Lai pašrocīgi izvēlētos tīklu, sarakstā atlasiet tīkla nosaukumu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Reģistrēt.

  Piezīmes.

  • Ja atļaujat viesabonēšanu, var rasties papildu izmaksas.

  • Ja sistēma Windows nevar izveidot savienojumu ar norādīto tīklu, tā automātiski izvēlas tīklu.

Lai rādītu vai paslēptu aptuveno datu lietojuma apjomu

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas savienojuma.

 3. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju Tīklu sarakstā rādīt aptuveno datu lietojumu.

 4. Lai skatītu aptuveno datu lietojumu:

  Skatiet sarakstu ar pieejamajiem tīkliem, pavelkot no ekrāna labās malas uz vidu, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakš stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona vai Vadu tīkla ikona).

 5. Atlasiet savu mobilo platjoslas tīklu.

Piezīme

 • Noklikšķinot uz Atiestatīt datu lietojuma uzskaite tiek iestatīta atpakaļ uz nulli. Tas neattiecas uz faktiski izmantoto kopējo datu apjomu, kura lietojumam seko mobilais operators.

Lai izmantotu PIN, mainītu PIN vai noņemtu PIN

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas savienojuma.

 3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai izmantotu PIN, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Izmantot PIN, ievadiet PIN, kuru vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

  • Lai mainītu PIN, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mainīt PIN, ievadiet pašreizējo PIN, ievadiet un apstipriniet jauno PIN, kuru vēlaties izmantot, un pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

  • Lai pārtrauktu PIN lietošanu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Noņemt PIN.

  Piezīmes

  • Ja ierīce nevar izmantot PIN, poga Izmantot PIN nebūs pieejama.

  • Ja 3 reizes tiek ievadīts nepareizs PIN, konts var tikt bloķēts līdz brīdim, kad no mobilo sakaru operatora saņemsit PIN atbloķēšanas atslēgu (PIN unblock key — PUK). Ja brīdī, kad konts tiek nobloķēts, ir izveidots savienojums, tas tiek pārtraukts.

  • Ja PIN pašlaik tiek izmantots, poga Izmantot PIN nav pieejama.

  • Ja PIN pašlaik netiek izmantots, pogas Mainīt PIN un Noņemt PIN nav pieejamas. Lai mainītu PIN, tas ir jālieto.

Kā atrast informāciju par abonementu, pakalpojumu sniedzēju, ierīci vai kontu

Rādīt visu

Lai atrastu informāciju par abonementu, pakalpojumu sniedzēju, ierīci vai kontu

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas savienojuma.

 3. Skatiet sadaļā Rekvizīti.

Lai atbloķētu ierīci izmantošanai ar citu mobilo operatoru

 1. Ievietojiet cita mobilā operatora abonenta identitātes moduli (SIM). Mobilo sakaru operators vai ierīces mazumtirgotājs sniegs informāciju, kā to izdarīt.

 2. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas savienojuma.

 4. Ievadiet mobilā operatora nodrošināto atbloķēšanas kodu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atbloķēt.

Ierīces restartēšana

Ierīci var restartēt, to noņemot un ievietojot atpakaļ, izslēdzot un atkal ieslēdzot datoru vai atsākot darbu pēc hibernācijas vai miega režīma.

Problēmu novēršana

Tālāk aprakstītas dažas visbiežāk sastopamās mobilā platjoslas savienojuma problēmas, kā arī darbības, kas jāveic, lai tās novērstu.

Rādīt visu

Problēmas saistībā ar interneta savienojumu, izmantojot mobilos platjoslas sakarus

Šajā sadaļā aprakstītas vairākas ar savienojumiem saistītas problēmas, daži iespējamie to iemesli un ieteikumi, kā tās varētu novērst.

 • Mobilo platjoslas sakaru savienojums nav norādīts sarakstā Tīkla savienojumi. Iespējamie iemesli:

  • Jūsu SIM vai ierīce ir bloķēta, to nevar nolasīt vai tā vairs nav derīga.

  • Mobilo platjoslas sakaru abonements ir beidzies, vai tas nav aktivizēts.

  • Atrodaties apgabalā, kur nav tīkla signāla.

 • Signāls ir, taču nevar izveidot savienojumu. Iespējamie iemesli:

  • Nav derīga datu abonementa.

  • Nav derīga piekļuves punkta nosaukuma (APN), lietotājvārda vai paroles, ko izmantot savienojuma izveidei.

  • Ir aktivizēta viesabonēšana, un atlasītais tīkla operators neatļauj datu pakalpojumus, vai datu pakalpojumiem nav ieslēgta viesabonēšana.

 • Savienojumu var izveidot no dažām atrašanās vietām, bet no citām — nevar (piemēram, savienojumu nevar izveidot, atrodoties ārpus pilsētas). Iespējamie iemesli:

  • Datu pakalpojumiem nav ieslēgta viesabonēšana.

  • Atlasītais tīkla operators neatļauj datu pakalpojumus.

Lai visu šo problēmu gadījumā mēģinātu atrast konkrētās problēmas cēloni un tās risinājumu, rīkojoties šādi, startējiet tīkla problēmu risinātāju:

 1. Atveriet tīkla un koplietošanas centru, pavelkot no ekrāna labās malas, pieskaroties Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna augšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot tīkla un koplietošanas centrs un pieskaroties vai noklikšķinot uz Tīkla un koplietošanas centrs.

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mainīt adaptera iestatījumus.

 3. Nospiediet un turiet vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mobilo platjoslas sakaru savienojuma un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Diagnosticēt.

Problēmas saistībā ar mobilā platjoslas savienojuma koplietošanu

Iespējams, ka jāinstalē jaunākie draiveri. Lai koplietotu mobilo platjoslas savienojumu, ir nepieciešami Wi-Fi draiveri, kas darbojas ar tehnoloģiju Wi‑Fi Direct.

Problēmas saistībā ar savienojuma izveidi ar mobilo tīklāju (koplietojamu mobilo platjoslas savienojumu)

Iespējams, ierīces būs jāsavieno pārī manuāli, izmantojot Bluetooth. Lai gan jūsu ierīce izmanto Wi‑Fi, tā arī izmanto Bluetooth pāra izveidi, lai izveidotu sākotnēju savienojumu ar mobilo tīklāju. Informāciju par savienošanu pārī skatiet rakstā Ierīču un printeru pievienošana, skatīšana un pārvaldība.

Meklējot tīklus, tiek saņemts kļūdas ziņojums

Iespējami vairāki risinājumi:

 • Ja savienojums jau ir izveidots, izmantojot mobilos platjoslas sakarus, pārtrauciet savienojumu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Meklēt.

 • Pārliecinieties, vai lidmašīnas režīms ir izslēgs un vai mobilie platjoslas sakari ir ieslēgti. Lai pārbaudītu:

  Skatiet sarakstu ar pieejamajiem tīkliem, pavelkot no ekrāna labās malas uz vidu, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakš stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona vai Vadu tīkla ikona).

 • Ja SIM ir bloķēta ar PIN, lai to atbloķētu, ievadiet PIN.

 • Ja ierīce nereaģē, atvienojiet un pievienojiet to atkārtoti vai restartējiet datoru.

Var pārlūkot internetu, bet nedarbojas tūlītējās ziņojumapmaiņas programma, video straumēšana vai VPN pakalpojums

Atkarībā no pakalpojumu plāna, ko izmantojat, mobilo sakaru operators var bloķēt piekļuvi noteiktām vietnēm (IP adresēm), portiem un noteikta tipa pakalpojumiem. Sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai pārliecinātos, vai šis ir nepieciešamais pakalpojums, lai lietotu programmu, izmantojot mobilo platjoslas savienojumu.

No tālruņa tika izņemts SIM un tā vietā ievietota datu karte, bet tagad nevar izveidot savienojumu ar internetu (to varēja, kad tālrunī bija SIM)

Dažiem mobilo sakaru operatoriem ir dažādi iestatījumi, ja internetam piekļūst, izmantojot datu karti, un, ja izmanto tālruni. Sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai pārliecinātos, vai abonements atļauj izmantot attiecīgā tipa ierīces un vai ir pareizie iestatījumi.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?