Kāpēc programmā Windows Media Center netika ierakstīta TV pārraide?

Ja televīzijas pārraide nav ierakstīta programmā Windows Media Center un ir jau beigusies, atgriezties un to ierakstīt vairs nevar. Tomēr var mainīt iestatījumus vai aparatūras konfigurāciju, lai turpmāk nerastos ierakstīšanas kļūmes.

Ja tiek rādīts tās programmas atkārtojums, ko neizdevās ierakstīt, var atkārtoti ieplānot ierakstīšanu. Papildinformāciju par televīzijas pārraižu ieraksta ieplānošanu skatiet sadaļā TV ierakstīšana programmā Windows Media Center.

Šeit minēti iemesli, kāpēc televīzijas pārraides ierakstīšana var neizdoties:

Rādīt visu

Radies ierakstīšanas konflikts

Ja vienlaikus ir ieplānots vairāk ierakstu, nekā datorā pieejamo TV uztvērēju skaits, programma Media Center paziņo, ka radīsies ierakstīšanas konflikts; lai to atrisinātu, izpildiet norādījumus.

Ja nelietojat datoru laikā, kad rodas ierakstīšanas konflikts, programma Media Center pati cenšas konfliktu atrisināt. Ja iespējams, programma Media Center atrod citu datumu un laiku, lai ierakstītu vienu no pārraidēm, un pēc tam pielāgo ierakstīšanas grafiku, lai varētu ierakstīt abas pārraides. Pretējā gadījumā tā pārraidi ierakstīšanai atlasa atbilstoši šādām prioritātēm (norādītas secīgi):

 1. Vienreizējs ieraksts (nav daļa no ierakstu sērijas)

 2. Seriāla prioritātes vērtējums

 3. Pārraide, kas tika ieplānota pirmā

Ja ir radies ierakstīšanas konflikts starp divu dažādu seriālu sēriju ierakstu pieprasījumiem, programma Media Center izmanto seriālu prioritātes iestatījumus, lai noteiktu, kuru pārraidi ierakstīt. Seriālu prioritātes iestatījumus var mainīt, lai nodrošinātu, ka konflikta gadījumā tiek ierakstīts jūsu iecienītākais seriāls.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti, noklikšķiniet uz Skatīt ieplānotās, pēc tam noklikšķiniet uz Sērijas un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt prioritātes.

 2. Noklikšķiniet uz augšupvērstāsBultiņas uz augšu attēls vai lejupvērstāsBultiņas uz leju attēls bultiņas, lai pārvietotu ieplānotu seriālu uz augšu vai uz leju seriālu prioritāšu sarakstā, un pēc tam noklikšķiniet uz Gatavs.

  Kad ieplānojat jaunu seriālu, tas tiek automātiski pievienots pašās saraksta beigās, un tam ir viszemākā prioritāte.

Papildinformāciju par ierakstīšanas konfliktiem skatiet sadaļā Ierakstīšanas konfliktu novēršana programmā Windows Media Center.

Padoms

 • Ja bieži rodas ierakstīšanas konflikti, apsveriet iespēju pievienot datoram papildu TV uztvērēju, lai vienlaikus varētu ierakstīt divas televīzijas programmas, kas tiek rādītas dažādos kanālos.

Nav vietas cietajā diskā

Programma Media Center nevar ierakstīt ieplānotu programmu, ja cietajā diskā nepietiek vietas tās saglabāšanai. Lai atbrīvotu vietu, var izdzēst dažas iepriekš ierakstītās pārraides. Var arī programmā Media Center palielināt ierakstīto televīzijas pārraižu ierobežojumu vai, ja datoram ir vairāki cietie diski un viens no tiem ir gandrīz pilns, mainīt disku, kurā programma Media Center saglabā ierakstītās televīzijas pārraides.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV, Rakstītājs un pēc tam uz Rakstītāja krātuve.

 2. Veiciet kādu no tālāk minētajām darbībām:

  • Sadaļā Maksimālais TV ierobežojums noklikšķiniet uz plusa (+) vai mīnusa (-) pogas, lai diskā palielinātu vai samazinātu ierakstīto televīzijas pārraižu ierobežojumu.

  • Sadaļā Ierakstīt diskā noklikšķiniet uz plusa (+) vai mīnusa (-) pogas, lai izvēlētos jaunu disku, kurā programmai Media Center jāsaglabā ierakstītās televīzijas pārraides.

 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīmes

 • Programma Media Center ierakstītas televīzijas pārraides var pārraudzīt vairākos diskos, bet tās saglabāt var tikai diskā, kas norādīts sadaļā Rakstītāja krātuve.

 • Augstas izšķirtspējas televīzijas pārraides cietajā diskā aizņem daudz vairāk vietas nekā standarta izšķirtspējas ieraksti, līdz ar to tās ātrāk aizpilda disku.

 • Ja cietajā diskā ir maz vietas, dažreiz pārraide tiek ierakstīta, bet pēc tam tā tiek automātiski izdzēsta, lai atbrīvotu vietu nākamajam ierakstam. Lai mainītu šos un citus iestatījumus, programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV, Rakstītājs un pēc tam uz Ierakstīšanas noklusējumi.

Nav pieejams TV signāls

Ja programmā Media Center nepienāk TV signāls, vispirms pārbaudiet TV signāla kabeli, lai pārliecinātos, vai tas ir pareizi savienots ar TV uztvērēju. Ja savienojumi ir pareizi, bet signāls joprojām netiek saņemts, tam var būt šādi cēloņi:

 • TV signāls nedarbojas pareizi. Iespējams, signāls no TV pakalpojumu sniedzēja īslaicīgi nav pieejams; tādā gadījumā jums, visticamāk, nāksies atcelt vai pārplānot ierakstīšanu, līdz signāls atkal darbosies. Ja rodas citas problēmas saistībā ar TV signālu, skatiet sadaļu TV skatīšanās programmā Windows Media Center: bieži uzdotie jautājumi.

 • TV uztvērējs nedarbojas pareizi. Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts visjaunākais TV uztvērēja draiveris. Papildinformāciju skatiet sadaļā Aparatūras, kas nedarbojas pareizi, draivera atjaunināšana.

 • Programmā Media Center radušās tehniskas problēmas. Ja programma Media Center nevar noteikt TV signālu, kas jāieraksta, bet pārējās iespējas darbojas pareizi, mēģiniet restartēt datoru.

Dators ir izslēgts vai arī klēpjdatoram ir tukšs akumulators

Programma Media Center var ierakstīt televīzijas pārraidi, pat ja dators atrodas miega, hibrīdmiega vai hibernācijas režīmā. Tomēr, ja ieplānotā ieraksta laikā dators ir izslēgts, pārraide netiek ierakstīta.

Ja televīzijas pārraidi ierakstāt klēpjdatorā, ieplānots ieraksts tiek turpināts, pat ja klēpjdators atrodas miega, hibrīdmiega vai hibernācijas režīmā un darbojas, izmantojot akumulatoru. Ja akumulators izlādējas, ierakstīšana tiek apturēta.

Programma Media Center nevar atrast kanālu vai ir ierakstījusi nepareizu kanālu

Pirms pārraides ierakstīšanas pārslēdzot kanālus, programmā Media Center var rasties kļūda vai arī tā var ierakstīt nepareizo kanālu. Šādas problēmas biežāk rodas, ja TV signālu nodrošina televizora pierīce. Kanālu pārslēgšanas kļūda televizora pierīcē var rasties šādu iemeslu dēļ:

 • Televizora pierīces infrasarkano staru vadības kabelis ir novietots nepareizi. Ja infrasarkano staru vadības kabelis televizora pierīces priekšā ir novietots nepareizi vai nav savienots, programma Media Center nevar nosūtīt signālu uz televizora pierīci, lai pārslēgtu kanālu.

 • Televizora pierīces televīzijas kanālu pārslēgšanas ātrums ir pārāk liels vai mazs. Ja ir atlasīts nepareizs kanālu pārslēgšanas ātrums, televizora pierīce var uztvert tikai divus no trim programmas Media Center raidītajiem kanālu numuriem un trīsciparu kanāla vietā pārslēgties uz divciparu kanālu. TV signālu var iestatīt vēlreiz, atlasot citu kanālu pārslēgšanas ātrumu.

  • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV, Iestatīt TV signālu un pēc tam izpildiet norādījumus.

 • Programma Media Center mēģina pārslēgties uz kanālu, kas nav iekļauts TV pakalpojumu pakotnē. Ja izmantojat televizora pierīci, tā var zaudēt sinhronizāciju ar programmu Media Center, līdz ar to programma Media Center ieraksta nepareizo kanālu. Nevēlamus kanālus programmā Media Center var paslēpt, lai netiktu ierakstīti kanāli, kurus nevar uztvert. Slēptos kanālus, ko var uztvert, var arī parādīt, lai programma Media Center varētu tiem piekļūt.

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz TV, pēc tam noklikšķiniet uz Ceļvedis un pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt kanālus.

  2. Ritiniet sarakstu un atrodiet kanālus, kas jārāda vai jāslēpj.

  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram kanālam, lai mainītu tā iestatījumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

   Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, kanāls tiek parādīts ceļvedī, bet, ja izvēles rūtiņa ir notīrīta, kanāls netiek rādīts.

Piezīme

 • Ja izmantojat televizora pierīci un tiek parādīts paziņojums, pirms pārslēdzat kanālus programmā Media Center, ir jāizmanto televizora pierīces tālvadības pults, lai reaģētu uz paziņojumu.

Citi iemesli, kāpēc pārraide nav ierakstīta

 • Ceļvedis ir novecojis. Programma Media Center automātiski atjaunina ceļvedi, bet jaunāko ceļveža informāciju var lejupielādēt arī manuāli.

  • Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz Uzdevumi, noklikšķiniet uz Iestatījumi, TV, Ceļvedis, Saņemt jaunākos ceļveža sarakstus un pēc tam uz Labi.

   Kad ceļveža saraksti ir atjaunināti, par to tiek paziņots. Papildinformāciju par ceļvedi skatiet sadaļā Ceļveža lietošana programmā Windows Media Center.

 • Konkrētai pārraidei ir noteikti ierobežojumi. Ja raidorganizācija ir iestatījusi ierobežojumus, kas liedz pārraidi ierakstīt, programma Media Center to nevar paveikt.

 • Ir sasniegts paturamo seriāla sēriju skaita ierobežojums. Pēc noklusējuma programma Media Center patur tik daudz ierakstāma televīzijas seriāla sēriju, cik vien iespējams. Tomēr, ja noteikta seriāla pārraides neizdodas ierakstīt, pārbaudiet šī seriāla iestatījumus.

  1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti, Skatīt ieplānotās un pēc tam uz Sērijas.

  2. Noklikšķiniet uz seriāla nosaukuma un pēc tam uz Sērijas iestatījumi, lai apskatītu un pielāgotu noteikta seriāla iestatījumus.

Ja joprojām nezināt, kāpēc raidījums netika ierakstīts, pārbaudiet ierakstu vēsturi.

 1. Programmas Windows Media Center sākuma ekrānā ritiniet līdz TV, noklikšķiniet uz TV ieraksti, Skatīt ieplānotās un pēc tam uz Vēsture.

 2. Lai kārtotu sarakstu, noklikšķiniet uz Kārtot pēc datuma, Kārtot pēc statusa vai Kārtot pēc nosaukuma.

  Blakus nosaukumam tiek parādīts katras pārraides statuss.

  Noklikšķiniet uz pārraides nosaukuma, lai apskatītu papildinformāciju par ierakstīšanas statusu.

Piezīme.

 • Lai atskaņotu vai ierakstītu televīzijas tiešraidi programmā Windows Media Center, nepieciešams analogās vai ciparu TV uztvērējs. Ja datora komplektācijā TV uztvērēja nav, to, iespējams, var pievienot. Papildinformāciju par TV uztvērēja iegūšanu skatiet sadaļā Palīdzība par TV uztvērēju vai arī sazinieties ar datora ražotāju.