Atruna par programmatūras pirmsizlaides versiju

Par Microsoft programmatūras pirmsizlaides (Preview) versiju ir sniegta tikai pagaidu informācija, un tā var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs uzņematies programmatūras lietošanas risku. Programmatūras pirmsizlaides versija, iespējams, nedarbosies tādā pašā veidā kā programmatūras galīgā versija. Programmatūras pirmsizlaides versijā ietvertie līdzekļi un funkcijas, iespējams, nebūs pieejami galīgajā versijā.

Daži produkti nav pieejami visās valodās vai visās valstīs vai reģionos. Šajā vietnē ietvertajos produkta attēlos, iespējams, ir redzama programmatūras pirmsizlaides versija angļu valodā, kas var atšķirties no programmatūras versijām citās valodās. Lai lietotu dažus produkta līdzekļus un funkcijas, iespējams, ir nepieciešama uzlabota vai papildu aparatūra vai ir jāinstalē cita programmatūra.