Kas ir parakstīts draiveris?

Parakstīts draiveris ir ierīces draiveris, kurā ietverts ciparparaksts. Ciparparaksts ir elektroniska drošības zīme, kas norāda programmatūras izdevēju, kā arī to, vai kāds ir mainījis sākotnējo draivera pakotnes saturu. Ja draiveri ir parakstījis izdevējs, kas ir pārbaudījis tā identitāti sertificēšanas iestādē, varat būt pārliecināts, ka draiveris tiešām nāk no šī izdevēja un nav mainīts.

Ja draiveris nav parakstīts vai to parakstījis izdevējs, kas nav pārbaudījis tā identitāti sertificēšanas iestādē, vai arī tas ir mainīts kopš izdošanas brīža, saņemsit kādu no šādiem Windows paziņojumiem:

Rādīt visu

Sistēma Windows nevar pārbaudīt šī draivera izdevēju

Draiverim nav ciparparaksta vai arī tas ir parakstīts, izmantojot ciparparakstu, ko sertificēšanas iestāde nav pārbaudījusi. Šo draiveri drīkst instalēt vienīgi tad, ja esat to ieguvis no oriģinālā ražotāja diska vai sistēmas administratora.

Draiveris ir mainīts

Šis draiveris ir mainīts pēc tam, kad pārbaudīts izdevējs to parakstījis ar ciparparakstu. Pakotne var būt mainīta, lai varētu iekļaut ļaunprātīgu programmatūru, kas var kaitēt datoram vai nozagt informāciju. Retos gadījumos likumīgie izdevēji maina draivera pakotnes pēc to parakstīšanas ar ciparparakstu. Mainītu draiveri drīkst instalēt tikai tad, ja to esat ieguvis no oriģināla ražotāja diska.

Windows nevar instalēt šo draiveri

Draiveri, kam nav derīga ciparparaksta vai kas ir mainīts kopš parakstīšanas brīža, nevar instalēt Windows x64 tipa versijās. Šo paziņojumu redzat vienīgi tad, ja darbojas Windows x64 versija.

Ja, instalējot draiveri, redzat kādu no šiem paziņojumiem, apmeklējiet ierīces ražotāja atbalsta vietni, lai iegūtu ierīcei paredzētu draiveri, kuram pievienots ciparparaksts.