Video failu, attēlu un audio importēšana programmā Windows Movie Maker

Varat importēt failus programmā Windows Movie Maker, kurus izmantot savā projektā, ar šādiem nosaukuma paplašinājumiem:

  • Video faili: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm un .wmv

  • Audio faili: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav, un .wma

  • Attēlu faili: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, un .wmf

Programmā Windows Movie Maker varat arī importēt failus, kuriem ir savādāks paplašinājums nekā tiem, kas norādīti tālāk, bet ne visi faila tipi strādās, kad mēģināsit tos izmantot, lai izveidotu filmu.

Microsoft ierakstīto televīzijas pārraižu failus (ar faila paplašinājumu .dvr-ms), kuri nav aizsargāti, izmantojot digitālā satura tiesību pārvaldību, var importēt programmā Windows Movie Maker, ja datorā darbojas Windows Vista Home Premium vai Windows Vista Ultimate.

Lai importētu failus programmā Windows Movie Maker

  1. Noklikšķiniet uz Fails un pēc tam uz Importēt multivides vienumus.

  2. Naviģējiet uz vietu, kurā atrodas ciparu multivides faili, kurus vēlaties importēt, un pēc tam noklikšķiniet uz Importēt.

Padomi

  • Varat importēt vairākus video klipus vienlaikus. Ja klipi ir secīgi, noklikšķiniet uz pirmā video klipa sarakstā, nospiediet un turiet taustiņu SHIFT un tad noklikšķiniet uz pēdējā klipa sarakstā. Ja video klipi nav secīgi, nospiediet un turiet taustiņu CTRL un tad noklikšķiniet uz katra klipa, kuru vēlaties importēt programmā Windows Movie Maker.

  • Varat arī importēt video failus un attēlus, velkot failus no Windows fotoattēlu galerijas uz programmu Windows Movie Maker.