Vai sistēmu Windows 7 var atinstalēt?

Nevar atinstalēt sistēmu Windows 7, bet var atkārtoti instalēt iepriekšējo operētājsistēmu, ja jums ir oriģinālais instalācijas disks. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sistēmas Windows 7 instalēšana un atkārtota instalēšana‍.

Tomēr, atkārtoti instalējot vecāku operētājsistēmu, tiek aizvietota sistēma Windows 7 un izdzēstas visas programmas, faili un iestatījumi.

Pirms atkārtotas iepriekšējās operētājsistēmas instalēšanas saglabājiet failus un iestatījumus atmiņas ierīcē un, kad instalēšana ir pabeigta, pārkopējiet tos atpakaļ datorā.

Tā kā tiks dzēstas arī programmas, arī tās būs atkārtoti jāinstalē, izmantojot oriģinālos instalācijas diskus vai instalācijas failus, ja programmas tika lejupielādētas no interneta.

Piezīme