Ierakstīšanas konfliktu novēršana programmā Windows Media Center

Ierakstot TV pārraides programmā Windows Media Center, var rasties ierakstīšanas konflikts katru reizi, kad būsit ieplānojis vairāk ierakstu nekā konkrētajā brīdī datorā būs pieejamu televīzijas uztvērēju. Piemēram, ja jums ir tikai viens TV uztvērējs, taču vienlaikus ir ieplānots divu pārraižu ieraksts, programma Media Center ziņos par ierakstīšanas konfliktu, un jums vajadzēs izvēlēties, kuru pārraidi vēlaties ierakstīt.

Ja programma Media Center nosaka ierakstīšanas konfliktu, tā ziņo par to, tiklīdz plānojat ierakstīšanu. Tādējādi konfliktu ir iespējams atrisināt. Lai uzzinātu, kā ieplānot ierakstīšanu, skatiet sadaļu TV ierakstīšana programmā Windows Media Center.

Programmas Media Center ierakstīšanas konflikta ekrāna attēls
Ierakstīšanas konfliktu ekrāns programmā Media Center

Ja nelietojat datoru laikā, kad rodas ierakstīšanas konflikts, programma Media Center pati cenšas konfliktu atrisināt. Ja iespējams, programma Media Center atrod citu datumu un laiku, lai ierakstītu vienu no pārraidēm, un pēc tam pielāgo ierakstīšanas grafiku, lai varētu ierakstīt abas pārraides. Pretējā gadījumā tā pārraidi ierakstīšanai atlasa atbilstoši tālāk minētajām prioritātēm (norādītas secīgi):

 1. Vienreizējs ieraksts (nav daļa no ierakstu sērijas)

 2. Seriāla prioritātes vērtējums

 3. Pārraide, kas tika ieplānota pirmā

Piedāvājam dažas darbības, ko varat veikt, lai izvairītos no ierakstīšanas konfliktiem vai arī varētu tos atrisināt, ja tie ir radušies. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kāpēc programmā Windows Media Center netika ierakstīta TV pārraide?.

Rādīt visu

Esošu ierakstīšanas konfliktu pārbaudīšana

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV un pēc tam noklikšķiniet uz TV ieraksti.

 3. Noklikšķiniet uz Skatīt ieplānotās. Ja blakus ieplānotajai pārraidei redzat ierakstīšanas konflikta ikonu (Vienreizēja ierakstīšanas konflikta ikonas attēls vai Sērijas ierakstīšanas konflikta ikonas attēls), pārraide šī konflikta dēļ netiks ierakstīta.

  (Lai atrisinātu konfliktu, noklikšķiniet sarakstā uz pārraides, noklikšķiniet uz Atrisināt konfliktu un pēc tam izpildiet instrukcijas, kas norādītas sadaļā "Ierakstīšanas konfliktu atrisināšana" tālāk.)

Seriālu prioritātes iestatījumu mainīšana

Ja ir radies ierakstīšanas konflikts starp divu dažādu seriālu sēriju ierakstu pieprasījumiem, programma Media Center izmanto seriālu prioritātes iestatījumus, lai noteiktu, kuru pārraidi ierakstīt. Seriālu prioritātes iestatījumus var mainīt, lai nodrošinātu, ka konflikta gadījumā tiek ierakstīts jūsu iecienītākais seriāls.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti, noklikšķiniet uz Skatīt ieplānotās, pēc tam noklikšķiniet uz Sērijas un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt prioritātes.

 2. Noklikšķiniet uz augšupvērstāsAugšupvērstas bultiņas attēls vai lejupvērstāsLejupvērstas bultiņas attēls bultiņas, lai pārvietotu ieplānotu seriālu uz augšu vai uz leju seriālu prioritāšu sarakstā, un pēc tam noklikšķiniet uz Gatavs.

  Kad ieplānojat jaunu seriālu, tas tiek automātiski pievienots pašās saraksta beigās, un tam ir viszemākā prioritāte.

Ierakstīšanas konfliktu atrisināšana

Ja ieplānojat ierakstīšanu un programma Media Center nosaka ierakstīšanas konfliktu, parādīsies ekrāns Ierakstīšanas konflikts, kurā būs redzamas visas konkrētajā laikspraugā ieplānotās programmas. Tiks ierakstītas tikai tās programmas, kurām blakus ir sarkana punkta atzīme.

 1. Ekrānā Ierakstīšanas konflikts veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Lai mainītu, kura programma vai programmas tiks ierakstītas, noklikšķiniet uz programmas, kurai blakus nav sarkanā punkta atzīmes. Tagad tiks ierakstīta šī programma, un pārējo sarakstā esošo programmu ierakstīšana tiks attiecīgi koriģēta.

  • Lai koriģētu ieplānoto ierakstu prioritāti šajā laikspraugā, noklikšķiniet uz Papildu un pēc tam noklikšķiniet uz augšupvērstās bultiņas Augšupvērstas bultiņas attēls vai lejupvērstās bultiņas Lejupvērstas bultiņas attēls, lai ieplānoto programmu sarakstā pārvietotu augšup vai lejup.
 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Ierakstīšanas pagarināšana gadījumā, ja pārraide ir ilgāka nekā paredzēts

Ja ierakstāt sporta pārraidi vai cita veida tiešraidi programmā Media Center, apsveriet, vai nevajadzētu pagarināt ieraksta beigu laiku gadījumā, ja pārraide nebeidzas ieplānotajā laikā.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet uz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt ieplānotās.

 3. Noklikšķiniet uz ieplānotā ieraksta, kura laiku vēlaties pagarināt, noklikšķiniet uz Darbības (virs virsraksta) un pēc tam noklikšķiniet uz Ieraksta iestatījumi.

 4. Sadaļā Apturēt noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai mainītu ierakstīšanas beigu laiku. Ieplānoto ierakstīšanas laiku var pagarināt maksimāli par 3 stundām. (Ja opcija beidzas ar "kad iespējams", tas nozīmē, ka pagarinātais ierakstīšanas laiks turpināsies tikai tik ilgi, kamēr nebūs konfliktu.)
 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Padomi

 • Ja pagarināt ierakstīšanas laiku un tas pārsniedz ieplānoto beigu laiku, ieteicams pārbaudīt, vai tas nerada ierakstīšanas konfliktus, lai pārliecinātos, vai pagarinājuma laikā nebūs konflikta ar citiem ieplānotajiem ierakstiem. Ja jums ir tikai viens TV uztvērējs un pārraidi ieplānots ierakstīt tūlīt pēc pagarinātā ieraksta, vienu no ierakstiem vajadzēs atcelt.

 • Ja bieži rodas ierakstīšanas konflikti, apsveriet iespēju pievienot datoram papildu TV uztvērēju, lai vienlaikus varētu ierakstīt divas televīzijas programmas, kas tiek rādītas dažādos kanālos. Papildinformāciju skatiet sadaļā TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.