Izmantojot programmu Windows Media Center, var ierakstīt TV pārraižu tiešraides un filmas tieši savā datorā. Ir iespējams pat ieplānot ierakstīšanu iepriekš vai automātiski ierakstīt jaunās iecienītā TV seriāla sērijas.

Loga TV ieraksts attēls
Ierakstītā satura pārlūkošana programmā Windows Media Center

Izmantojot papildu Windows Media Center tālvadības pulti, var ieplānot ierakstīšanas reizes un demonstrēt ierakstīto saturu no otra istabas gala. Ja jums nav Windows Media Center tālvadības pults, varat izmantot peli un tastatūru, lai piekļūtu ekrāna vadīklām.

Transportēšanas vadīklu attēls
Vadīklas programmā Windows Media Center
Rādīt visu

Lai ierakstītu TV pārraidi vai filmu

Varat ierakstīt pašlaik demonstrētu TV pārraidi vai filmu. To darot, pārraide tiek ierakstīta no brīža, kad sākat ierakstu (piemēram: ja esat noskatījies pusi no pārraides, pirms sākat to ierakstīt, netiks ierakstīta pārraides pirmā puse).

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV tiešraide.

 2. Programmas raidīšanas laikā pakustiniet peli un vadīklā noklikšķiniet uz Ierakstīt.

Lai ieplānotu ierakstīšanu programmā

Varat ātri ieplānot ierakstīšanu, kad pārlūkojat gaidāmo TV pārraižu un filmu programmu.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz Programma.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz programmas, kuru vēlaties ierakstīt, un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt, lai ieplānotu programmas ierakstīšanu.

Lai ieplānotu ierakstīšanu, izmantojot meklēšanu

Programmā Windows Media Center var meklēt TV pārraidi vai filmu, kuru vēlaties ierakstīt.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz Meklēt.

 2. Noklikšķiniet uz kategorijas, pēc kuras vēlaties meklēt (piemēram, Nosaukums), un pēc tam izpildiet norādījumus, lai sāktu meklēšanu.

 3. Meklēšanas rezultātu ekrānā noklikšķiniet uz TV pārraides vai filmas, kuru vēlaties ierakstīt, un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt, lai ieplānotu programmas ierakstīšanu.

Lai iestatītu vispārīgās ierakstīšanas opcijas

Varat mainīt savu ierakstu noklusējuma iestatījumus, piemēram, kvalitāti, kādā programma tiek ierakstīta. Šie iestatījumi neattiecas uz ierakstiem, kurus ieplānojāt pirms iestatījumu pielāgošanas.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi un noklikšķiniet uz Iestatījumi.

 2. Noklikšķiniet uz TV, pēc tam uz Ierakstītājs un pēc tam uz Ierakstīšanas noklusējumi.

 3. Sadaļā Paturēt noklikšķiniet uz - vai +, lai iestatītu parametrus automātiskai ierakstītā satura dzēšanai.

 4. Sadaļā Kvalitāte noklikšķiniet uz - vai +, lai izvēlētos TV pārraides ierakstīšanas kvalitāti.

 5. Sadaļā Sākt, kad iespējams norādiet ieraksta sākšanas laiku. Ierakstīšanu var sākt Laikā vai līdz pat četrām minūtēm pirms pārraides plānotā sākšanās laika. Taču, ja vienlaikus ir ieplānoti divi ieraksti un jums ir tikai viens TV uztvērējs, var rasties ierakstīšanas konflikts.

 6. Sadaļā Apturēt, kad iespējams norādiet ieraksta beigšanas laiku. Ierakstīšanu var beigt Laikā vai līdz pat četrām minūtēm pēc pārraides plānotā beigšanās laika. Taču, ja vienlaikus ir ieplānoti divi ieraksti un jums ir tikai viens TV uztvērējs, var rasties ierakstīšanas konflikts.

 7. Sadaļā Vēlamā audio valoda noklikšķiniet uz Latviešu vai Jebkura cita valoda.

 8. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai iestatītu ierakstīšanas opcijas kādai noteiktai programmai

Ir iespējams ignorēt dažus no ierakstīšanas noklusējumiem, veicot kādu ieplānotu ierakstīšanu. Tas ir noderīgi, ja vēlaties ierakstīt sporta spēli, kurai var būt papildlaiks, vai filmu, kurai vēlaties palielināt noklusējuma ieraksta kvalitāti.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Skatīt ieplānotās, lai redzētu ieplānoto ierakstīšanu sarakstu.

 3. Noklikšķiniet uz ieplānotas ierakstīšanas, kuru vēlaties mainīt, un pēc tam noklikšķiniet uz Ieraksta iestatījumi.

 4. Sadaļā Apturēt norādiet ieraksta beigšanas laiku. Atšķirībā no noklusējuma iestatījumiem varat izvēlēties ieraksta apturēšanu līdz pat trim stundām pēc ieplānotā pārraides beigu laika.

 5. Sadaļā Kvalitāte noklikšķiniet uz - vai +, lai izvēlētos TV pārraides ierakstīšanas kvalitāti.

Lai ierakstītu TV seriālu

Tā vietā, lai plānotu sava iecienītā TV seriāla ierakstīšanu katru nedēļu, varat automatizēt šo procesu, ieplānojot visa seriāla ierakstīšanu.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz Programma.

 2. Atrodiet un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā TV seriāla un pēc tam noklikšķiniet uz Ierakstīt sērijas.

Piezīme.

 • Opcijai Ierakstīt sērijas var piekļūt arī, noklikšķinot ar peles labo pogu uz meklēšanas rezultātiem programmā Windows Media Center vai noklikšķinot ar peles labo pogu uz TV pārraides, kuru pašlaik demonstrē.

Lai ierakstītu tikai jaunās TV seriāla sērijas

Kad TV seriāls tiek ierakstīts automātiski, varat izlaist atkārtojumus vai ierakstīt tikai tiešraides.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz TV, uz Ierakstītājs un pēc tam uz Ierakstīšanas noklusējumi.

 2. Noklikšķiniet uz pogas ar lejup vērsto bultiņu  Augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas pogu attēls, lai ritinātu uz leju līdz ekrāna beigām.
 3. Sadaļas Sērijas ierakstīšanas noklusējumi lodziņā Pārraides tips veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz pogām - vai +, lai izvēlētos Pirmā demonstrācija. Tādējādi tiks ierakstītas tās pārraides, kuru sākotnējais raidīšanas datums nav senāks par nedēļu vai kuras nav atzīmētas kā atkārtojumi.

  • Noklikšķiniet uz Pirmā demonstrācija un atkārtošana, lai ierakstītu visas pārraides, ieskaitot atkārtojumus.

  • Noklikšķiniet uz Tiešraide, lai ierakstītu visas pārraižu tiešraides.

 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai automātiski dzēstu TV seriāla ierakstus

Kad TV seriāls tiek ierakstīts automātiski, ir iespējams pārvaldīt vietu cietajā diskā, automātiski dzēšot vecās pārraides.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz TV, uz Ierakstītājs un pēc tam uz Ierakstīšanas noklusējumi.

 2. Noklikšķiniet uz pogas ar bultiņu Augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas pogu attēls, lai dotos uz ekrāna beigām.
 3. Sadaļā Sērijas ierakstīšanas noklusējumi noklikšķiniet uz pogām - vai +, lai atlasītu opciju Paturēt līdz.

 4. Atlasiet seriāla pārraižu skaitu, ko vienlaicīgi uzglabāt sadaļā TV ieraksts. Varat izvēlēties uzglabāt no vienas līdz desmit sērijām vai arī Cik daudz vien iespējams. Ierakstītājs glabā ierakstus tikai līdz norādītajiem ierobežojumiem.

 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai ierakstītu noteiktu kanālu noteiktā laikā

Programmu Windows Media Center var iestatīt, lai automātiski ierakstītu kādu noteiktu kanālu noteiktā laikā.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot ierakstu un pēc tam uz Kanāls un laiks.

 3. Sadaļā Kanāls ievadiet ierakstāmā kanāla numuru.

 4. Sadaļā Biežums noklikšķiniet uz pogas - vai +, lai norādītu kanāla ierakstīšanas biežumu.

 5. Ja sadaļā Biežums atlasījāt Ierakstīt vienu reizi, sadaļā Datums noklikšķiniet uz - vai +, lai norādītu ieraksta datumu.

 6. Sadaļā Sākuma laiks ievadiet ieraksta sākšanas laiku.

 7. Sadaļā Beigu laiks ievadiet ieraksta beigšanas laiku.

 8. Sadaļā Paturēt noklikšķiniet uz pogas - vai +, lai norādītu ierakstītās pārraides uzglabāšanas laiku.

 9. Noklikšķiniet uz Ierakstīt.

Lai mainītu kanāla nosaukumu un laika iestatījumu

Ja esat izvēlējies veikt ierakstu, izmantojot kanāla un laika līdzekli, ierakstiem tiks piešķirts nosaukums, pamatojoties uz pirmo pārraidi katrā ierakstā. Ierakstiem piešķirtos nosaukumus var pielāgot.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot ierakstu.

 3. Noklikšķiniet uz Kanāls un laiks.

 4. Noklikšķiniet uz Mainīt nosaukumu.

 5. Ievadiet jauno nosaukumu, izmantojot cipartastatūru.

 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai ierakstītu pēc atslēgvārdiem

Programmā Windows Media Center var iestatīt, lai TV pārraides un filmas tiktu ierakstītas automātiski, pamatojoties uz atslēgvārdiem, kas ir saistīti ar programmu. Tie ietver aktieru vārdus, režisora vārdus vai pat vārdus, kas parādās nosaukumā. Turpmāk, ja tiek pārraidīta norādītajam atslēgvārdam atbilstoša TV pārraide vai filma, tā tiks automātiski ierakstīta.

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Pievienot ierakstu.

 3. Noklikšķiniet uz Atslēgvārds.

 4. Atkarībā no atslēgvārda, kuru vēlaties izmantot ierakstīšanai, noklikšķiniet uz Aktiera vārds, Režisora vārds, Filmas nosaukums, Programmas nosaukums vai Vispārīgs atslēgvārds.

 5. Ievadiet sava ieraksta atslēgvārdu un noklikšķiniet uz atbilstošo atslēgvārdu meklēšanas rezultātu sarakstā.

 6. Noklikšķiniet uz - vai + dažādās kategorijās, lai mainītu iestatījumus, kas tiks izmantoti pielāgotajā ierakstā.

 7. Noklikšķiniet uz Ierakstīt un pēc tam uz Labi.

Lai demonstrētu ierakstīto TV pārraidi

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV ieraksts.

 2. Noklikšķiniet uz Ierakstīšanas datums vai Nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz ierakstītās TV pārraides, kuru vēlaties skatīties.

 3. Ekrānā Programmu informācija noklikšķiniet uz Demonstrēt vai Atsākt.

  Lai patītu uz priekšu, attītu, pauzētu vai apturētu ierakstītās TV pārraides demonstrēšanu, varat izmantot vadīklas.

  Lai redzētu, cik ilgu laiku ieraksts tiek demonstrēts, noklikšķiniet uz Pauze  Pogas Pauzēt attēls, un tiks parādīta laika ritējuma josla.
  Laika ritējuma joslas attēls
  Laika ritējuma josla

Piezīme.

Lai demonstrētu ierakstītu filmu

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz TV + filmas un noklikšķiniet uz TV ieraksts vai DVD bibliotēka (opcija DVD bibliotēka tiek parādīta tikai tad, ja datoram ir pievienots DVD disku mainītājs).

 2. Noklikšķiniet uz Ierakstīšanas datums vai Nosaukums un pēc tam noklikšķiniet uz ierakstītās filmas, kuru vēlaties skatīties.

 3. Filmas informācijas ekrānā noklikšķiniet uz Demonstrēt vai Atsākt.

Lai pievienotu vai noņemtu mapes, kurās programma Windows Media Center meklē ierakstītas TV pārraides

 1. Ekrānā Sākt ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam uz TV, uz Ierakstītājs un pēc tam uz Vairāk TV vietu.

 2. Izpildiet norādījumus sadaļā TV noteikšana, lai pievienotu vai noņemtu cietā diska atrašanās vietas, kurās Windows Media Center veic meklēšanu, lai atrastu ierakstītas TV pārraides.

Piezīme.

 • Lai gan ir iespējams skatīties ierakstītus TV pārraižu failus no dažādām atrašanās vietām, programma Windows Media Center ierakstīs tikai tajā vietā, kas ir norādīta sadaļā Rakstītāja krātuve.

Piezīmes

 • Lai demonstrētu vai ierakstītu TV tiešraidi programmā Windows Media Center, nepieciešams analogās vai ciparu TV uztvērējs. Ja datora komplektācijā nav TV uztvērēja kartes, to var pievienot. Papildinformāciju par TV uztvērēja iegādi, skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēja karti vai sazinieties ar datora ražotāju.

 • Kad ierakstāt kādu TV pārraidi vai filmu, tā tiek saglabāta cietajā diskā kā Microsoft ierakstītā televīzijas pārraide ar faila nosaukuma paplašinājumu .dvr-ms. Lai iegūtu informāciju par ierakstītu TV pārraižu un filmu pārvaldīšanu, skatiet sadaļu Ierakstītu TV pārraižu pārvaldīšana: bieži uzdotie jautājumi.