Kāds ir risks savienojuma izveidei ar slēptu tīklu?

Slēpts tīkls ir bezvadu tīkls, kas ir iestatīts neveikt tā nosaukuma (vai pakalpojumu kopas identifikatora (service set identifier —SSID) apraidi. Parasti bezvadu tīkli veic savu nosaukumu apraidi, un dators “pūlas saklausīt” tā tīkla nosaukumu, ar kuru tas vēlas izveidot savienojumu. Tā kā slēptais tīkls neveic apraidi, dators to nevar atrast; šādā gadījumā tīklam jāatrod dators. Lai tas notiktu, datoram ir jāveic gan meklētā tīkla, gan sava nosaukuma apraide. Šādā gadījumā citi datori, kas “pūlas saklausīt” tīklus, zinās jūsu datora nosaukumu, kā arī tā tīkla nosaukumu, ar kuru esat izveidojis savienojumu, kas palielina datora apdraudēšanas risku. Kad vien iespējams, veidojiet savienojumus ar bezvadu tīkliem, kas ir iestatīti veikt apraidi un kam ir kādi drošības elementi.