Ieteikumi par iestatīšanas problēmu novēršanu saistībā ar Windows Media Center paplašinātājiem

Sistēmā Windows 7 varat iestatīt ierīci, ko sauc par Windows Media Center paplašinātāju, lai tīklā straumētu multividi uz citu telpu savās mājās. Papildinformāciju skatiet sadaļā Windows Media Center paplašinātāja iestatīšana un Windows Media Center paplašinātāji: bieži uzdotie jautājumi.

Lai varētu iestatīt paplašinātāju, datorā vispirms jābūt aktivizētai sistēmai Windows. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sistēmas Windows 7 aktivizēšana šajā datorā.

Ja paplašinātāja iestatīšanas laikā redzat kļūdas ziņojumu, paplašinātāju, iespējams, bloķē ugunsmūris vai arī paplašinātājs tīklā nav atpazīts. Lai noteiktu kļūdas cēloni un uzzinātu, kā to novērst, izlasiet tālāk norādīto informāciju.

Kurš kļūdas ziņojums redzams paplašinātāja iestatīšanas laikā?

Šeit norādīti kļūdu ziņojumi, kas, iespējams, ir redzami programmā Media Center, ja rodas problēmas ar paplašinātāja iestatīšanu, kā arī problēmu risinājumi.

Kļūda: "Nevar noteikt paplašinātāju"

Parasti tas nozīmē, ka datora ugunsmūris bloķē paplašinātāju. Ja datorā instalēti vairāki ugunsmūri, pārbaudiet, vai kļūdas ziņojumā nav norādīts, kurš ugunsmūris bloķē paplašinātāju, vai arī skatiet šī raksta sadaļu Datorā instalēto ugunsmūru noteikšana.

Pēc tam mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Datorā atveriet ugunsmūri. Ugunsmūra iestatījumos atveriet šādu izņēmumu:

  Programma
  Pakalpojums
  Lokālais ports
  Attālais ports
  Virziens
  Tīkls
  Nepieciešams

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Nejaušs

  Ienākošais

  Lokālais apakštīkls

  Ierīču noteikšana

 2. Atveriet programmu Media Center un vēlreiz mēģiniet iestatīt paplašinātāju.

Ja paplašinātājs joprojām tiek bloķēts, mēģiniet atvērt citus izņēmumus, kas norādīti šī raksta sadaļā Ugunsmūra konfigurēšana, lai tas nebloķētu paplašinātāju.

Kļūda: "Nevar atrast paplašinātāju"

Parasti tas nozīmē, ka paplašinātāju nevar atrast tīklā, ar ko savienots dators, vai arī datora ugunsmūris bloķē UPnP saziņu. Mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Pārliecinieties, vai paplašinātājs un dators atrodas vienā apakštīklā. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet šī raksta sadaļu Kā nodrošināt, lai paplašinātājs un dators atrastos vienā apakštīklā.

 2. Atveriet programmu Media Center un vēlreiz mēģiniet iestatīt paplašinātāju.

Ja kļūdas ziņojums joprojām ir redzams, paplašinātāju, iespējams, bloķē ugunsmūris. Ja datorā instalēti vairāki ugunsmūri, pārbaudiet, vai kļūdas ziņojumā nav norādīts, kurš ugunsmūris bloķē paplašinātāju, vai arī skatiet šī raksta sadaļu Datorā instalēto ugunsmūru noteikšana.

Pēc tam mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Datorā atveriet ugunsmūri. Ugunsmūra iestatījumos atveriet šādu izņēmumu:

  Programma
  Pakalpojums
  Lokālais ports
  Attālais ports
  Virziens
  Tīkls
  Nepieciešams

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Nejaušs

  Ienākošais

  Lokālais apakštīkls

  Ierīču noteikšana

 2. Atveriet programmu Media Center un vēlreiz mēģiniet iestatīt paplašinātāju.

Ja kļūdas ziņojums joprojām ir redzams, iespējams, jāmaina maršrutētāja iestatījumi. Skatiet šī raksta sadaļu Multiraides un UPnP tehnoloģijas iespējošana tīkla maršrutētājā.

Ja pēc maršrutētāja iestatījumu maiņas paplašinātājs joprojām tiek bloķēts, mēģiniet atvērt citus izņēmumus, kas norādīti šī raksta sadaļā Ugunsmūra konfigurēšana, lai tas nebloķētu paplašinātāju.

Kļūda: "Nevar iestatīt paplašinātāju"

Parasti tas nozīmē, ka tīkla maršrutētājs (vai cita tīkla ierīce) bloķē paplašinātāju un ir jāmaina iestatījumi, lai iespējotu multiraidi un UPnP tehnoloģiju. Skatiet šī raksta sadaļu Multiraides un UPnP tehnoloģijas iespējošana tīkla maršrutētājā.

Kļūda: "Nevar atrast paplašinātāju"

Parasti tas nozīmē, ka paplašinātājs nav noteikts tajā pašā tīklā, ar ko savienots dators, vai arī maršrutētājs (vai cita tīkla ierīce) bloķē paplašinātāju. Mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Pārliecinieties, vai paplašinātājs un dators atrodas vienā apakštīklā. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet šī raksta sadaļu Kā nodrošināt, lai paplašinātājs un dators atrastos vienā apakštīklā.

 2. Atveriet programmu Media Center un vēlreiz mēģiniet iestatīt paplašinātāju.

Ja kļūdas ziņojums joprojām ir redzams, iespējams, jāmaina maršrutētāja iestatījumi. Skatiet šī raksta sadaļu Multiraides un UPnP tehnoloģijas iespējošana tīkla maršrutētājā.

Kļūda: "Paplašinātāja savienojums ir bloķēts"

Parasti tas nozīmē, ka paplašinātājs nevar sazināties ar datoru, izmantojot attālās darbvirsmas savienojumu, jo ugunsmūris bloķē attālās darbvirsmas protokolu (Remote Desktop Protocol - RDP). Šis ziņojums var būt redzams arī tad, ja paplašinātājs ir veiksmīgi iestatīts. Ja datorā instalēti vairāki ugunsmūri, pārbaudiet, vai kļūdas ziņojumā nav norādīts, kurš ugunsmūris bloķē paplašinātāju, vai arī skatiet šī raksta sadaļu Datorā instalēto ugunsmūru noteikšana.

Pēc tam mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Datorā atveriet ugunsmūri. Ugunsmūra iestatījumos atveriet šādu izņēmumu:

  Programma
  Pakalpojums
  Lokālais ports
  Attālais ports
  Virziens
  Tīkls
  Nepieciešams

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Nejaušs

  Ienākošais

  Lokālais apakštīkls

  Attālās darbvirsmas savienojums

 2. Atveriet programmu Media Center un vēlreiz mēģiniet iestatīt paplašinātāju.

Kļūda: "Paplašinātāja savienojums neizdevās"

Parasti tas nozīmē, ka paplašinātājs nevar sazināties ar datoru, izmantojot attālās darbvirsmas savienojumu, jo ir mazs tīkla joslas platums un tūlīt iestāsies savienojuma taimauts. Šis ziņojums var būt redzams arī tad, ja paplašinātājs ir veiksmīgi iestatīts. Mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Ja lietojat bezvadu tīklu, mēģiniet izveidot savienojumu ar vismaz vienu tīkla segmentu, izmantojot Ethernet kabeli. Piemēram, tieši savienojiet datoru ar maršrutētāju vai paplašinātāju ar maršrutētāju, nevis lietojiet bezvadu savienojumu. (Lai nodrošinātu labāko veiktspēju, gan paplašinātāju, gan datoru ieteicams savienot ar mājas tīklu, izmantojot Ethernet kabeļus.)

 2. Ja lietojat 802.11b vai 802.11g Wi-Fi tīkla maršrutētāju, joslas platums, iespējams, ir pārāk mazs, lai atbalstītu paplašinātāju. Tādā gadījumā ieteicams jaunināt uz 802.11n mājas tīklu.

Ja šis kļūdas ziņojums joprojām ir redzams, paplašinātāju, iespējams, bloķē ugunsmūris. Ja datorā instalēti vairāki ugunsmūri, pārbaudiet, vai kļūdas ziņojumā nav norādīts, kurš ugunsmūris bloķē paplašinātāju, vai arī skatiet šī raksta sadaļu Datorā instalēto ugunsmūru noteikšana.

Pēc tam mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 1. Datorā atveriet ugunsmūri. Ugunsmūra iestatījumos atveriet šādu izņēmumu:

  Programma
  Pakalpojums
  Lokālais ports
  Attālais ports
  Virziens
  Tīkls
  Nepieciešams

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Nejaušs

  Ienākošais

  Lokālais apakštīkls

  Attālās darbvirsmas savienojums

 2. Atveriet programmu Media Center un vēlreiz mēģiniet iestatīt paplašinātāju.

Ja paplašinātājs joprojām tiek bloķēts, mēģiniet atvērt citus izņēmumus, kas norādīti šī raksta sadaļā Ugunsmūra konfigurēšana, lai tas nebloķētu paplašinātāju.

Datorā instalēto ugunsmūru noteikšana

Lielākā daļa ugunsmūru (tostarp Windows ugunsmūris) tiek automātiski konfigurēti paplašinātāja iestatīšanas procesa laikā. Ja jums šķiet, ka ugunsmūris bloķē paplašinātāju, visticamāk, tas ir mazāk izplatīts ugunsmūris. Lai noteiktu, kuri ugunsmūri instalēti datorā, rīkojieties šādi:

 1. Lai atvērtu darbību centru, noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Vadības panelis un pēc tam sadaļā Sistēma un drošība noklikšķiniet uz Pārskatīt datora statusu.

 2. Noklikšķiniet uz Drošība, lai izvērstu sadaļu Drošība. Sadaļā Tīkla ugunsmūris redzams, kurš ugunsmūris vai ugunsmūri pašreiz instalēti datorā.

Ugunsmūra konfigurēšana, lai tas nebloķētu paplašinātāju

Atkarībā no izmantotā ugunsmūra tipa ir divi veidi, kā konfigurēt ugunsmūri:

 • Ugunsmūra konfigurēšana, lai atļautu paplašinātāja piekļuvi portiem

 • Porta vai portu konfigurēšana, lai atļautu paplašinātāja saziņu ar datoru

Konfigurēšanas procesa laikā, iespējams, būs jāzina, ar kuru tīklu programmai vai portam jāsadarbojas. Ugunsmūra iestatījumu vienums Lokālais apakštīkls nozīmē, ka programma vai ports tiek lietots mājas tīklā. Internets nozīmē, ka programma sazinās ar citiem datoriem internetā.

Ugunsmūra konfigurēšanas darbības atšķiras atkarībā no izmantotā ugunsmūra. Lai uzzinātu, kā manuāli mainīt iestatījumus, skatiet ugunsmūra komplektācijā esošo informāciju. Tālāk redzamajā tabulā norādīta konkrēta informācija, kas jākonfigurē dažos ugunsmūros, lai tie nebloķētu paplašinātājus.

Media Center paplašinātājiem nepieciešamie ugunsmūru izņēmumi

Programma
Pakalpojums
Lokālais ports
Attālais ports
Virziens
Tīkls
Nepieciešams

svchost.exe

ssdpsrv

UDP 1900

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

Ierīču noteikšana

svchost.exe

termservice

TCP 3390

Nejaušs

Ienākošais

Lokālais apakštīkls

Attālās darbvirsmas savienojums

svchost.exe

Qwave

TCP 2177

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

Tīkla veiktspējas uztvērējs

svchost.exe

Qwave

UDP 2177

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

Qwave diagnostika

svchost.exe

mcx2svc

Nejaušs

Nejaušs

Izejošais

Lokālais apakštīkls

Paplašinātāja attēla sūtīšana uz Xbox 360

sistēma

TCP 10244

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

HTTP straumēšana

sistēma

TCP 2869

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

Līdzeklis Atskaņot

ehshell.exe

TCP 554, 8554-8558

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

RTSP

ehshell.exe

UDP 5004, 5005, 50004-50013

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

RTP/RTCP (AV straumēšana)

ehshell.exe

UDP 7777-7781

Nejaušs

Ienākošais, izejošais

Lokālais apakštīkls

WMDRM-ND reģistrēšana

ehshell.exe

Nejaušs

Nejaušs

Izejošais

Lokālais apakštīkls

Līdzeklis Atskaņot

mcrmgr.exe

Nejaušs

Nejaušs

Izejošais

Internets

Ierīču sertifikātu validācija

mcx2prov.exe

Nejaušs

Nejaušs

Izejošais

Internets

CRL lejupielāde no Microsoft

Multiraides un UPnP tehnoloģijas iespējošana tīkla maršrutētājā

Daži maršrutētāji, iespējams, konfigurēti tā, lai tie bloķētu UPnP tehnoloģijas un multiraides tīkla trafika portus. Lai paplašinātājs un dators varētu sazināties, maršrutētājs jākonfigurē tā, lai tas atļautu saziņu caur šiem portiem.

Maršrutētāja iestatījumu mainīšanas darbības atšķiras atkarībā no maršrutētāja tipa. Parasti maršrutētāja administrēšanas lapu var atvērt tīmekļa pārlūkprogrammā, un tajā ir pieejamas UPnP tehnoloģijas un multiraides tīkla trafika iespējošanas opcijas. Konkrētu informāciju skatiet maršrutētāja dokumentācijā.

Kā nodrošināt, lai paplašinātājs un dators atrastos vienā apakštīklā

Lai paplašinātājs darbotos pareizi, paplašinātājam un datoram jābūt vienā apakštīklā. Papildinformāciju par apakštīklu iestatīšanu skatiet sadaļā Vairāku vārteju konfigurēšana tīklā.

Lai pārbaudītu, vai paplašinātājs un dators atrodas vienā apakštīklā, rīkojieties šādi:

 1. Ieslēdziet paplašinātāju un iegaumējiet ekrānā redzamo 8 ciparu iestatīšanas atslēgu. (Papildinformāciju skatiet sadaļā Windows Media Center paplašinātāja iestatīšana.)

 2. Datorā noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 3. Ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz Paplašinātājs un pēc tam veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Ja paplašinātājs nav redzams ekrānā un jums ir vairāki maršrutētāji, mēģiniet savienot datoru un paplašinātāju ar vienu un to pašu maršrutētāju.

  • Ja redzat ikonu, kas apzīmē paplašinātāju, pārliecinieties, vai iestatīšanas atslēgas (redzama zem paplašinātāja ikonas) 5., 6. un 7. cipars atbilst 1. darbības laikā iegaumētajam 5., 6. un 7. ciparam.

   • Ja cipari sakrīt, noklikšķiniet uz paplašinātāja ikonas un pēc tam noklikšķiniet uz Konfigurēt, lai mēģinātu to iestatīt vēlreiz.

   • Ja cipari nesakrīt, mājas tīklā, iespējams, ir vairāki viena tipa paplašinātāji. Izslēdziet pārējos paplašinātājus un mēģiniet vēlreiz iestatīt paplašinātāju.