Jaunināšana no Windows XP uz Windows Vista

Šajā rakstā aprakstītas instalēšanas iespējas, ko varat izmantot, jauninot no Windows XP uz Windows Vista. Tas, kā jums jāveic jaunināšana, ir atkarīgs no jūsu atbildēm uz šiem jautājumiem:

  • Vai jums ir jauninājuma kopija vai pilna Windows Vista produkta kopija? Šī informācija atrodama Windows Vista mazumtirdzniecības kastītes priekšpusē vai uz tiešsaistes pārdošanas kvīts.

    Ja jums ir jauninājuma kopija, jūs varat instalēt Windows Vista, ja jums jau ir atbilstoša, licencēta Windows 2000, Windows XP vai Windows Vista versija. Ja jums ir pilna kopija, jūs varat jaunināt, ja tas iespējams, vai veikt tīru Windows Vista instalēšanu pat, ja datorā nav instalēta operētājsistēma.

  • Vai jūsu datorā pašlaik instalētā Windows versija ļauj jaunināt uz jūsu iegādāto Windows Vista izdevumu? Lai varētu vieglāk izlemt, vai veikt jaunināšanu vai tīro instalēšanu, skatiet šajā tēmā tālāk esošo tabulu.

  • Vai vēlaties saglabāt savus personiskos failus, iestatījumus un programmas?

    Veicot jaunināšanu, jūsu personiskie faili, iestatījumi un programmas tiek saglabāti. Veicot tīro Windows Vista instalēšanu, jūsu personiskie faili, iestatījumi un programmas netiek saglabāti. Lai iegūtu informāciju par to, kā atjaunot failus pēc tīrās instalēšanas, tiešsaistē apmeklējiet Personisko failu atjaunošana pēc pielāgotās instalēšanas.

Iespējams, jums būs arī jāizlemj, vai instalēt Windows Vista 32 vai 64 bitu versiju. Papildinformāciju skatiet 32 bitu un 64 bitu Windows: bieži uzdotie jautājumi.

Brīdinājumi

  • Ja jums ir Windows Vista 32 bitu versijas jaunināšanas kopija, jums jaunināšana jāsāk tad, kad darbojas jūsu Windows esošā versija.

  • Ja jums ir Windows Vista 64 bitu versijas jaunināšanas kopija, lai jauninātu Windows XP Professional 64 bitu versiju, jums jāveic Windows Vista tīrā instalēšana.

Norādījumus par to, kā veikt jaunināšanu vai tīro instalēšanu, skatiet Sistēmas Windows instalēšana un atkārtota instalēšana.

Papildinformāciju par Windows 32 bitu versijas instalēšanu un jaunināšanu skatiet tiešsaistē Instalēšanas iespējas Windows Vista (32 biti).

Kādas instalēšanas iespējas jums ir pieejamas?

Tālāk esošajā tabulā redzamas pieejamās instalēšanas iespējas, veicot jaunināšanu no Windows XP uz Windows Vista.

Windows XP Home Edition uz Rīkojieties šādi
Windows XP Home Edition uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Home Edition uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Home Edition uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Home Edition uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Home Edition uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional (32 bitu) uz Rīkojieties šādi
Windows XP Professional (32 bitu) uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional (32 bitu) uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional (32 bitu) uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Professional (32 bitu) uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Professional (32 bitu) uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional x64 Edition uz Rīkojieties šādi
Windows XP Professional x64 Edition uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional x64 Edition uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional x64 Edition uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional x64 Edition uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Professional x64 Edition uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Tablet PC Edition uz Rīkojieties šādi
Windows XP Tablet PC Edition uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Tablet PC Edition uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Tablet PC Edition uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Tablet PC Edition uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Tablet PC Edition uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2002 Edition uz Rīkojieties šādi
Windows XP Media Center 2002 Edition uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2002 Edition uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2002 Edition uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2002 Edition uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2002 Edition uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2004 Edition uz Rīkojieties šādi
Windows XP Media Center 2004 Edition uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2004 Edition uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Media Center 2004 Edition uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2004 Edition uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Media Center 2004 Edition uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2005 Edition uz Rīkojieties šādi
Windows XP Media Center 2005 Edition uz

Windows Vista Home Basic

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2005 Edition uz

Windows Vista Home Premium

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Media Center 2005 Edition uz

Windows Vista Business

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Windows XP Media Center 2005 Edition uz

Windows Vista Ultimate

Rīkojieties šādi

Jaunināšana

Windows XP Media Center 2005 Edition uz

Windows Vista (64 bitu versijas)

Rīkojieties šādi

Tīrā instalēšana

Aparatūras saderības pārbaude pirms jaunināšanas

Pirms jaunināšanas pārbaudiet aparatūras saderību. Dodieties uz Windows Vista jaunināšanas padomnieks Microsoft vietnē. Jaunināšanas laikā var arī palaist jaunināšanas padomnieku, lapā Windows instalēšana noklikšķinot uz Saderības pārbaude tiešsaistē.

Jaunināšana no Windows XP Home Edition uz Windows Vista (32 biti)

Ja jums ir instalēts Windows XP Home Edition, jūs varat veikt jaunināšanu vai tīro instalēšanu, lai instalētu šādus Windows Vista izdevumus: Home Basic, Home Premium, Business vai Ultimate.

Jaunināšana no Windows XP Professional uz Windows Vista (32 biti)

Ja jums datorā ir instalēts Windows XP Professional, jūs varat veikt jaunināšanu uz Windows Vista Business vai Windows Vista Ultimate. Jūs varat veikt tīro instalēšanu šādiem Windows Vista izdevumiem: Home Basic, Home Premium, Business vai Ultimate.

Jaunināšana no Windows XP Tablet PC Edition uz Windows Vista (32 biti)

Ja jums datorā ir instalēts Windows XP Tablet PC Edition, jūs varat veikt jaunināšanu uz Windows Vista Business vai Windows Vista Ultimate. Jūs varat veikt tīro instalēšanu šādiem Windows Vista izdevumiem: Home Basic, Home Premium, Business vai Ultimate.

Jaunināšana no Windows XP Media Center Edition uz Windows Vista (32 biti)

Ja jums datorā ir instalēts Windows XP Media Center Edition 2004 vai Windows XP Media Center Edition 2005, jūs varat veikt jaunināšanu uz Windows Vista Home Premium vai Windows Vista Ultimate.

Ja jums datorā ir instalēts Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 vai Windows XP Media Center Edition 2005, jūs varat veikt šādu Windows Vista izdevumu tīro instalēšanu: Home Basic, Home Premium, Business vai Ultimate.

Jaunināšana no Windows XP Professional 64 bitu versijas uz Windows Vista 64 bitu versiju

Jūs varat izmantot Windows Vista 64 bitu versijas jaunināšanas kopiju. Lai to izdarītu, jums tomēr jāveic tīrā instalēšana.

Norādījumus par tīrās instalēšanas veikšanu skatiet Sistēmas Windows instalēšana un atkārtota instalēšana.

Papildinformāciju par Windows 64 bitu versijas instalēšanu un jaunināšanu skatiet tiešsaistē Instalēšanas iespējas Windows Vista (64 biti).

Jaunināšana no Windows XP 32 bitu versijas uz Windows Vista 64 bitu versiju

Jūs nevarat jaunināt no Windows XP 32 bitu versijas uz Windows Vista 64 bitu versiju. Tomēr jūs varat izmantot Windows Vista jaunināšanas kopiju, lai veiktu Windows Vista 64 bitu versijas tīro instalēšanu.

Norādījumus par tīrās instalēšanas veikšanu skatiet Sistēmas Windows instalēšana un atkārtota instalēšana.

Papildinformāciju par Windows 64 bitu versijas instalēšanu un jaunināšanu skatiet tiešsaistē Instalēšanas iespējas Windows Vista (64 biti).

Brīdinājums

  • Instalēšanu sāciet, datora diskdzinī ievietojot Windows Vista 64 bitu DVD, un pēc tam restartējiet datoru. Windows Vista 64 bitu instalēšana jāsāk no Windows Vista 64 bitu diska, jo Windows instalācija nedarbosies Windows 32 bitu versijā.