Vāja bezvadu signāla kvalitātes problēmu novēršana

Ja bezvadu tīklam ir vājš signāls, informācijas pārsūtīšana tīklā var būt lēna vai var tikt liegta piekļuve noteiktām tīkla daļām. Piedāvājam risinājumus dažām vispārīgām problēmām, kas saistītas ar vāju bezvadu signālu.

Rādīt visu

Dators atrodas pārāk tālu no bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta.

Ar 802.11b vai 802.11g maršrutētājiem un piekļuves punktiem maksimālais attālums nedrīkst pārsniegt 150 pēdas (46 m) iekštelpās un 300 pēdas (92 m) ārā. Ar 802.11a maršrutētājiem un piekļuves punktiem maksimālais attālums nedrīkst pārsniegt 50 pēdas (15 m) iekštelpās un 100 pēdas (30 m) ārā. Šie attālumi ir spēkā labos apstākļos bez ārējiem traucējumiem. Pārliecinieties, vai dators ir novietos pareizā attālumā un pēc iespējas tuvāk maršrutētājam vai piekļuves punktam. Ja tas ir mobilais dators, mēģiniet to novietot dažādās vietās, lai noteiktu, kura vieta ir vispiemērotākā, lai vislabāk uztvertu bezvadu signālu.

Ja datoru nevar novietot tuvāk maršrutētājam vai piekļuves punktam, būtu jāapsver iespēja iegādāties un instalēt ārējo antenu bezvadu tīkla adapterim. Daudzi bezvadu tīkli ir iestatīti tā, lai tiem varētu pievienot ārējo antenu, kas nodrošina labāku signāla uztveri nekā iebūvētā antena. Lai pārbaudītu, vai varat pievienot papildu antenu, skatiet bezvadu tīkla adapterim pievienoto informāciju.

Bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir izslēgts vai nedarbojas pareizi.

Varat izmēģināt divus variantus:

  • Pārliecinieties, vai maršrutētājs vai piekļuves punkts ir ieslēgts un vai bezvadu signāla gaismas ir iluminētas.

  • Atiestatiet maršrutētāju vai piekļuves punktu, izslēdzot to, uzgaidot vismaz 10 sekundes un pēc tam atkal to ieslēdzot.

Ja jums nav sava piekļuves punkta vai nepārvaldāt tīklu, sazinieties ar tīkla administratoru.

Traucējumus izraisa citas ierīces.

Ja jums ir 802.11b vai 802.11g tīkla aparatūra, tajā tiek lietota 2,4 gigahercu (GHz) frekvence. Citas ierīces, kurās tiek lietota gigahercu frekvence, ir, piemēram, mikroviļņu krāsnis un bezvadu tālruņi. Ja jums ir 802.11a tīkla aparatūra, tajā tiek lietota 5 GHz frekvence. Dažos bezvadu tālruņos arī tiek lietota šī frekvence. Šīs ierīces var radīt traucējumus datora un tīkla savienojumā.

Piedāvājam divus variantus šo traucējumu novēršanai:

  • Ja kāda no šīm ierīcēm atrodas netālu no datora, izslēdziet to uz laiku vai pārvietojiet tālāk no datora.

  • Mainiet maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus, lai lietotu citu bezvadu kanālu, vai arī iestatiet kanālu automātiskajai atlasei, ja tam ir fiksēts kanāla numurs. Dažreiz viens bezvadu kanāls var būt tīrāks par citu. ASV un Kanādā var lietot kanālus 1, 6 un 11. Lai iestatītu bezvadu signāla kanālu, skatiet piekļuves punktam vai maršrutētājam pievienoto dokumentāciju un instrukcijas.

Meklātais tīkls ir iestatīts neapraidīt savu tīkla nosaukumu (service set identifier — SSID).

Bezvadu maršrutētāji un piekļuves punkti var būt iestatīti tā, lai netiktu veikta tīkla nosaukumaapraide. Šādā gadījumā nevar noteikt, vai tīkls ir diapazonā (savienojuma izveidošanai), ja jau iepriekš nav izveidots savienojums ar tīklu vai manuāli izveidots savienojums, lietojot pakalpojumu kopas identifikatoru (SSID). Lai izveidotu savienojumu ar tīklu, kas neveic apraidi, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet Izveidot savienonjumu ar tīklu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Izveidot savienojumu ar.

  2. Noklikšķiniet uz Iestatīt savienojumu vai tīklu.

  3. Noklikšķiniet uz Manuāli izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu un pēc tam ievadiet tīkla informāciju.

    Tīkls tiks pievienots tīklu sarakstam un būs pieejams savienojuma izveidei, datoram atrodoties tīkla diapazonā.