Ekrānā redzamā satura attēlu var uzņemt, nospiežot taustiņu PRINT SCREEN (vai dažām tastatūrām PRTSC vai PRTSCN). To sauc par ekrāna tvērumu. Pēc tam ekrāna tvērumu var ielīmēt dokumentā, e-pasta ziņojumā vai citā failā. Ir divu veidu ekrāna tvērumi: viss ekrāns vai tikai aktīvais logs. Piemēram, ja vienlaikus ir atvērtas trīs programmas, iespējams, vēlaties iegūt tikai aktīvā loga ekrāna tvērumu.

Piezīme

  • Dažām tastatūrām vai mobilajiem datoriem, kuriem nav pogas PRINT SCREEN, ekrānuzņēmumu var izveidot, izmantojot citas taustiņu kombinācijas, piemēram, FN+INSERT. Pārbaudiet informāciju, kas bija iekļauta datora komplektācijā, vai apmeklējiet ražotāja vietni, lai iegūtu plašāku informāciju.

Lai kopētu visu ekrānu

  • Nospiediet PRINT SCREEN.

Lai kopētu tikai aktīvo logu

  • Nospiediet taustiņu kombināciju ALT+PRINT SCREEN

Padoms

  • Ekrāna tvērumu var ielīmēt programmā Molberts, kas ir zīmēšanas programma, kuru var izmantot attēlu apgriešanai, pagriešanai un to lielumu mainīšanai.

    Lai ekrāna tvērumu ielīmētu Molberta failā

    1. Atveriet Molbertu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas, uz Piederumi un uz Molberts.

    2. Noklikšķiniet uz Rediģēt un pēc tam uz Ielīmēt.