Lai paātrinātu datoru, Windows ReadyBoost var izmantot glabāšanas vietu noņemamā datu nesēja ierīcēs, piemēram, USB zibatmiņas diskos. Ievietojot ierīci ar šādu iespēju, automātiskās atskaņošanas dialogs piedāvās opciju paātrināt sistēmu, izmantojot Windows ReadyBoost. Ja atlasāt šo opciju, var izvēlēties, cik lielu atmiņu izmanto šim nolūkam. Tomēr ir dažas situācijas, kad nevar lietot visu krātuves ierīces atmiņu, lai paātrinātu datoru.

Dažas universālās seriālās kopnes (USB) glabāšanas ierīces ietver lēno un ātro zibatmiņu, bet datora paātrināšanai sistēma Windows var izmantot vienīgi ātro zibatmiņu. Ja ierīcē ir gan lēnā, gan ātrā zibatmiņa, ņemiet vērā, ka šim nolūkam var lietot vienīgi ātrās atmiņas daļu.

Ieteicamais atmiņas daudzums ReadyBoost paātrināšanai ir viena līdz trešā daļa no datorā instalētās brīvpiekļuves atmiņas (RAM) Piemēram, ja datorā ir 512 megabaitu (MB) RAM un jūs pievienojat 4 gigabaitu (GB) USB zibatmiņas disku, atvēlot no no šī diska 512 MB līdz 1,5 GB, veiktspēja tiks uzlabota vislabāk.

ReadyBoost var iespējot vai atspējot noteiktam zibatmiņas diskam vai citai noņemamai krātuves ierīcei. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Krātuves ierīces ReadyBoost ieslēgšana un izslēgšana.