TV skatīšanās programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi

Piedāvājam atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par TV skatīšanos programmā Windows Media Center.

Rādīt visu

Kas ir TV uztvērējs, un kādēļ tas ir vajadzīgs?

TV uztvērējs ir aparatūras ierīce, kas dod iespēju pievienot datoram TV signālu, lai varētu skatīties un ierakstīt TV tiešraides. Ja TV signālu saņemat no abonēta kabeļa vai no antenas, to varat pievienot saderīgam TV uztvērējam, izmantojot koaksiālo kabeli, un pēc tam iestatīt TV signālu programmā Media Center. Papildinformāciju skatiet sadaļā TV datorā: par TV signāliem un TV uztvērējiem un TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Kāpēc, kad mēģinu skatīties TV, tiek rādīts kļūdas ziņojums?

Tālāk esošajā tabulā parādīta informācija par kļūdu ziņojumiem, kas parādās, skatoties TV programmā Media Center. Lai iegūtu vairāk atbilžu uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par kodekiem, skatiet sadaļu Kodeki: bieži uzdotie jautājumi.

Ja redzat šo kļūdas ziņojumu
Rīkojieties šādi

Uztvērējs nav instalēts (ārējs USB uztvērējs) - uztvērējs, iespējams, nav pievienots, tā draiveri, iespējams, nav atjaunināti, vai arī tas nav konfigurēts lietošanai ar programmu Windows Media Center.

Pārliecinieties, vai ārējais TV uztvērējs ir pievienots datoram un vai ir instalēti atbilstošie draiveri. Informāciju par draiveru atjaunināšanu skatiet sadaļā Aparatūras, kas nedarbojas pareizi, draivera atjaunināšana.

Varat pārskatīt arī TV uztvērēja komplektācijā esošo dokumentāciju vai saņemt palīdzību no ražotāja. Papildinformāciju skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēju.

Informāciju par TV uztvērēja un TV signāla iestatīšanu skatiet sadaļā TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Uztvērējs nav atrasts (iekšēja uztvērēja karte) - uztvērēja karte, iespējams, nav instalēta vai iespējota, tās draiveri, iespējams, nav atjaunināti, vai arī tā nav konfigurēta lietošanai ar programmu Windows Media Center.

Pārliecinieties, vai TV uztvērēja karte ir pareizi instalēta datorā un vai ir instalēti atbilstošie draiveri. Informāciju par draiveru atjaunināšanu skatiet sadaļā Aparatūras, kas nedarbojas pareizi, draivera atjaunināšana.

Varat pārskatīt arī TV uztvērēja komplektācijā esošo dokumentāciju vai saņemt palīdzību no ražotāja. Papildinformāciju skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēju.

Informāciju par TV uztvērēja un TV signāla iestatīšanu skatiet sadaļā TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Uztvērējs tiek lietots - iespējams, ka uztvērēju lieto cita programma.

Aizveriet visas citas multivides programmas, kas lieto TV uztvērēju, un tad vēlreiz mēģiniet skatīties TV tiešraidi programmā Media Center.

Uztvērēja kļūda (nepareizs TV formāts) - uztvērēja aparatūra neatbalsta izvēlētās valsts vai reģiona TV formātu.

Mainiet kanālu. Ja joprojām tiek saņemts kļūdas ziņojums, mēģiniet aizvērt un pēc tam atkal atvērt programmu Media Center. Ja problēma joprojām pastāv, restartējiet datoru.

Video kļūda - video dekodētāju lieto cita programma.

Aizveriet visas citas multivides programmas, kas lieto kodeku, un mēģiniet vēlreiz.

Video kļūda - video dekodētājs slikti darbojas vai nav instalēts.

Aizveriet un pēc tam atkal atveriet programmu Media Center. Ja joprojām tiek saņemts kļūdas ziņojums, restartējiet datoru. Ja problēma turpina pastāvēt, iespējams, vajag atkārtoti instalēt vai atjaunināt kodeka programmatūru. Sazinieties ar aparatūras ražotāju, lai saņemtu palīdzību šajā jautājumā.

Audio ierīces kļūda - audio karte nav instalēta, iespējota, vai arī tās draiveri nav atjaunināti.

Pārliecinieties, vai audio (skaņas) karte datorā ir instalēta pareizi un vai ir instalēti atbilstošie draiveri. Papildinformāciju skatiet sadaļā Skaņas kartes: bieži uzdotie jautājumi.

Kāpēc TV pārraide tika pārtraukta vai kanāls tika negaidīti mainīts?

Tas varētu būt tādēļ, ka TV uztvērējā tiek lietota FM radio ievade. Dažām TV uztvērēja ierīcēm ir gan FM radio ievade, gan TV signāla ievade, un parasti šīs ierīces nevar vienlaikus uztvert kā FM radio signālu, tā arī TV signālu. Ja tajā laikā, kad jāsākas ieplānotam TV pārraides ierakstam, uztvērējs tiek lietots FM radio atskaņošanai, ekrānā parādīsies brīdinājums, kurā norādīts, ka, sākoties TV pārraides ierakstam, FM radio sesija tiks apturēta. Ja neveicat atlasi, Media Center automātiski aptur FM radio un sāk plānoto TV pārraides ierakstīšanu.

Ja mājas tīklā lietojat vienu vai vairākus Windows Media Center paplašinātājus un datoram, kurā darbojas programma Media Center, ir tikai viens TV uztvērējs, iespējams, ka TV uztvērējam piekļūst kāds cits no citas telpas.

Papildinformāciju par TV uztvērējiem skatiet sadaļā TV datorā: par TV signāliem un TV uztvērējiem.

Es lietoju IR savienotāju un televizora pierīci ar programmu Media Center. Kāpēc nevar mainīt kanālus?

Infrasarkanais attālās vadības kabelis, ko sauc arī par IR savienotāju, ir neliela infrasarkano staru ierīce, ko var lietot, lai vadītu kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas pierīci, izmantojot Media Center tālvadības pulti. Šīs ierīces bieži ir iebūvētas Media Center tālvadības pultīs un TV uztvērējos. Papildinformāciju skatiet IR savienotāja komplektā esošajā dokumentācijā.

Ja TV signāls tiek uztverts ar televizora pierīci un programma Media Center nevar mainīt kanālus vai tie tiek mainīti nepareizi, pārbaudiet, vai:

 • IR savienotājs ir pievienots tālvadības pults uztvērējam. Ja IR savienotājs nav pievienots, programma Media Center nevar noraidīt signālu uz televizora pierīci, lai mainītu kanālus.

 • IR savienotājs ir pareizi pozicionēts televizora pierīces priekšā. Ja rodas problēmas ar pareizu IR savienotāja novietošanu uz televizora pierīces, izmantojiet kabatas lukturīti, lai televizora pierīcē atrastu signāla uztvērēju.

 • IR vadības kodi ir konfigurēti pareizi. Ja kanāli tiek konsekventi mainīti nepareizi, iespējams, IR pults kods nav pareizi konfigurēts, iestatot TV signālus. Lai atkārtoti konfigurētu TV signālu, programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, pēc tam noklikšķiniet uz TV un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatīt TV signālu.

Kāpēc nevar uztvert signālu standarta TV kanāliem?

Ir divu veidu TV signāli: standarta un ciparu. Ja saņemat paziņojumu, ka programma Media Center nevar atrast standarta kanāla TV signālu, tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

 • Ja TV signālu saņemat no radioviļņu antenas, kanāls, iespējams, īslaicīgi nebūs pieejams vai to nevarēs uztvert.

 • Ja signālu saņemat no kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas sniedzēja, iespējams, ka abonementā nav ietverts kanāls, kuram cenšaties piekļūt. Lai paslēptu kanālus, kurus nevarat uztvert, programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt kanālus.

 • Ja TV signāls tiek vadīts caur kabeļa vai satelīta televizora pierīci, iespējams, tā nav noregulēta uz noteikto kanālu. Pārliecinieties, vai televizora pierīce ir noregulēta uz kanālu, kuru vēlaties atrast.

 • Ja datoram ir pievienots viens vai vairāki TV uztvērēji, iespējams, problēma ir saistīta ar kādu no šiem uztvērējiem. Pārliecinieties, vai katrs TV uztvērējs ir iespējots un vai ir instalēti atbilstošie draiveri. Lai pārliecinātos, vai TV uztvērēji ir saderīgi ar sistēmu Windows 7, dodieties uz tīmekļa Windows Logo'd produktu saraksta vietni.

 • Ja TV signāls tiek saņemts no radio viļņu antenas vai kabeļa ligzdas pie sienas, pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots TV ievades ligzdai TV uztvērējā.

 • Ja TV signāls tiek vadīts caur kabeļa vai satelīta televizora pierīci, pārliecinieties, vai pierīce ir ieslēgta un vai ir pievienoti šie divi kabeļi:

  • TV signālu un TV pierīci savienojošs kabelis.

  • Kabelis, kas savieno televizora pierīci ar TV ievades ligzdu TV uztvērējā.

 • Problēma, iespējams, ir saistīta ar pakalpojuma nodrošinājumu jūsu reģionā. Sazinieties ar TV pakalpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, vai TV pakalpojums ir aktīvs un tam nav tehnisku problēmu.

Kāpēc nevaru saņemt no antenas uztvertu signālu ciparu TV kanāliem?

Ja ciparu signāla uztveršanā izmantojat radio viļņu antenu un ciparu TV uztvērēju un saņemat ziņojumu, ka programma Media Center nevar noteikt ciparu TV kanālam paredzētu TV signālu, mēģiniet veikt tālāk minētās darbības:

 • Pārliecinieties, vai tiek saņemts pietiekami spēcīgs signāls. Lai to izdarītu, pārvietojiet antenu uz vietu, kur apkārt nav šķēršļu, un pārbaudiet signāla stiprumu.

  Lai pārbaudītu TV signāla stiprumu ciparu TV kanāliem, programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz TV Signāls, noklikšķiniet uz Ciparu TV antenas signāla stiprums un pēc tam izpildiet instrukcijas. (Ja neredzat šo opciju, tas ir tādēļ, ka programma Media Center neatpazīst nevienu ciparu TV uztvērēju. Pārliecinieties, vai uztvērējs programmā Media Center ir iespējots un vai ir instalēti atbilstošie draiveri.)

  Lai iegūtu papildinformāciju par antenas novietojumu signāla stipruma uzlabošanai, skatiet antenas komplektācijā esošo dokumentāciju.

 • Pārliecinieties, vai koaksiālais kabelis ir stingri savienots gan ar ciparu TV uztvērēju, gan ar ciparu TV antenu. Dažiem ciparu TV uztvērējiem ir vairāk par vienu savienotāju, tāpēc pārliecinieties, vai kabelis ir savienots ar TV ieejas ligzdu.

 • Izskatiet informāciju par antenu, lai pārliecinātos, vai tā atbalsta ciparu TV. Ja antenai ir signāla pastiprinātājs, pārliecinieties, vai savienojošais kabelis ir pievienots stingri un vai signāla pastiprinātājs ir ieslēgts.

 • Ja dzīvojat Eiropā un jums ir antena, kas atbalsta standarta DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) kanālus, varbūt programma Media Center ir identificējusi kanālus, kurus nemaz nesaņemat. Ceļvedī šos kanālus var paslēpt, veicot tālāk minētās darbības:

  Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt kanālus.

Kāpēc nesaņemu signālu ciparu kabeļtelevīzijas kanālam?

Ja saņemat ziņojumu, ka programma Media Center nevar atrast TV signālu ciparu kabeļtelevīzijas kanālam, iespējams, to izraisa kāds no tālāk minētajiem iemesliem:

 • Ciparu kabeļa abonements uz šo kanālu neattiecas. Sazinieties ar kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu informāciju par pakalpojumu. Ja kanāls parādās ceļvedī, kas nepieder pie abonētā kabeļtelevīzijas pakalpojuma, to iespējams dzēst, veicot tālāk minētās darbības:

  Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt kanālus.

 • Ja jums ir kabeļa karte (CableCARD), tā var būt nepareizi konfigurēta. Papildinformāciju par CableCARD skatiet sadaļā TV signāla iestatīšana programmā Windows Media Center.

Kā novērst problēmas ar TV uztvērēju?

Varat palaist problēmu risinātāju, kas automātiski diagnosticē un labo problēmas, kas saistītas ar TV uztvērēju.

 1. Noklikšķiniet uz šīs pogas:

  Pogas Fix it attēls

  Novērst šo problēmu

 2. Noklikšķiniet uz Palaist un pēc tam izpildiet vedņa norādījumus.