Pastāv vairāki iestatījumi, kurus var pielāgot, lai ierakstīšana, izmantojot programmu Windows Media Player, darbotos labāk.

 1. Noklikšķiniet uz bultiņas zem cilnes Ierakstīšana un pēc tam noklikšķiniet uz Papildu opcijas.

 2. Veiciet vienu vai vairākas no šīm izmaiņām:

  • Ierakstīšanas ātrums. Ierakstīšanas ātrums parasti nav jāpielāgo, ja vien nerodas ar ierakstīšanu saistītas problēmas. Tādā gadījumā, samazinot ierakstīšanas ātrumu, iespējams, ka problēmu var novērst. Šis iestatījums attiecas uz visiem rakstītājiem, kurus izmantojat ar datoru.

  • Automātiski izstumt disku pēc ierakstīšanas. Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja kompaktdiski pēc ierakstīšanas ir automātiski jāizstumj.

  • Lietot skaļuma pielāgošanu kompaktdiska celiņiem. Ja ierakstāt dziesmas, kas sākotnēji ir ierakstītas ar atšķirīgiem skaļuma līmeņiem, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai ierakstāmajos audio kompaktdiskos samazinātu dziesmu skaļuma līmeņu atšķirības. Tas novērš nepieciešamību kompaktdiska atskaņošanas laikā regulēt skaļumu.

  • Pievienot sarakstu visiem diskā ierakstītajiem failiem šādā formātā. Ierakstot datu disku, atskaņotājs izveido atskaņošanas sarakstu, kurā ir iekļauti ierakstāmie faili, un pēc tam šo atskaņošanas sarakstu iekļauj diskā. Ja atskaņošanas ierīce atbalsta atskaņošanas sarakstus, vienumi tiks atskaņoti secībā, kādā tie tika parādīti ierakstīšanas sarakstā. Pēc noklusējuma atskaņošanas saraksts ir fails ar paplašinājumu .wpl. Ja datu diski jāatskaņo ierīcē, kas neatbalsta .wpl atskaņošanas sarakstus, tā vietā var izmantot .m3u formātu.

  • Izmantot multivides informāciju, lai ierakstītos failus sakārtotu datu diska mapēs. Atlasiet šo opciju, ja datu kompaktdiskos vai DVD diskos ierakstītos failus vēlaties sakārtot šādās mapēs: \Music\Artist\Album, \TV, \Video un \Picture (šajā mapē tiks iekļauta arī sākotnējā faila ceļa daļa). Ja failiem nav albuma nosaukuma un albuma izpildītāja multivides informācijas, tie tiks saglabāti mapēs ar nosaukumu Unknown Artist\Unknown Album. Lai to novērstu, pirms ierakstīšanas pārliecinieties, vai failos ir informācija par albuma nosaukumu un albuma izpildītāju. Ja nepieciešams, failu multivides informāciju var pievienot vai rediģēt. Ja šī opcija netiek atlasīta, visi ierakstītie faili vienkopus tiek saglabāti diska saknes mapē.

  • Ietilpināt vairāk mūzikas diskā, konvertējot to uz mazāku bitu ātrumu. Ja datu kompaktdiskā vai DVD diskā vēlaties ietilpināt vairāk failu, tos pirms ierakstīšanas var pārvērst par mazāka lieluma failiem. Faili, kas ir MP3 vai WAV formātā, ne tikai tiek pārvērsti par mazāka lieluma failiem, bet arī pārvērsti WMA formātā. Ja ierakstāt failus, kuru bitu ātrums nepārsniedz norādīto, tie netiek pārvērsti. Ievērojiet, ka, pārvēršot failus, ierakstīšanai nepieciešams ilgāks laiks un ka var samazināties dzirdamā audio kvalitāte.

Piezīme.

 • Ar autortiesībām aizsargātā materiāla neatļauta izmantošana un/vai pavairošana var būt ASV un/vai citu valstu/reģionu autortiesību likumu pārkāpums. Ar autortiesībām aizsargātais materiāls ietver, bet neaprobežojas ar programmatūru, dokumentāciju, grafiku, dziesmu tekstiem, fotoattēliem, klipkopām, animācijām, filmām un videoklipiem, kā arī skaņu un mūziku (ieskaitot MP3 formātā kodēto). ASV un starptautisko autortiesību likumu pārkāpums var būt iemesls nopietnai jūsu civilai un/vai kriminālai sodīšanai.