Kā mainīt programmas Windows Media Center izskatu displejā?

Ja izmantojat programmu Windows Media Center, lai datorā skatītos televīziju, attēls monitorā vai televizorā var būt izstiepts vai arī ap to var būt nevajadzīgas piemales. Tas nozīmē, ka nav pareizas proporcijas. Problēmu var atrisināt, programmā Media Center pielāgojot displeja iestatījumus.

Programmas Media Center, kurā redzamas piemales abās ekrāna pusēs, attēls
Displeja iestatījumu pielāgošana programmā Media Center

Pirms maināt programmas Media Center iestatījumus, pārliecinieties, vai monitora vai televizora aparatūras displeja iestatījumi ir konfigurēti pareizi un vai datora un displeja savienošanai izmantojat labāko pieejamo savienojumu. Informāciju par dažādiem video savienojuma tipiem skatiet sadaļā Datora pievienošana televizoram.

Rādīt visu

Lai mainītu noteikta kanāla proporcijas

Ja problēmas ar attēla proporcijām rodas tikai dažiem televīzijas kanāliem, var izmantot tālummaiņas līdzekli, lai mainītu šo kanālu izmērus.

  1. Kad skatāties televīziju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz video un pēc tam noklikšķiniet uz bultiņas pa labi, lai ritinātu līdz sadaļai Tālummaiņa.

  2. Noklikšķiniet uz Tālummaiņa 1, Tālummaiņa 2, Tālummaiņa 3 vai Tālummaiņa 4, lai izmēģinātu dažādus tālummaiņas režīmus un redzētu, kurā no tiem tiek noņemtas piemales un attēls tiek pareizi izvērsts.

Piezīmes

  • Ja izmantojat Media Center tālvadības pulti, nospiediet pogu MORE (Papildu), lai atvērtu sadaļu Tālummaiņa.

  • Dažiem ciparu televīzijas kanāliem tālummaiņas opcijas, iespējams, nav pieejamas.

Lai mainītu proporcijas visā programmā

Ja problēmas ar attēla proporcijām rodas visiem kanāliem, kā arī programmas Media Center interfeisam, mainiet vispārējo displeja izšķirtspēju no platekrāna displeja (16:9) uz standarta displeju (4:3) vai pretēji. To dara šādi:

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, Vispārīgi, Windows Media Center iestatīšana un pēc tam uz Konfigurēt TV vai monitoru.

  2. Izpildiet norādījumus un, kad tiek piedāvāts izvēlēties displeja platumu, noklikšķiniet uz Standarta (4:3) vai Platekrāna (16:9).

  3. Atlasiet vajadzīgo displeja izšķirtspēju un pabeidziet veicamās darbības, kā norādīts. Lai atrastu savam displejam piemērotāko izšķirtspēju, iespējams, jāizmēģina vairāki izšķirtspējas iestatījumi.

Padoms

  • Lai ātri mainītu vispārējo proporciju no 4:3 uz 16:9 (un pretēji), ja programmā Media Center nav aktivizēts pilnekrāna režīms, turiet nospiestu taustiņu Ctrl un vienlaikus mainiet loga izmērus, izmantojot peli. Var arī pārslēgties uz pilnekrāna režīmu, noklikšķinot uz maksimizēšanasPogas Maksimizēt attēls pogas. Šīs darbības rezultātā programma Media Center automātiski pielāgo proporcijas atbilstoši displejam.