Pirms darba sākšanas: lai izlemtu, kāda tipa tīklu iestatīt, vai noskaidrotu, kāda aparatūra un kabeļi ir nepieciešami, skatiet Kas nepieciešams, lai iestatītu mājas tīklu. Šajā tēmā ir informācija par dažādiem tīklu tipiem (sauktiem arī par tīkla tehnoloģijām), kā arī aparatūras prasībām katram tipam.

Tiklīdz ir zināms vajadzīgais tīkla tips un ir nepieciešamā aparatūra, var rīkoties četros dažādos veidos (divi no tiem ne vienmēr ir nepieciešami):

  1. Instalējiet nepieciešamo aparatūru.

  2. Iestatiet savienojumu ar internetu (nav obligāti).

  3. Savienojiet datorus.

  4. Palaidiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatīšanas vedni (tikai bezvadu).

Katra no šīm darbībām ir sīkāk aprakstīta tālāk šajā rakstā.

Sāciet ar viena datora iestatīšanu. Tiklīdz esat iestatījis tīklu un esat pārliecināts, ka pirmais dators darbojas pareizi, varat pievienot papildu datorus vai ierīces.

Piezīme

  • Šī informācija ir paredzēta personām, kurām pieejams platjoslas savienojums (parasti DSL vai kabelis) ar internetu, nevis iezvanes savienojums.

Aparatūras instalēšana

Instalējiet tīkla adapterus visos datoros, kuriem tie ir nepieciešami (izpildiet instalēšanas instrukcijas, kas norādītas adapterim pievienotajā informācijā).

Interneta savienojuma iestatīšana vai apstiprināšana (nav obligāti)

Lai iestatītu tīklu, nav nepieciešams savienojums ar internetu, lai gan vairums cilvēku vēlas lietot tīklu interneta savienojuma koplietošanai. Lai iestatītu interneta savienojumu, nepieciešams kabelis vai DSL modems un konts ar interneta pakalpojuma sniedzēju (Internet Service Provider — ISP). Pēc tam atveriet Interneta savienojuma izveides vedni un izpildiet norādījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kas ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Ja interneta savienojums jau ir izveidots, jāapstiprina, ka savienojums darbojas. Lai to izdarītu, atveriet Web pārlūkprogrammu un dodieties uz kādu vietni, kuru parasti neapmeklējat (ja dosities uz vietni, kuru bieži apmeklējat, šī Web lapa, iespējams, ir saglabāta datorā un tiks rādīta pareizi, pat ja savienojums ir kļūdains). Ja vietne tiek atvērta un netiek parādīti kļūdas ziņojumi, savienojums darbojas.

Lai koplietotu interneta savienojumu

Interneta savienojumu var koplietot divos vai vairākos tīkla datoros. Lai to izdarītu, varat lietot starpierīci vai iestatīt interneta savienojuma koplietošanu (Internet Connection Sharing — ICS). ISP pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt samaksu par vairākiem interneta savienojumiem. Informāciju par to jautājiet savam ISP.

Lietojiet starpierīci. Interneta savienojuma koplietošanai var izmantot maršrutētāju vai apvienotu maršrutētāju un modemu (sauktu arī par interneta vārtejas ierīci). Ja lietosit maršrutētāju, pievienojiet tam gan modemu, gan datoru ar interneta savienojumu un pēc tam vēlreiz pārbaudiet interneta savienojumu. Informācijā, kas pievienota maršrutētājam, ir jābūt instrukcijām par savienojuma izveidi. Ja lietojat apvienotu maršrutētāju un modemu, pievienojiet to jebkuram datoram. Lai iegūtu sīkākas instrukcijas par savienojuma izveidi, skatiet informāciju, kas pievienota ierīcei.

Piezīme

  • Maršrutētājam un modemam ir jābūt ieslēgtiem, lai interneta savienojumu varētu lietot no jebkura datora jūsu tīklā.

Iestatiet ICS. Ja vēlaties koplietot interneta savienojumu un nevēlaties pirkt papildu aprīkojumu, modemam pievienotā datorā var iestatīt ICS. Šim datoram ir nepieciešami divi tīkla adapteri: viens, lai izveidotu savienojumu ar modemu, un otrs, lai izveidotu savienojumu ar otru datoru. Izdevumā Windows Vista Starter ICS nav iekļauts.

Datoru savienošana

Ir vairāki datoru savienošanas veidi, kuru konfigurācija ir atkarīga no tīkla adaptera tipa, modema un esošā interneta savienojuma. Tas ir atkarīgs arī no tā, vai vēlaties koplietot interneta savienojumu ar visiem datoriem tīklā. Šajās sadaļās īsi raksturotas dažas savienojumu metodes.

Rādīt visu

Ethernet tīkli

Jums vajadzēs centrmezglu, slēdzi vai maršrutētāju, lai datorus savienotu, izmantojot Ethernet. (Informāciju par katru aparatūras tipu skatiet sadaļā Kā atšķiras centrmezgli, slēdži, maršrutētāji un piekļuves punkti?)

Lai koplietotu interneta savienojumu, ir jālieto maršrutētājs. Pievienojiet maršrutētāju datoram, kas ir pievienots modemam (ja tas vēl nav izdarīts).

Ethernet tīkla attēls, kurā redzams vadu maršrutētājs un koplietots interneta savienojums
Ethernet tīkls ar vadu maršrutētāju un koplietots interneta savienojums

Ja mājās vai darbā ir izveidots Ethernet tīkls, uzstādiet datorus telpās, kurās ir Ethernet spraudņi, un pievienojiet tos tieši Ethernet spraudņiem.

Mājas Ethernet tīkla attēls, kurā redzams iebūvēts Ethernet tīkls
Ethernet tīkls, lietojot iebūvētu Ethernet

Bezvadu tīkli

Ja tas ir bezvadu tīkls, maršrutētājam pievienotajā datorā palaidiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatīšanas vedni. Ar vedņa palīdzību tīklam var pievienot citus datorus un ierīces.

Bezvadu tīkla attēls, kurā redzams koplietojams interneta savienojums
Bezvadu tīkls ar koplietotu interneta savienojumu

HPNA tīkli

HPNA tīkliem ir nepieciešams HPNA tīkla adapteris katrā datorā un tālruņa spraudnis katrā telpā, kurā ir dators. Pievienojiet datorus tālruņa spraudņiem. Datori tiks savienoti automātiski.

Ieslēdziet visus datorus vai ierīces, piemēram, printerus, ko vēlaties pievienot tīklam. Ja tas ir vadu Ethernet vai HPNA tīkls, tas ir iestatīts un gatavs lietošanai. Testējiet tīklu (skatiet tālāk), lai pārliecinātos, vai visi datori un ierīces ir pievienotas pareizi.

Palaidiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatīšanas vedni.

Ja tas ir bezvadu tīkls, maršrutētājam pievienotajā datorā palaidiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatīšanas vedni.

  • Atveriet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatīšanu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis, Tīkls un internets un pēc tam uz Tīkla un koplietošanas centrs. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Iestatīt savienojumu vai tīklu un pēc tam uz Iestatīt bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu.

    Ar vedņa palīdzību tīklam var pievienot citus datorus un ierīces. Papildinformāciju skatiet Ierīces vai datora pievienošana tīklam.

Koplietošanas iespējošana savā tīklā

Ja savā tīklā vēlaties koplietot failus un printerus, pārliecinieties, vai jūsu tīkla atrašanās vietas tips ir Privāts un vai ir ieslēgta tīkla noteikšana, failu un printera koplietošana. Vairāk informācijas skatiet rakstā Tīkla atrašanās vietas izvēle un Tīkla noteikšanas iespējošana vai atspējošana.

Tīkla testēšana

Iesakām testēt tīklu, lai pārliecinātos, vai visi datori un ierīces ir pievienotas un darbojas pareizi. Lai testētu tīklu, katrā datorā veiciet šādas darbības: Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls un pēc tam uz Tīkls. Ir jāredz sava datora un visu pārējo tīklam pievienoto datoru un ierīču ikonas. Ja datoram, kuru pārbaudāt, ir pievienots printeris, printera ikona, iespējams, nav redzama citiem datoriem, līdz iespējojat printera koplietošanu (izdevumā Windows Vista Starter printera koplietošana nav pieejama).

Piezīme

  • Lai tīkla mapē parādītu datorus, kuros darbojas iepriekšējās sistēmas Windows versijas, var būt nepieciešamas dažas minūtes.

TCP/IP iestatījumu mainīšana

Ja vēlaties pielāgot TCP/IP iestatījumus savā tīklā, skatiet rakstu TCP/IP iestatījumu mainīšana.

Mobilā datora savienošana no darba uz mājas tīklu

Lai internetam pievienotu mobilo datoru, ko lietojat darbā, vai lai pievienotu to darba tīklam no mājas tīkla, mājās ir jābūt iestatītam tīkla savienojumam. Informāciju par mobilā datora lietošanu mājas tīklā skatiet Pārslēgšanās no mājas uz darbavietas tīklu.