Windows 7 atruna

Lai lietotu atsevišķus Windows 7 produktu līdzekļus, piemēram, skatītos un ierakstītu TV tiešraides vai naviģētu, izmantojot skārienekrānu, iespējams, nepieciešama uzlabota vai papildu aparatūra.

Lai lietotu programmas Windows Media Center DVR funkcionalitāti, iespējams, nepieciešama papildu aparatūra. Šī funkcionalitāte visās valstīs nav pieejama.

Lai lietotu Windows XP režīmu, nepieciešama virtualizācijas tehnoloģija, piemēram, Windows Virtual PC, un Windows XP režīmam (kas darbojas izdevumā Windows 7 Professional vai Ultimate) jābūt iepriekš instalētam OEM versijā vai tas jāinstalē atsevišķi pēc sistēmas iegādes. Varat lejupielādēt gan Windows XP režīmu, gan Windows Virtual PC. Šeit norādīta papildinformācija par sistēmas prasībām.

Var tikt piemērota maksa par interneta savienojumu vai citiem pakalpojumiem.