Programmā Windows Media Center var ierakstīt dažādu tipu kompaktdiskus un DVD diskus. Tas ļauj jums izlemt, kāda tipa DVD disku vai kompaktdisku vēlaties izveidot, atkarībā no tā, kā un ko vēlaties izmantot satura atskaņošanai pēc tam, kad tas ir ierakstīts diskā.

Nākamajā attēlā redzama sadaļā Uzdevumi atlasīta opcija Ierakstīt CD/DVD.

Atlasīts CD/DVD ierakstīšanas opcijas attēls
Opcija Ierakstīt CD/DVD ir atlasīta

Informāciju par DVD disku un kompaktdisku ierakstīšanu programmā Windows Media Center, ieskaitot to, kāda tipa diskus var ierakstīt, skatiet sadaļā Kompaktdiska vai DVD diska ierakstīšana: bieži uzdotie jautājumi.

Rādīt visu

Lai DVD diskā ierakstītu televīzijas pārraidi vai citu video failu, kas ierakstīts datorā

Ja datorā nav TV uztvērēja, nepieciešams papildu analogā vai ciparu TV uztvērējs, lai programmā Windows Media Center atskaņotu un ierakstītu televīzijas pārraidi.

Ierakstītās televīzijas pārraides vai citus video failus, kas iekļauti programmas Windows Media Center multivides bibliotēkā, var ierakstīt DVD diskā, kuru var atskaņot DVD disku atskaņotājā vai datorā. Video failus ierakstot DVD diskā, tie tiek pārvērsti tā, lai tos varētu atskaņot standarta DVD disku atskaņotājā. Televīzijas pārraides ierakstīšanai DVD diskā var būt nepieciešams vairāk laika — televīzijas pārraides ierakstīšanai DVD diskā nepieciešamo laiku ietekmē dažādi apstākļi: pievienoto video failu garums, datora sistēmas resursi un DVD rakstītāja ātrums.

 1. Startējiet programmu Windows Media Center. DVD rakstītājā ievietojiet ierakstāmu DVD disku.

 2. Noklikšķiniet uz programmā Windows Media Center parādītā paziņojuma Ierakstīt CD vai DVD vai sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt CD/DVD.

 3. Ekrānā Atlasīt diska formātu noklikšķiniet uz Video DVD un pēc tam uz Tālāk.

 4. Izmantojot tastatūru, ierakstiet DVD diska nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Ekrānā Atlasīt multividi noklikšķiniet uz TV ieraksts vai uz Video bibliotēka un pēc tam uz Tālāk.

 6. Noklikšķiniet uz televīzijas pārraides vai videoklipa, ko vēlaties pievienot diskam, lai atlasītajai televīzijas pārraidei vai videoklipam tiktu rādīta izvēles rūtiņa, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Ja diskam vēlaties pievienot vēl citus video failus, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Pievienot citus.

 8. Atkārtojiet 5.–7. darbību, līdz diskam ir pievienotas visas ierakstītās televīzijas pārraides un video faili, ko vēlaties ierakstīt.

 9. Kad pievienoti visi ierakstāmie video faili, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Ierakstīt DVD.

 10. Paziņojumā Kopēšanas sākšana noklikšķiniet uz .

 11. Kad disks ir ierakstīts, paziņojumā Diska izveides pabeigšana noklikšķiniet uz Gatavs.

Lai datu kompaktdiskā vai DVD diskā ierakstītu mūziku, attēlus un videoklipus

Izmantojot programmu Windows Media Center, kompaktdiskā vai DVD diskā var ierakstīt ciparu multivides failus, piemēram, mūziku, attēlus un videoklipus, lai tos atskaņotu citā datorā. Ja ierakstāt šāda veida disku, ko sauc par datu DVD disku vai datu kompaktdisku, ciparu multivides faili pirms ierakstīšanas DVD diskā netiek pārvērsti citā failu formātā — tie tiek vienkārši kopēti kompaktdiskā vai DVD diskā to sākotnējā formātā.

 1. Startējiet programmu Windows Media Center. Kompaktdisku vai DVD disku rakstītājā ievietojiet ierakstāmu kompaktdisku vai DVD disku.

 2. Noklikšķiniet uz programmā Windows Media Center parādītā paziņojuma Ierakstīt CD vai DVD vai sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt CD/DVD.

 3. Atkarībā no ierakstāmā diska veida, ko ievietojat rakstītājā, ekrānā Atlasīt diska formātu noklikšķiniet uz Datu CD vai Datu DVD un pēc tam uz Tālāk.

 4. Izmantojot tastatūru, ierakstiet DVD diska vai kompaktdiska nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Ekrānā Atlasīt multividi noklikšķiniet uz pirmā ciparu multivides faila tipa, ko vēlaties pievienot kompaktdiskam vai DVD diskam, un noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Noklikšķiniet uz televīzijas pārraides, citiem videoklipiem, mūzikas vai attēliem, ko vēlaties pievienot diskam, lai atlasītajiem ciparu multivides failiem tiktu rādīta izvēles rūtiņa, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Ja diskam vēlaties pievienot vēl citus failus, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Pievienot citus.

 8. Atkārtojiet 5.–7. darbību, līdz diskam ir pievienoti visi ciparu multivides faili, ko vēlaties ierakstīt.

 9. Kad pievienoti visi ierakstāmie faili, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Ierakstīt DVD vai Ierakstīt CD.

 10. Paziņojumā Kopēšanas sākšana noklikšķiniet uz .

 11. Kad disks ir ierakstīts, paziņojumā Diska izveides pabeigšana noklikšķiniet uz Gatavs.

Lai ierakstītu audio kompaktdisku atskaņošanai kompaktdisku atskaņotājā

Datorā saglabātos mūzikas failus ierakstāmā kompaktdiskā var ierakstīt kā audio kompaktdisku. Audio kompaktdiskus var atskaņot gandrīz visos datoros, kā arī mājas un automašīnas kompaktdisku atskaņotājos, kuri atskaņo CD-R un CD-RW diskus. Audio kompaktdisku var ierakstīt, izmantojot dažādu tipu ciparu audio failus, ieskaitot Windows Media Audio (WMA), MP3 vai WAV formāta failus.

 1. Startējiet programmu Windows Media Center. Kompaktdisku vai DVD disku rakstītājā ievietojiet ierakstāmu kompaktdisku.

 2. Noklikšķiniet uz programmā Windows Media Center parādītā paziņojuma Ierakstīt CD vai DVD vai sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt CD/DVD.

 3. Ekrānā Atlasīt diska formātu noklikšķiniet uz Audio CD un pēc tam uz Tālāk.

 4. Izmantojot tastatūru, ierakstiet kompaktdiska nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Ekrānā Izvēlēties mūziku noklikšķiniet uz albuma, mūzikas žanra, dziesmām, atskaņošanas saraksta, vai noteikta mākslinieka dziesmām, ko vēlaties ierakstīt kā audio kompaktdisku, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Ja diskam vēlaties pievienot vēl citus mūzikas failus, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Pievienot citus.

 7. Atkārtojiet 5. un 6. darbību, līdz diskam ir pievienoti visi ciparu audio faili, ko vēlaties ierakstīt.

 8. Kad pievienoti visi ierakstāmie audio faili, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Ierakstīt CD.

 9. Paziņojumā Kopēšanas sākšana noklikšķiniet uz .

 10. Kad disks ir ierakstīts, paziņojumā Diska izveides pabeigšana noklikšķiniet uz Gatavs.

Lai izveidotu DVD slaidrādi kopā ar mūziku

Var izveidot DVD slaidrādi ar mūziku (vai bez tās) un ierakstīt to ierakstāmā DVD diskā. DVD slaidrādē tiek demonstrēti attēli, atskaņojot mūziku (ja slaidrādei izvēlaties pievienot mūziku). Pēc tam šo DVD disku jebkurš lietotājs varēs atskaņot datorā vai demonstrēt televizorā.

Šo slaidrādi atskaņojot DVD disku atskaņotājā, attēli tiek rādīti ar 7 sekunžu intervālu tādā secībā, kādā tie tika pievienoti DVD diskam. Vienlaikus ar attēlu rādīšanu tiek atskaņota mūzika tādā secībā, kādā tā tika pievienota DVD diskam.

 1. Startējiet programmu Windows Media Center. Kompaktdisku vai DVD disku rakstītājā ievietojiet ierakstāmu kompaktdisku vai DVD disku.

 2. Noklikšķiniet uz programmā Windows Media Center parādītā paziņojuma Ierakstīt CD vai DVD vai sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt CD/DVD.

 3. Ekrānā Atlasīt diska formātu noklikšķiniet uz DVD slaidrāde un pēc tam uz Tālāk.

 4. Izmantojot tastatūru, ierakstiet DVD slaidrādes nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 5. Ekrānā Atlasīt multividi noklikšķiniet uz Mūzikas bibliotēka un pēc tam uz Tālāk.

 6. Ekrānā Izvēlēties mūziku noklikšķiniet uz albuma, mūzikas žanra, dziesmām, atskaņošanas saraksta, vai noteikta mākslinieka dziesmām, ko vēlaties iekļaut DVD slaidrādē, un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

 7. Ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Pievienot citus.

 8. Ekrānā Atlasīt multividi noklikšķiniet uz Attēlu bibliotēka un pēc tam uz Tālāk.

 9. Ekrānā Izvēlēties attēlus noklikšķiniet uz mapes ar slaidrādē iekļaujamiem attēliem, pēc tam uz katra attēla, kas tajā ir jāiekļauj, un pēc tam uz Tālāk.

 10. Kad slaidrādei pievienoti visi attēli un mūzika, ekrānā Pārskatīt un rediģēt sarakstu noklikšķiniet uz Ierakstīt DVD.

 11. Paziņojumā Kopēšanas sākšana noklikšķiniet uz .

 12. Kad disks ir ierakstīts, paziņojumā Diska izveides pabeigšana noklikšķiniet uz Gatavs.

Piezīme.

 • Ar autortiesībām aizsargātā materiāla neatļauta izmantošana un/vai pavairošana var būt ASV un/vai citu valstu/reģionu autortiesību likumu pārkāpums. Ar autortiesībām aizsargātais materiāls ietver, bet neaprobežojas ar programmatūru, dokumentāciju, grafiku, dziesmu tekstiem, fotoattēliem, klipkopām, animācijām, filmām un videoklipiem, kā arī skaņu un mūziku (ieskaitot MP3 formātā kodēto). ASV un starptautisko autortiesību likumu pārkāpums var būt iemesls nopietnai jūsu civilai un/vai kriminālai sodīšanai.