Datora startēšana no Windows 7 instalācijas diska vai USB zibatmiņas diska

Iespējams, dators būs jāstartē vai jāsāknē, izmantojot Windows 7 instalācijas disku vai USB zibatmiņas disku, ja vēlaties:

Piezīme.

 • Ja izmantojat planšetdatoru vai datoru ar skārienekrānu, iespējams, būs jāpievieno tastatūra un pele, lai varētu izmantot sākuma labošanu un citus rīkus, kas atrodas sistēmas atkopšanas opciju izvēlnē.

Sistēmas Windows 7 startēšana no instalācijas diska vai USB zibatmiņas diska

 1. Ieslēdziet datoru, ievietojiet sistēmas Windows 7 instalācijas disku vai USB zibatmiņas disku un pēc tam izslēdziet datoru.

 2. Restartējiet datoru.

 3. Kad tiek parādīts uzaicinājums, nospiediet jebkuru taustiņu un izpildiet parādītās instrukcijas.

 4. Kad tiek parādīta lapa Sistēmas Windows instalēšana, noklikšķiniet uz Instalēt tūlīt, lai sāktu instalēšanas procesu, vai noklikšķiniet uz Labojiet datoru, lai piekļūtu sistēmas atkopšanas opcijām.

 5. Izpildiet norādījumus.

Ja netiek atvērta Windows instalēšanas lapa

Ja Windows instalēšanas lapa netiek parādīta un jums netiek pieprasīts nospiest nevienu taustiņu, iespējams, datoram jānorāda, ka par pirmo startēšanas ierīci jāizmanto DVD diskdzinis vai USB zibatmiņas disks. Lai to paveiktu, jāmaina iestatījumi datora pamata ievadizvades sistēmā (Basic Input/Output System - BIOS).

Piezīme.

 • Jaunākos datorus var startēt no USB ierīces, bet vecākiem datoriem, iespējams, šādas iespējas nav. Papildinformāciju skatiet datoram pievienotajā dokumentācijā vai apmeklējiet ražotāja vietni.

Sākuma iestatījumu maiņa datora BIOS sistēmā

Pirms BIOS iestatījumu maiņas pārbaudiet informāciju, kas pievienota jūsu datoram, vai apmeklējiet datora ražotāja vietni. Noteiktas procedūras, lai piekļūtu BIOS sistēmai un mainītu iestatījumus, var atšķirties atkarībā no datora ražotāja, vai arī, iespējams, varat izvēlēties, kuru startēšanas ierīci dators lieto, nemainot BIOS iestatījumus.

Brīdinājums

 • Mainot BIOS iestatījumus, rīkojieties piesardzīgi. BIOS interfeiss ir izstrādāts pieredzējušiem lietotājiem, un ir iespējams mainīt iestatījumu, kas varētu traucēt datora pareizu startēšanu.

 1. Ieslēdziet datoru, ievietojiet sistēmas Windows 7 instalācijas disku vai USB zibatmiņas disku un pēc tam restartējiet datoru.

 2. Jaunāki datori parasti rāda startēšanas (jeb sāknēšanas) izvēlni. Startēšanas izvēlnē izvēlieties "BIOS setup" (BIOS iestatīšana), "BIOS settings" (BIOS iestatījumi) vai līdzīgu frāzi.

  Procedūras atšķiras atkarībā no BIOS ražotāja. Parasti ir jānospiež taustiņš (piemēram, F2, F12, Delete, Esc) vai taustiņu kombinācija nekavējoties pēc datora ieslēgšanas, bet pirms tiek startēta sistēma Windows. Ja tiek parādīts sistēmas Windows logotips, mēģiniet vēlreiz, uzgaidot, līdz parādās sistēmas Windows logotipa uzvedne, un pēc tam izslēdziet un restartējiet datoru.

 3. Tiek atvērts BIOS iestatīšanas ekrāns. BIOS iestatīšanas ekrānā izvēlieties opciju "Boot order" (Sāknēšanas secība) vai līdzīgu frāzi. Sāknēšanas procedūras iestatījumi var būt norādīti sarakstā "Papildu iestatījumi" vai ar līdzīgu nosaukumu.

 4. Atlasiet DVD diskdzini vai USB zibatmiņas disku kā pirmo startēšanas ierīci. (USB zibatmiņas disks var būt norādīts sarakstā "Noņemamas ierīces" vai ar līdzīgu nosaukumu.)

 5. Saglabājiet iestatījumu izmaiņas un pēc tam izejiet no BIOS.

 6. Restartējiet datoru un pēc tam startējiet sistēmu Windows 7, izmantojot instalācijas disku vai USB zibatmiņas disku, kā aprakstīts iepriekš.