Informācija šajā palīdzības tēmā attiecas uz programmu Windows Internet Explorer 7.

Varat izmantot Internet Explorer īsinājumtaustiņus, lai ātri veiktu daudz dažādu uzdevumu vai lai strādātu bez peles.

Rādīt visu

Tīmekļa lapu apskate un pārlūkošana

Tabulā aprakstītas tīmekļa lapu apskatīšanai un pārlūkošanai lietojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Parādīt palīdzību

F1

Pārlūkprogrammas logā pārslēgties no pilnekrāna uz parastiem skatiem un otrādi

F11

Pārvietoties uz priekšu pa vienumiem tīmekļa lapā, adrešu joslā un saišu joslā

TAB

Pārvietoties atpakaļ pa vienumiem tīmekļa lapā, adrešu joslā un saišu joslā

SHIFT+TAB

Doties uz sākumlapu

ALT+HOME

Doties uz nākamo lapu

ALT+BULTIŅA PA LABI

Doties uz iepriekšējo lapu

ALT+BULTIŅA PA KREISI vai ATPAKAĻATKĀPES TAUSTIŅŠ

Parādīt saites īsinājumizvēlni

SHIFT+F10

Pārvietoties uz priekšu pa kadriem un pārlūkprogrammas elementiem (darbojas tikai tad, ja atspējota pārlūkošana, izmantojot cilnes)

CTRL+TAB vai F6

Pārvietoties atpakaļ pa kadriem (darbojas tikai tad, ja atspējota pārlūkošana, izmantojot cilnes)

CTRL+SHIFT+TAB

Ritināt uz dokumenta sākumu

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt uz dokumenta beigām

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Ritināt uz dokumenta sākumu ar lielākiem soļiem

PAGE UP

Ritināt uz dokumenta beigām ar lielākiem soļiem

PAGE DOWN

Pārvietoties uz dokumenta sākumu

HOME

Pārvietoties uz dokumenta beigām

END

Atrast šajā lappusē

CTRL+F

Atsvaidzināt atvērto tīmekļa lapu

F5

Atsvaidzināt atvērto tīmekļa lapu, pat ja tīmekļa versijas laikspiedols un lokāli saglabātā versija ir vienādi

CTRL+F5

Apturēt lappuses lejupielādi

ESC

Atvērt jaunu vietni vai lapu

CTRL+O

Atvērt jaunu logu

CTRL+N

Aizvērt atvērto logu (ja atvērta tikai viena cilne)

CTRL+W

Saglabāt pašreizējo lapu

CTRL+S

Drukāt atvērto lapu vai aktīvo kadru

CTRL+P

Aktivizēt atlasīto saiti

ENTER

Atvērt manu izlasi

CTRL+I

Atvērt vēsturi

CTRL+H

Atvērt plūsmas

CTRL+J

Atvērt lapas izvēlni

ALT+P

Atvērt rīku izvēlni

ALT+T

Atvērt palīdzības izvēlni

ALT+H

Darbs ar cilnēm

Tabulā aprakstītas saīsnes, ko lieto, strādājot ar cilnēm.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Atvērt saites jaunā cilnē fonā

CTRL+klikšķis

Atvērt saites jaunā cilnē priekšplānā

CTRL+SHIFT+klikšķis

Atvērt jaunu cilni priekšplānā

CTRL+T

Pārslēgties no cilnes uz cilni

CTRL+TAB vai CTRL+SHIFT+TAB

Aizvērt atvērto cilni (vai atvērto logu, ja pārlūkošana, izmantojot cilnes, ir atspējota)

CTRL+W

Atvērt jaunu cilni priekšplānā no adrešu joslas

ALT+ENTER

Pārslēgties uz noteikta numura cilni

CTRL+n (ja n ir skaitlis no 1 līdz 8)

Pārslēgties uz pēdējo cilni

CTRL+9

Aizvērt citas cilnes

CTRL+ALT+F4

Ieslēgt vai izslēgt ātrās cilnes (sīktēlu skats)

CTRL+Q

Tālummaiņas izmantošana

Tabulā aprakstītas tālummaiņai lietojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Palielināt tālummaiņas vērtību (+ 10 %)

CTRL+PLUSZĪME

Samazināt tālummaiņas vērtību (- 10 %)

CTRL+MĪNUSZĪME

Tālummainīt līdz 100 %

CTRL+0

Meklēšanas izmantošana

Tabulā aprakstītas meklēšanai lietojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Doties uz meklēšanas lodziņu

CTRL+E

Atvērt meklēšanas vaicājumu jaunā cilnē

ALT+ENTER

Atvērt meklētāja nodrošinātāja izvēlni

CTRL+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Drukas priekšskatījuma izmantošana

Tabulā aprakstītas tīmekļa lapu priekšskatīšanai un drukāšanai lietojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Iestatīt drukas opcijas un drukāt lapu

ALT+P

Mainīt papīru, šīs lappuses galvenes un kājenes, orientāciju un piemales

ALT+U

Parādīt pirmo drukājamo lapu

ALT+HOME

Parādīt iepriekšējo drukājamo lapu

ALT+BULTIŅA PA KREISI

Ierakstīt parādāmās lapas numuru

ALT+A

Parādīt nākamo drukājamo lapu

ALT+BULTIŅA PA LABI

Parādīt pēdējo drukājamo lapu

ALT+END

Norādīt, kā jādrukā kadri (šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja drukājat tīmekļa lapas, kuras izmanto kadrus)

ALT+F

Aizvērt drukas priekšskatījumu

ALT+C

Adrešu joslas izmantošana

Tabulā aprakstītas adrešu joslā lietojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Atlasīt tekstu adrešu joslā

ALT+D

Parādīt rakstīto adrešu sarakstu

F4

Atrodoties adreses joslā, pārvietot kursoru pa kreisi uz adreses nākamo loģisko pārtraukumu (punktu vai slīpsvītru)

CTRL+KREISĀ BULTIŅA

Atrodoties adreses joslā, pārvietot kursoru pa labi uz adreses nākamo loģisko pārtraukumu (punktu vai slīpsvītru)

CTRL+LABĀ BULTIŅA

Pievienot "www." sākumā un ".com" beigās tekstam, kas ierakstīts adreses joslā

CTRL+ENTER

Pārvietoties uz priekšu automātiskās pabeigšanas atbilstību sarakstā

AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietoties atpakaļ automātiskās pabeigšanas atbilstību sarakstā

LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Internet Explorer rīkjoslas izvēlņu atvēršana

Tabulā norādītas pārlūkprogrammas Internet Explorer rīkjoslas izvēlņu atvēršanai izmantojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Atvērt sākumlapas izvēlni

ALT+M

Atvērt drukas izvēlni

ALT+R

Atvērt RSS izvēlni

ALT+J

Atvērt rīku izvēlni

ALT+O

Atvērt palīdzības izvēlni

ALT+L

Darbs ar plūsmām, vēsturi un izlasi

Tabulā aprakstītas saīsnes, ko lieto, strādājot ar plūsmām, vēsturi un manu izlasi.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Pievienot atvērto lapu manai izlasei (vai abonēt plūsmu, atrodoties plūsmu priekšskatījumā)

CTRL+D

Atvērt dialoglodziņu Mapes Mana izlase organizēšana

CTRL+B

Pārvietot atlasīto vienumu uz augšu dialoglodziņa Mapes Mana izlase organizēšana izlases sarakstā

ALT+AUGŠUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Pārvietot atlasīto vienumu uz leju dialoglodziņa Mapes Mana izlase organizēšana izlases sarakstā

ALT+LEJUPVĒRSTĀ BULTIŅA

Atvērt Manas izlases centrs un parādīt manu izlasi

ALT+C

Atvērt Manas izlases centrs un parādīt manu vēsturi

CTRL+H

Atvērt Manas izlases centrs un parādīt manas plūsmas

CTRL+J

Atvērt un dokot cilni Manas izlases centrs un parādīt manas plūsmas

CTRL+SHIFT+J

Atvērt izvēlni Pievienot mapei Mana izlase (vai atvērt Abonēt plūsmu, ja atrodaties plūsmu priekšskatījumā)

ALT+Z

Atvērt manas izlases izvēlni no izvēlņu joslas

ALT+A

Parādīt visas plūsmas (atrodoties plūsmu skatā)

ALT+I

Atzīmēt plūsmu kā izlasītu (atrodoties plūsmu skatā)

ALT+M

Novietot kursoru meklēšanas lodziņā plūsmu skatā

ALT+S

Rediģēšana

Tabulā aprakstītas vietnes rediģēšanai izmantojamās saīsnes.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Noņemt atlasītos vienumus un kopēt tos uz starpliktuvi

CTRL+X

Kopēt atlasītos vienumus uz starpliktuvi

CTRL+C

Ievietot starpliktuves saturu izvēlētajā vietā

CTRL+V

Atlasīt visus vienumus atvērtajā tīmekļa lapā

CTRL+A

Informācijas joslas izmantošana

Tabulā aprakstītas saīsnes, ko lieto, strādājot ar informācijas joslu.

Lai izpildītu šādu darbību
Nospiediet

Pārvietot fokusu uz informācijas joslu

ALT+N

Noklikšķināt uz informācijas joslas

ATSTARPES TAUSTIŅŠ

Piezīme