Piedāvājam atbildes uz dažiem vispārējiem jautājumiem par bojātiem failiem.

Rādīt visu

Kas ir bojāti faili?

Bojāti faili ir tādi faili, kas nedarbojas. Reizēm bojātu failu var labot, tomēr lielākā daļa bojāto failu nav labojami, tie jāizdzēš vai jāaizstāj.

Kā var atpazīt bojātu failu?

Piedāvājam vienkāršu pārbaudi. Ja mēģināt atvērt failu un tas nedarbojas pareizi, tas var būt bojāts. Ja failu var atvērt, rediģēt un saglabāt bez starpgadījumiem, tad uztraukumam nav pamata. Ja bojātais fails ir nozīmīgs sistēmas vai programmas fails, sistēma Windows vai cita programma jūs brīdina par radušos problēmu un var ieteikt pārinstalēt programmu.

Kā faili tiek bojāti?

Faili sabojājas ļoti reti. Visbiežāk tas notiek faila saglabāšanas laikā. Piemēram, ja avarē programma, kas saglabā failu, vai faila saglabāšanas laikā datoram tiek traucēta elektropadeve.

Kā rīkoties, ja pamanīts bojāts fails?

Ja fails ir labojams, nepieciešama programma, kas var labot bojātos failus (vai vismaz glābt daļu datu).

Kā izvairīties no failu bojājumiem?

Lai arī faili tiek bojāti ļoti reti, varbūtību, ka fails tiek bojāts, var novērst, aizsargājot datora elektropadevi ar pārsprieguma ierobežotāju vai nepārtraukto barošanu (Uninterruptible power supply — UPS), kā arī vienmēr pareizi izslēdzot datoru. Izvairieties no datora izslēgšanas, piespiežot un turot barošanas pogu (ja vien sistēma Windows tādējādi netiek beidzēta). Papildinformāciju skatiet Pareiza datora izslēgšana.

Ko darīt, ja bojātu failu nevar salabot?

Tas būtu jāizdzēš. Ja esat iepriekš dublējis datora cieto disku, varēsit izgūt vecāku faila versiju. Ja bojātais fails ir nozīmīgs sistēmas vai programmas fails, varbūt jāpārinstalē programma, ar kuru saistīts bojātais fails.