Wi-Fi un tīklošana

Windows 8, Windows RT

Mājas tīkla shēma, kurā ir maršrutētājs, vairāki datori un ierīces

Wi‑Fi un tīklošana

Ir svarīgi būt tiešsaistē un uzturēt pastāvīgu savienojumu ar tīklu neatkarīgi no tā, vai strādājat, spēlējat spēles, klausāties mūziku vai sazināties ar draugiem.

Kad atrodaties ceļā, operētājsistēma Windows nodrošina pastāvīgu savienojumu ar tīklu, automātiski mainot savienojuma veidu starp Wi‑Fi savienojumu un mobilo platjoslas tīklu. Tādējādi pastāvīgs savienojums ar tīklu tiek nodrošināts pat gadījumā, kad pārvietojaties starp dažādām vietām. Turklāt, lai samazinātu izmaksas, varat automātiski mainīt mobilā platjoslas tīkla pieslēgumu uz Wi‑Fi, tiklīdz bezvadu tīkls kļūst pieejams.

Izmantojot operētājsistēmu Windows, jūs vienmēr esat tiešsaistē un nekad nezaudējat savienojumu.

Papildinformācija

Risinājumus skatiet atbalsta sadaļā “Tīmeklis un tīklošana”.

Aparatūra un cits aprīkojums tīkla iestatīšanai

Kad bezvadu maršrutētājs ir uzstādīts, rīkojieties, kā norādīts tālāk, lai iestatītu to.

Pierakstieties Windows biļetenam, lai saņemtu padomus, idejas un īpašos piedāvājumus.