Problēmu novēršana saistībā ar bezvadu tīkla atrašanu

Ja datorā ir bezvadu tīkla adapteris, sistēma Windows automātiski nosaka bezvadu tīklu, kas atrodas datora diapazonā. Sistēmas Windows noteikto bezvadu tīklu sarakstu var skatīt Izveidot savienojumu ar tīklu.

Atveriet Izveidot savienonjumu ar tīklu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Izveidot savienojumu ar.

Sistēma Windows var nenoteikt tīklu, kuram jābūt datora diapazonā, šādu iemeslu dēļ:

Rādīt visu

Bezvadu slēdzis datorā ir izslēgts

Daudziem mobilajiem personālajiem datoriem priekšā vai sānos ir bezvadu slēdzis. Pārbaudiet, vai datoram ir slēdzis. Ja slēdzis ir, pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts. Daži datori lieto arī funkcijas taustiņu kombināciju, lai slēdzi ieslēgtu vai izslēgtu. Skatiet informāciju, ko saņēmāt kopā ar datoru, lai iegūtu detalizētu informāciju par bezvadu slēdža vietu.

Dators atrodas pārāk tālu no bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta

802.11b un 802.11g maršrutētāju un piekļuves punktu maksimālais diapazons ir 46 m iekštelpās un 92 m brīvā dabā. 802,11a maršrutētāju un piekļuves punktu maksimālais diapazons ir 15 m iekštelpās un 30 m brīvā dabā. Ja nav šķēršļu, šie diapazoni ir optimālos nosacījumos. Pārliecinieties, vai dators atrodas diapazonā un ir pēc iespējas tuvāk maršrutētājam vai piekļuves punktam. Ja dators ir portatīvs, mēģiniet to pārvietot, lai noteiktu bezvadu signāla diapazonu un labāko datora novietošanas vietu.

Ja datoru nevar novietot tuvāk maršrutētājam vai piekļuves punktam, iespējams, jāiegādājas un jāinstalē ārējā antena bezvadu tīkla adapterim. Daudzi bezvadu tīkla adapteri ir iestatīti tā, lai tiem var pievienot ārējo antenu. Tā nodrošina labāku saņemšanu nekā iebūvētā antena. Pārbaudiet informāciju, ko saņēmāt kopā ar bezvadu tīkla adapteri, lai noskaidrotu, vai var instalēt papildu antenu.

Bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir izslēgts vai nedarbojas pareizi

Mēģiniet veikt šādas darbības:

 • Pārliecinieties, vai maršrutētājs vai piekļuves punkts ir ieslēgts un deg bezvadu signāla gaisma.

 • Atiestatiet maršrutētāju vai piekļuves punktu, to izslēdzot. Nogaidiet vismaz 10 sekundes un pēc tam mēģiniet to vēlreiz ieslēgt.

  Brīdinājums

  • Maršrutētāja vai piekļuves punkta atiestatīšana uz laiku var atvienot visus no tīkla.

Ja jūs nepārvaldāt piekļuves punktu vai tīklu, sazinieties ar tīkla administratoru.

Citas ierīces rada traucējumus

Dažas mājas ierīces var radīt traucējumus starp datoru un tīkliem, kas atrodas diapazonā. Piemēram, mikroviļņu krāsnīs un dažos bezvadu tālruņos tiek lietota 2,4 gigahercu (GHz) frekvence, kas tiek lietota arī 802.11b un 802.11g tīkla aparatūrā. Dažos bezvadu tālruņos tiek lietota 5 GHz frekvence, kas tiek lietota arī 802.11a tīkla aparatūrā.

Piedāvājam divus variantus.

 • Ja kāda no šīm ierīcēm atrodas tuvu datoram, izslēdziet to īslaicīgi vai pārvietojiet tālāk.

 • Mainiet maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus, lai lietotu citu bezvadu kanālu, vai iestatiet kanālu tā, lai tas tiktu atlasīts automātiski, ja tas iestatīts uz fiksētu kanāla numuru. Dažkārt viens bezvadu kanāls ir tīrāks nekā citi. ASV un Kanādā var lietot 1., 6. un 11. kanālu. Lai iegūtu instrukcijas par bezvadu signāla kanāla iestatīšanu, skatiet informāciju, kas pievienota piekļuves punktam vai maršrutētājam.

Sistēma Windows nav konfigurēta tā, lai izveidotu savienojumu ar pareizo tīkla tipu

Skatiet informāciju, kas pievienota maršrutētājam vai piekļuves punktam, lai uzzinātu, kādā savienojuma režīmā ierīce ir iestatīta. Režīmam jābūt ekspromta (ja ierīce sazinās tieši, neizmantojot maršrutētāju vai piekļuves punktu) vai infrastruktūras (ja ierīce sazinās, izmantojot maršrutētāju vai piekļuves punktu). Pārliecinieties, vai šī tīkla iestatījums sistēmā Windows atbilst iestatījumam ierīcē. Lai to pārbaudītu, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet logu Komandu uzvedne, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēls, pēc tam uz Visas programmas, uz Piederumi un uz Komandu uzvedne.

 2. Ierakstiet netsh wlan add filter networktype=tīkla tips.

  Tīkla tips ir vai nu ekspromta, vai infrastruktūra.

Maršrutētājs vai piekļuves punkts ir aizņemts

Ja maršrutētājs vai piekļuves punkts tiek lietots vairākos datoros vai ierīcēs, iespējams, ka tas ir pārāk aizņemts, lai atbildētu uz jauniem pieprasījumiem. Ja savienojumu ar tīklu veido vairāki datori, mēģiniet tos uz laiku atvienot.

Meklētais tīkls ir iestatīts neapraidīt savu tīkla nosaukumu (SSID).

Bezvadu maršrutētāji un piekļuves punkti var būt iestatīti tā, lai netiktu veikta tīkla nosaukumaapraide. Šādā gadījumā nevar noteikt, vai tīkls ir diapazonā (lai varētu izveidot ar to savienojumu), ja jau iepriekš nav izveidots savienojums ar tīklu vai manuāli izveidots savienojums, lietojot pakalpojumu kopas identifikatoru (Service set identifier — SSID). Lai izveidotu savienojumu ar tīklu, kas neveic apraidi, rīkojieties šādi:

 1. Atveriet Izveidot savienonjumu ar tīklu, noklikšķinot uz pogas SāktPogas Sākt attēlsun pēc tam uz Izveidot savienojumu ar.

 2. Noklikšķiniet uz Iestatīt savienojumu vai tīklu.

 3. Noklikšķiniet uz Manuāli izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu un pēc tam ievadiet tīkla informāciju.

  Tīkls tiks pievienots tīklu sarakstam un būs pieejams savienojuma izveidei, datoram atrodoties diapazonā.

Tīkla administrators bloķē piekļuvi noteiktiem tīkliem

Lai kontrolētu piekļuvi bezvadu tīkliem uzņēmuma tīklā, tīkla administrators, iespējams lieto grupas politiku. Ja uzskatāt, ka datora diapazonā ir bezvadu tīkli, kas nav redzami vai ar kuriem nevarat izveidot savienojumu, jo tīkla administrators ir bloķējis tiem piekļuvi, lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar tīkla administratoru.

Bezvadu tīkla adapteris ir monitora režīmā.

Ja datorā darbojas tīkla pārraudzības programma, bezvadu tīkla adapteris būs iestatīts monitora režīmā, kas neļauj sistēmai Windows izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu. Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, aizveriet tīkla pārraudzības programmu vai izpildiet programmas norādījumus, lai izietu no monitora režīma.