MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOSACĪJUMI

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Šie licences nosacījumi ir līgums starp korporāciju Microsoft (vai kādu tās saistīto uzņēmumu – atkarībā no jūsu dzīvesvietas) un jums. Lūdzu, izlasiet šos nosacījumus. Tie attiecas uz iepriekš minēto programmatūru, tostarp datu nesējiem, kuros to saņēmāt, ja tādi ir. Šie nosacījumi ir spēkā arī visiem Microsoft

 • programmatūras nākamajām versijām (tostarp atjauninājumiem un papildinājumiem),

 • atjauninājumiem,

 • papildinājumiem,

 • internetā pieejamajiem pakalpojumiem un

 • atbalsta pakalpojumiem,

kas paredzēti šai programmatūrai, ja vien šiem vienumiem nav pievienoti citi nosacījumi. Ja ir citi nosacījumi, spēkā ir tie.

Lietojot programmatūru, jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat nosacījumiem, nelietojiet programmatūru.

Kā aprakstīts tālāk, instalējot vai lietojot šo programmatūru, jūs piekrītat arī tam, ka, izmantojot internetā pieejamos pakalpojumus un veicot validāciju, noteiktu atjauninājumu automātisku lejupielādi un instalēšanu, tiek nosūtīta noteikta standarta informācija par datoru.

Ja piekrītat šiem licences nosacījumiem, jums ir tālāk minētās tiesības.

 1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS.

  1. Lietošana mājās. Ja programmatūru lietojat mājās, personiskajās ierīcēs drīkstat instalēt un izmantot neierobežotu programmatūras kopiju skaitu, lai tās lietotu mājsaimniecībā dzīvojošās personas.

  2. Mazais uzņēmums. Ja vadāt mazu uzņēmumu, programmatūru drīkstat instalēt un izmantot ne vairāk kā desmit (10) uzņēmuma ierīcēs.

  3. Ierobežojumi.Programmatūru nedrīkst izmantot ierīcēs, kuras pieder valsts vai mācību iestādēm.

  4. Sastāvdaļu atdalīšana. Programmatūras sastāvdaļas tiek licencētas kā vienots produkts. Jūs nedrīkstat atdalīt sastāvdaļas un tās instalēt dažādās ierīcēs.

  5. Iekļautās Microsoft programmas. Programmatūrā var būt ietvertas citas Microsoft programmas. Atsevišķo programmu licences nosacījumi ir piemērojami atkarībā no šo programmu lietošanas veida.

 2. INTERNETĀ PIEEJAMIE PAKALPOJUMI. Microsoft ar šo programmatūru nodrošina internetā pieejamus pakalpojumus. Korporācija Microsoft var tos jebkurā brīdī mainīt vai atcelt.

  1. Piekrišana internetā pieejamiem pakalpojumiem. Šajā dokumentā un Microsoft Security Essentials paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītie programmatūras līdzekļi veido interneta savienojumu ar Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām. Dažos gadījumos jums netiks nosūtīts īpašs paziņojums par savienojuma izveidi. Noteiktos gadījumos jūs drīkstat šos līdzekļus izslēgt vai nelietot. Plašāku informāciju par šiem līdzekļiem skatiet vietnē go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Lietojot šos līdzekļus, jūs piekrītat šīs informācijas nosūtīšanai. Korporācija Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums.

   1. Datorinformācija. Šie līdzekļi izmanto interneta protokolus, kas atbilstošām sistēmām nosūta informāciju par datoru, piemēram, jūsu interneta protokola adresi, operētājsistēmas, pārlūkprogrammas tipu, izmantotās programmatūras nosaukumu un versiju, kā arī tās ierīces valodas kodu, kurā šī programmatūra ir instalēta. Korporācija Microsoft šo informāciju izmanto, lai jūs varētu piekļūt internetā pieejamajiem pakalpojumiem.

    • Atjauninājumi. Izmantojot programmatūru, datorā pēc noklusējuma tiek automātiski lejupielādēti definīciju atjauninājumi. Papildinformāciju skatiet personas datu aizsardzības paziņojumā vietnē go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Ļaunprātīgas programmatūras noņemšana. Plānotās skenēšanas laikā programmatūra ierīcē automātiski meklē īpaši nevēlamu ļaunprogrammatūru (turpmāk tekstā — „Ļaunprogrammatūra„) un pēc tās atklāšanas noņem to. Programmatūrai pārbaudot Ļaunprogrammatūras esamību ierīcē, korporācijai Microsoft tiek nosūtīts pārskats par jebkuru atklāto Ļaunprogrammatūru vai kļūdām, kas radās, kamēr programmatūra pārbaudīja Ļaunprogrammatūras esamību, specifiska informācija par atklāšanas procesu, kļūdām, kas radās, kamēr programmatūra pārbaudīja Ļaunprogrammatūras esamību, un cita informācija par ierīci, kas palīdzēs mums uzlabot šo un citus Microsoft produktus un pakalpojumus. Šajā pārskata netiek iekļauta nekāda jūs identificējoša informācija.

    • Potenciāli nevēlama programmatūra. Programmatūra jūsu datorā meklē zemākā līmeņa vai vidēji nevēlamu Ļaunprogrammatūru, tostarp, taču ne tikai, spiegprogrammatūru un citu potenciāli nevēlamu programmatūru (turpmāk tekstā — „Potenciāli nevēlama programmatūra”). Programmatūra noņems vai atspējos zema līmeņa vai vidēji nevēlamu Potenciāli nevēlamu programmatūru tikai tad, ja jūs tam piekritīsit. Noņemot vai atspējojot šo Potenciāli nevēlamo programmatūru, cita datorā esošā programmatūra var pārtraukt darboties, un jums, iespējams, būs jāpārkāpj licences nosacījumi par citas datorā esošas programmatūras izmantošanu, ja šī cita programmatūra instalēja šo Potenciāli nevēlamo programmatūru jūsu datorā, jo izmantojāt šo citu programmatūru. Pirms autorizējat šīs Potenciāli nevēlamās programmatūras noņemšanu, izlasiet šīs citas programmatūras licences līgumus. Izmantojot šo programmatūru, jūs vai sistēma var noņemt vai atspējot arī tādu programmatūru, kas nav Potenciāli nevēlama programmatūra.

    • Dalība kopienā Microsoft Active Protection Service (MAPS). Ļaunprogrammatūras novēršanas kopiena Microsoft Active Protection Service (MAPS) ir brīvprātīga vispasaules kopiena, kurā ietilpst arī Microsoft Security Essentials lietotāji. Pēc sākotnējās instalācijas lietotāji pēc noklusējuma tiek reģistrēti dalībai kopienā MAPS ar dalības pamatlīmeni. Ja dalības līmenis ir pamatlīmenis un programmatūra ir ieslēgta, līdzeklis MAPS var tikt izmantots, lai ziņotu korporācijai Microsoft par Ļaunprogrammatūru un citiem Potenciāli nevēlamas programmatūras veidiem. Ja MAPS ziņojumā tiek ietverta detalizēta informācija par Ļaunprogrammatūru vai Potenciālo nevēlamo programmatūru, ko var noņemt, izmantojot programmatūru, tad, lietojot līdzekli MAPS, tiek lejupielādēts jaunākais paraksts, kas ir izmantojams problēmas novēršanai. Turklāt, lietojot līdzekli MAPS, var tikt atrastas un labotas arī „aplami pozitīvas” kļūdas (t.i., gadījumi, kas sākotnēji tika identificēti kā Ļaunprogrammatūra, taču tie tādi nav). Dažos gadījumos korporācijai Microsoft netīšām var tikt nosūtīta personiska informācija. Korporācija Microsoft neizmantos šo informāciju, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums. Lai uzzinātu vairāk par līdzekli MAPS un informāciju, kura tiek pārsūtīta korporācijai Microsoft, izmantojot šo līdzekli, skatiet personas datu aizsardzības paziņojumu vietnē go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Kļūdu ziņojumi. Šī programmatūra automātiski sūta korporācijai Microsoft kļūdu ziņojumus, kur aprakstīts, kuros programmatūras komponentos radās kļūdas. Faili vai atmiņas izmetes tiks sūtītas tikai tad, ja izvēlēsities šo opciju. Plašāku informāciju par kļūdu ziņojumiem skatiet vietnē go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update un Microsoft Update. Izmantojot pakalpojumus Windows Update un Microsoft Update, programmatūrā tiek iedarbināta automātiskā atjaunināšana. Lai programmatūrā nodrošinātu pakalpojumu Windows Update un Microsoft Update pareizo darbību, pakalpojumi Windows Update un/vai Microsoft Update periodiski var tikt atjaunināti, datorā bez turpmāka paziņojuma lejupielādējot un instalējot tiem paredzētos atjauninājumus.

   2. Informācijas izmantošana. Mēs drīkstam izmantot informāciju par datoru, kļūdu ziņojumus, CEIP informāciju un ziņojumus par Ļaunprogrammatūru, lai uzlabotu savu programmatūru un pakalpojumus. Mēs varam arī kopīgot šo informāciju ar citiem, piemēram, aparatūras un programmatūras piegādātājiem. Viņi šo informāciju var izmantot, lai uzlabotu savu produktu darbību, lietojot tos kopā ar Microsoft programmatūru.

 3. LICENCES PIEMĒROŠANAS APJOMS. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums jums piešķir tikai noteiktas tiesības lietot šo programmatūru. Korporācija Microsoft patur visas pārējās tiesības. Jūs drīkstat lietot programmatūru tikai šajā līgumā pieļautajā apjomā, ja vien piemērojamie tiesību akti nesniedz plašākas tiesības, neraugoties uz šo ierobežojumu. Tāpēc, lietojot programmatūru, jums ir jāievēro visi programmatūras tehniskie ierobežojumi, kas ļauj jums to lietot tikai noteiktos veidos. Jūs nedrīkstat:

  • apiet jebkādus programmatūras tehniskos ierobežojumus;

  • dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot tādus gadījumus un tikai tādā apmērā, kā tieši pieļauj piemērojamie tiesību akti, neraugoties uz šo ierobežojumu;

  • izgatavot vairāk programmatūras kopiju nekā noteikts šajā līgumā vai atļauts piemērojamos tiesību aktos, neraugoties uz šo ierobežojumu;

  • publicēt programmatūru, lai citi to varētu kopēt;

  • izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru;

  • nodot programmatūru vai šo līgumu jebkurai trešajai pusei;

  • lietot programmatūru komerciāliem programmatūras viesošanas pakalpojumiem.

 4. DUBLĒJUMKOPIJA. Jūs drīkstat izveidot vienu programmatūras dublējumkopiju. To drīkst izmantot tikai programmatūras atkārtotai uzstādīšanai.

 5. DOKUMENTĀCIJA. Jebkura persona, kura ir pilnvarota piekļūt jūsu datoram vai iekšējam tīklam, drīkst kopēt un izmantot dokumentāciju iekšējās uzziņas vajadzībām.

 6. TĀLĀKNODOŠANA CITĀ IERĪCĒ. Personiskās lietošanas nolūkiem programmatūru drīkst atinstalēt un pēc tam instalēt citā ierīcē. Jūs nedrīkstat to darīt, lai šo licenci lietotu kopīgi abās ierīcēs.

 7. EKSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI. Uz programmatūru attiecas ASV eksporta likumi un normatīvie akti. Jums jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz programmatūru. Šajos tiesību aktos ir noteikti piegādes vietu, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet vietnē www.microsoft.com/exporting.

 8. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Šī programmatūra ir „tāda, kāda tā ir”, tāpēc atbalsta pakalpojumi var netikt nodrošināti.

 9. PILNA APJOMA LĪGUMS. Šis līgums un nosacījumi par papildinājumiem, atjauninājumiem, interneta pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem, ko izmantojat, veido pilna apjoma līgumu par programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.

 10. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

  1. Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja programmatūru iegādājāties Amerikas Savienotajās Valstīs, neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata tiesību aktiem; tas attiecas arī uz līguma pārkāpšanas prasībām. Štata, kurā jūs dzīvojat, likumi nosaka visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz štata patērētāju aizsardzības likumiem, negodīgas konkurences likumiem un tiesību pārkāpumiem.

  2. Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Ja programmatūru esat iegādājies jebkurā citā valstī, uz to attiecas šīs valsts tiesību akti.

 11. JURIDISKAIS SPĒKS. Šajā līgumā ir aprakstītas noteiktas juridiskās tiesības. Saskaņā ar jūsu valsts likumiem jums var būt citas tiesības. Jums var būt arī tiesības attiecībā pret līgumslēdzēja pusi, no kuras iegādājāties programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums pienākas saskaņā ar jūsu valsts likumiem, ja to neļauj jūsu valsts likumi.

 12. GARANTIJU ATRUNA. Programmatūra ir licencēta „tāda, kāda tā ir”. Jūs uzņematies tās lietošanas risku. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas īpašas garantijas, galvojumus vai nosacījumus. Saskaņā ar vietējo likumdošanu jums var būt papildu patērētāja tiesības, ko šis līgums nevar mainīt. Ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu, korporācija Microsoft nenodrošina netiešo garantiju par piemērotību pārdošanai un noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanas garantiju.

 13. KOMPENSĀCIJU UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. Jūs varat atgūt no korporācijas Microsoft un tās piegādātājiem tikai atlīdzību par tiešajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz 5 ASV dolārus. Jūs nevarat saņemt atlīdzību par citiem zaudējumiem, tostarp par izrietošajiem zaudējumiem, peļņas zaudējumiem, īpašajiem, netiešajiem vai nejaušajiem zaudējumiem.

  Šis ierobežojums attiecas uz

  • visu, kas saistīts ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (tostarp kodu) trešās puses interneta vietnēs vai trešās puses programmās, un

  • prasībām par līguma pārkāpšanu, garantijas, galvojuma vai nosacījumu pārkāpšanu, nepārprotamu atbildību, nolaidību vai citiem civiltiesību pārkāpumiem piemērojamos tiesību aktos pieļautajā apjomā.

   Tas ir spēkā arī tad, ja korporācija Microsoft zināja vai tai vajadzēja zināt par zaudējumu iespējamību. Minētie ierobežojumi un izņēmumi var neattiekties uz jums, ja saskaņā ar jūsu valsts likumdošanu nav atļauts noteikt izņēmumus vai ierobežot nejaušus, izrietošus vai citus zaudējumus.