Izvēlnē Sāknēšanas papildu opcijas sistēmu Windows var startēt problēmu novēršanas papildu režīmos. Izvēlni var atvērt, ieslēdzot datoru un nospiežot taustiņu F8, pirms ir startēta sistēma Windows.

Dažas opcijas, piemēram, drošais režīms, startē sistēmu Windows ierobežotā stāvoklī, kurā tiek startētas tikai visnepieciešamākās funkcijas. Ja, startējot datoru drošajā režīmā, problēma vairs neparādās, noklusējuma iestatījumus un pamata ierīces draiverus nevar uzskatīt par kļūmes cēloni. Citas opcijas sistēmu Windows startē ar papildu iespējām, kas paredzētas sistēmas administratoru un IT profesionāļu lietošanai. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet Microsoft IT profesionāļu vietni.

Rādīt visu

Datora labošana

Rāda sarakstu ar sistēmas atkopšanas rīkiem, kurus varat izmantot, lai labotu startēšanas problēmas, palaistu diagnostiku vai atjaunotu sistēmu. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja šie rīki ir instalēti datora cietajā diskā. Ja jums ir sistēmas Windows instalācijas disks, sistēmas atkopšanas rīki atradīsies šajā diskā. Papildinformāciju skatiet Startēšanas labošana: bieži uzdotie jautājumi.

Drošais režīms

Startē sistēmu Windows ar minimālu draiveru un pakalpojumu skaitu. Papildinformāciju skatiet Kas ir drošais režīms?

Drošais režīms ar tīklošanu

Startē sistēmu Windows drošajā režīmā un iekļauj tīkla draiverus un pakalpojumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu internetam vai citiem datoriem tīklā.

Drošais režīms ar komandu uzvedni

Startē sistēmu Windows drošajā režīmā ar komandu uzvednes logu, nevis izmantojot parasto sistēmas Windows interfeisu. Šī opcija ir paredzēta IT profesionāļiem un administratoriem.

Iespējota sāknēšanas reģistrēšana

Izveido failu ntbtlog.txt, kurā uzskaitīti visi draiveri, kas ir instalēti startēšanas laikā un varētu būt noderīgi papildu problēmu novēršanai.

Iespējots zemas izšķirtspējas video (640 × 480)

Startē sistēmu Windows, izmantojot pašreizējo video draiveri, zemu izšķirtspēju un atsvaidzes intensitātes iestatījumus. Šo režīmu var izmantot, lai atiestatītu displeja iestatījumus. Papildinformāciju skatiet Ekrāna izšķirtspējas mainīšana un Monitora knipjirbuļa labošana (atsvaidzes intensitāte).

Pēdējā zināmā darbam derīgā konfigurācija (papildu)

Startē sistēmu Windows ar pēdējo sekmīgi darbojušos reģistru un draivera konfigurāciju. Papildinformāciju skatiet Pēdējās zināmās darbam derīgās konfigurācijas lietošana.

Direktorija pakalpojumu atjaunošanas režīms

Startē sistēmu Windows domēna kontrollerī, kas palaiž aktīvo direktoriju, lai varētu atjaunot direktorija pakalpojumus. Šī opcija ir paredzēta IT profesionāļiem un administratoriem.

Atkļūdošanas režīms

Startē sistēmu Windows papildu problēmu novēršanas režīmā, kas paredzēts IT profesionāļiem un sistēmas administratoriem.

Atspējo automātisku restartēšanu sistēmas kļūmes gadījumā

Novērš sistēmas Windows automātisku restartēšanu, ja kļūda izraisa sistēmas Windows atteici. Izvēlieties šo opciju tikai tad, ja sistēma Windows ir iestrēgusi cilpā, kurā sistēma Windows atsakās, mēģina restartēties un atkārtoti atsakās.

Atspējota draivera paraksta ieviešana

Atļauj instalēt draiverus ar nepareiziem parakstiem.

Sistēmas Windows parastā startēšana

Startē sistēmu Windows parastajā režīmā.