Attēlu un videoklipu skatīšana programmā Windows Media Center

Programmā Windows Media Center dažādos aizraujošos veidos var atskaņot mājas videoklipus un apskatīt ciparu fotoattēlus.

Programmas Windows Media Center opcijas Attēlu bibliotēka attēls
Piekļuve attēliem programmā Windows Media Center

Lai novērstu problēmas, kas saistītas ar attēlu demonstrēšanu un videoklipu atskaņošanu programmā Media Center, skatiet sadaļu Darbs ar attēliem programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi un Videoklipu atskaņošana programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi.

Programmas Media Center iespējas vislabāk var izbaudīt, izmantojot saderīgu Media Center tālvadības pulti. Ja jums nav Media Center tālvadības pults, attēlus un videoklipus varat ritināt pa kreisi vai pa labi, pārvietojot peli uz ekrāna malu vai izmantojot tastatūras kreiso un labo bultiņu.

Rādīt visu

Lai atrastu un apskatītu attēlu

Ja nevarat atrast konkrētu attēlu, mēģiniet programmā Media Center mainīt attēlu grupēšanas veidu.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, noklikšķiniet uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Attēli + videoklipi un pēc tam noklikšķiniet uz Attēlu bibliotēka.

 3. Noklikšķiniet uz Mapes, lai kārtotu mapes un failus alfabēta secībā, noklikšķiniet uz Uzņemšanas datums, lai kārtotu mapes un failus pēc datuma, vai noklikšķiniet uz Atzīmes, lai kārtotu failus pēc lietotajām atzīmēm. (Papildinformāciju par atzīmēm un to lietojumu skatiet sadaļā Atzīmju pievienošana attēliem, lai atvieglotu to atrašanu.)

 4. Noklikšķiniet uz attēla, kuru vēlaties skatīt.

Attēlu vai videoklipu skatīšana vai importēšana no noņemamas ierīces

Ja noņemamā ierīcē, piemēram, USB zibatmiņas diskā vai ciparkamerā, ir attēli, tos varat skatīt programmā Media Center vai importēt tieši savā datorā.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Ja programma Media Center nav pilnekrāna režīmā, noklikšķiniet uz pogas MaksimizētMaksimizēšanas pogas attēls.
 3. Pievienojiet noņemamo ierīci datoram. (Kameras un lielākā daļa citu noņemamo ierīču parasti tiek pievienotas USB portam.)

 4. Kad tiek parādīts dialoglodziņš, rīkojieties šādi:

  • Noklikšķiniet uz Importēt attēlus un videoklipus un pēc tam izpildiet instrukcijas, lai kopētu visus ierīcē esošos attēlus un videoklipus datora mapē Mani attēli. (Lai skatītu importētos videoklipus programmā Media Center, tie manuāli jāpārvieto mapē Mani videoklipi vai Publiskie videoklipi, izmantojot pārlūkprogrammu Windows Explorer. Papildinformāciju skatiet sadaļā Videoklipu pārvaldība.)

  • Noklikšķiniet uz Skatīt attēlus vai Skatīt videoklipus, lai piekļūtu ierīcē esošajiem attēliem vai videoklipiem, nekopējot tos datorā.

Piezīme

Slaidrādes izveidošana

Slaidrāde ir veids, kā pēc kārtas apskatīt fotoattēlus pilnekrāna režīmā. Var izveidot savu slaidrādi ar paša izvēlētiem attēliem un mūziku un pēc tam to saglabāt, lai tai piekļūtu vēlāk.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Attēli + videoklipi un pēc tam noklikšķiniet uz Attēlu bibliotēka.

 3. Noklikšķiniet uz Slaidrādes, Izveidot slaidrādi un pēc tam izpildiet norādījumus, lai slaidrādei pievienotu attēlus un mūziku.

 4. Lapā Pārskatīt un rediģēt slaidrādi noklikšķiniet uz Pievienot citus, lai pievienotu papildu attēlus un mūziku; kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Izveidot.

 5. Lapā Attēlu bibliotēka noklikšķiniet uz atskaņojamās slaidrādes un pēc tam uz Atskaņot slaidrādi.

Padoms

Slaidrādes demonstrēšana

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Attēli + videoklipi un pēc tam noklikšķiniet uz Attēlu bibliotēka.

 2. Attēlu bibliotēkas lapā noklikšķiniet uz Slaidrādes, noklikšķiniet uz demonstrējamās slaidrādes un pēc tam noklikšķiniet uz Demonstrēt slaidrādi.

 3. Kamēr slaidrāde tiek demonstrēta, pārvietojiet peli, lai tiktu parādītas atskaņošanas vadīklas, un pēc tam veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Noklikšķiniet uz kreisās bultiņas pogas Kreisās bultiņas pogas attēls vai labās bultiņas pogas Labās bultiņas pogas attēls, lai slaidrādē pārvietotos par vienu attēlu atpakaļ vai uz priekšu.
  • Noklikšķiniet uz pogas Pauze Pogas Pauzēt attēls, lai pauzētu mūziku un slaidrādi.
  • Noklikšķiniet uz pogas Pāriet uz priekšuPogas Pāriet uz priekšu attēls vai Pāriet atpakaļPogas Pāriet atpakaļ attēls lai pārietu uz nākamo dziesmu vai uz iepriekšējo dziesmu.
  • Noklikšķiniet uz pogas Izslēgt skaņuPogas Izslēgt skaņu attēls, lai izslēgtu skaņu.
  • Noklikšķiniet uz pogas Palielināt skaļumuSkaļuma palielināšanas pogas attēls vai Samazināt skaļumuSkaļuma samazināšanas pogas attēls, lai mainītu skaļumu.
  • Noklikšķiniet uz pogas ApturētPogas Apturēt attēls, lai apturētu slaidrādes demonstrēšanu. (Mūzika turpinās skanēt, bet attēli netiks parādīti.)

Piezīme.

Lai pielāgotu slaidrāžu iestatījumus

Ir pieejamas dažādas slaidrāžu pielāgošanas opcijas. Var norādīt attēlu rādīšanas secību, pāreju ilgumu un citas slaidrādes iespējas.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz Attēli un pēc tam noklikšķiniet uz Slaidrādes. Slaidrādi var pielāgot, izmantojot šajā ekrānā pieejamās opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu jaunos iestatījumus.

Lai novērtētu attēlus un rādītu to izlasi

Var novērtēt atsevišķus attēlus, lai reģistrētu savu attēlu izlasi un pēc tam parādītu īpašu izlases prezentāciju.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Attēli + videoklipi un pēc tam noklikšķiniet uz Attēlu bibliotēka.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vērtējamā attēla un pēc tam vairākas reizes noklikšķiniet uz vērtēšanas pogas (piecas rindā sakārtotas zvaigznītes), līdz tiek parādīts vajadzīgais vērtējums.

 4. Noklikšķiniet uz zaļās pogas Start (Sākt) Programmas Windows Media Center zaļās pogas Sākt attēls, lai atgrieztos programmas Windows Media Center sākuma ekrānā, ritiniet līdz Attēli + video un pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņot izlasi.

  Pēc noklusējuma programma Media Center izmanto vērtējumus, lai noteiktu, kuri attēli ir jāiekļauj izlasē. Lai mainītu attēlu izlases iestatījumus, programmas Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, Attēli, Iecienītākie attēli, veiciet vajadzīgos pielāgojumus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lai atrastu un atskaņotu video failu

Ja neizdodas atrast noteiktu video failu, mēģiniet programmā Media Center mainīt video grupēšanas veidu.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Attēli + video un pēc tam noklikšķiniet uz Video bibliotēka.

 3. Noklikšķiniet uz Mapes, lai kārtotu mapes un failus alfabēta secībā, vai noklikšķiniet uz Uzņemšanas datums, lai tos sakārtotu pēc datuma.

 4. Atrodiet vajadzīgo videoklipu un noklikšķiniet uz šī video faila, lai to atskaņotu.

Piezīme.

 • Ja joprojām nevarat atrast vajadzīgo video, iespējams, programmā Media Center ir jānorāda faila atrašanās vieta. Papildinformāciju skatiet sadaļā Windows Media Center atbalstītie failu tipi, lai pārliecinātos, vai programma Media Center atbalsta formātu, kuru vēlaties atskaņot.

Video faila atskaņošanas palēnināšana, paātrināšana un attīšana

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Attēli + video un pēc tam noklikšķiniet uz Video bibliotēka.

 3. Atrodiet vajadzīgo videoklipu un noklikšķiniet uz šī video faila, lai to atskaņotu.

 4. Noklikšķiniet uz pogas PauzētPogas Pauzēt attēls un pēc tam veiciet kādu no šīm darbībām:
  • Lai palēninātu video atskaņošanu, noklikšķiniet uz pogas Patīt vienu reizi.

  • Lai paātrinātu video atskaņošanu, noklikšķiniet uz pogas Patīt četras reizes.

  • Lai atskaņotu video atpakaļ atšķirīgā ātrumā, noklikšķiniet uz pogas Attīt attiecīgi vienu, divas, trīs vai četras reizes.

  • Lai atsāktu atskaņošanu parastajā ātrumā, noklikšķiniet uz pogas AtskaņotPogas Atskaņot attēls.

Lai mainītu video fona krāsu

Ja ekrānā pārāk ilgi tiek rādīts nemainīgs attēls, reizēm ekrānā paliek vājas attēla pēdas pat pēc tam, kad tas ir aizstāts ar jaunu attēlu. To sauc par ekrāna izdedzinājumu. Lai video atskaņošanas laikā programmā Media Center izvairītos no ekrāna izdedzinājumiem, var mainīt melno nokrāsu, kas redzama pa kreisi un pa labi no video, kā arī virs un zem tā.

 1. Noklikšķiniet uz pogas SāktPogas Sākt attēls, uz Visas programmas un pēc tam noklikšķiniet uz Windows Media Center.
 2. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, Vispārīgi un pēc tam uz Vizuālie un skaņas efekti.

 3. Sadaļā Video fona krāsa, noklikšķiniet uz pluszīmesPogas Pluszīme attēls vai mīnuszīmesPogas Mīnuszīme attēls pogas, lai mainītu krāsu. Noklusējuma krāsa ir melna; to var mainīt uz dažādām pelēkās krāsas nokrāsām vai balto krāsu.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.