OneDrive sinhronizācijas problēmu novēršanaOneDrive mapi ietekmējošo sinhronizēšanas problēmu skatīšana

 • Datorā ar labo peles pogu noklikšķiniet uz ikonas OneDrive (Programmas OneDrive ikona) paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā pusē un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt sinhronizācijas problēmas. (Iespējams, ir jānoklikšķina uz bultiņas Rādīt paslēptās ikonas Bultiņa Rādīt paslēptās ikonas blakus paziņojumu apgabalam, lai šo ikonu redzētu OneDrive.)
 • Mac datorā noklikšķiniet uz programmas OneDrive statusa ikonas izvēļņu joslā un pēc tam noklikšķiniet uz Skatīt problēmas.

Tālāk minēti daži risinājumi izplatītākajām problēmām, kas saistītas ar OneDrive sinhronizēšanu.

Rādīt visu

Savienojums ar pakalpojumu OneDrive tiek pārtraukts, vai arī pakalpojumā OneDrive ir radusies īslaicīga problēma

Restartējiet programmu OneDrive.

Programmas OneDrive restartēšana operētājsistēmā Windows

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz OneDrive ikonas (Programmas OneDrive ikona) paziņojumu apgabalā, uzdevumjoslas labajā pusē. (Iespējams, ir jānoklikšķina uz bultiņas Rādīt paslēptās ikonas Bultiņa Rādīt paslēptās ikonas blakus paziņojumu apgabalam, lai šo ikonu redzētu OneDrive.)
 2. Noklikšķiniet uz Iziet.

 3. Noklikšķiniet uz Sākt, meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu OneDrive un pēc tam noklikšķiniet uz Microsoft OneDrive. Tiek atvērta jūsu mape OneDrive, un tiek atvērts pakalpojums OneDrive.

Programmas OneDrive restartēšana operētājsistēmā Mac

 1. Izvēļņu joslā noklikšķiniet uz OneDrive ikonas.

 2. Noklikšķiniet uz Iziet no OneDrive.

 3. Lai atrastu un atvērtu pakalpojumu OneDrive, izmantojiet sadaļu Aktualitātes.

Jums nav nepieciešamo atļauju, lai piekļūtu failam vai mapei, kuru mēģināt pievienot

Mēģiniet atvērt failu vai mapi un pārliecinieties, ka jums ir atļauja saglabāt faila vai mapes kopiju. Ja rodas problēmas saistībā ar piekļūšanu failam tīklā, sazinieties ar savu tīkla administratoru.

Failu nevar augšupielādēt, ja attiecīgajā atrašanās vietā jau atrodas fails vai mape ar tādu pašu nosaukumu

Tas var notikt, ja tīmekļa vietnē OneDrive vienlaikus augšupielādējat vēl citus failus vai esat veicis izmaiņas OneDrive mapē citā datorā, kura tiek sinhronizēta tajā pašā laikā. Pārdēvējiet failu vai mapi un pēc tam mēģiniet to pievienot atkārtoti.

Pievienotais fails ir pārāk liels

Tilpsaspiediet failu vai mainiet tā lielumu, lai fails nebūtu lielāks par 10 GB, un mēģiniet vēlreiz. Ja pievienojāt OneDrive piezīmju grāmatiņu, pārliecinieties, vai katra tās sadaļa ir mazāka par 1 GB.

OneDrive kontā nepietiek vietas faila vai mapes pievienošanai

Iegūstiet vairāk krātuves vietas vai izņemiet no OneDrive mapes tos failus, kurus vairs nav nepieciešams glabāt OneDrive kontā.

OneDrive krātuve ir pilna

Iegūstiet vairāk krātuves vietas vai izņemiet no OneDrive mapes tos failus, kurus vairs nav nepieciešams glabāt OneDrive kontā.

Faila nosaukumā iekļautas neatļautas rakstzīmes

Mainiet tā nosaukumu, lai tas nesāktos un nebeigtos ar atstarpi, nebeigtos ar punktu un neiekļautu šādas rakstzīmes: / \ < > : * " ? |

Failiem vai mapēm nedrīkst būt šādi nosaukumi: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Pievienotais fails pievienošanas laikā tika izmantots

Ja fails ir atvērts programmā, saglabājiet to, aizveriet programmu un pēc tam mēģiniet pievienot šo failu vēlreiz.

Fails vai mape, kuru mēģinājāt pievienot, atrodas noņemamā datu nesēja ierīcē, piemēram, kompaktdiskā vai USB zibatmiņas diskā, kas nav pieejams

Pārliecinieties, vai noņemamā datu nesēja ierīce ir pareizi pievienota datoram, un pēc tam vēlreiz mēģiniet pievienot failu.

Faila ceļš ir pārāk garš

Viss ceļš, ieskaitot faila nosaukumu, nedrīkst būt garāks par 255 rakstzīmēm. Saīsiniet faila vai OneDrive apakšmapju nosaukumus vai atlasiet apakšmapi, kas atrodas tuvāk augšējā līmeņa mapei. Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības, lai datorā atkārtoti sāktu sinhronizēt OneDrive mapi.

 1. Noklikšķiniet uz Sākt, meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu OneDrive un pēc tam noklikšķiniet uz Microsoft OneDrive. (Ja izmantojat Mac datoru, OneDrive programmas meklēšanai izmantojiet sadaļu Aktualitātes.)

 2. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai vēlreiz atlasītu OneDrive iestatījumus, tostarp izvēlētos OneDrive mapes atrašanās vietu un norādītu, vai ieslēgt līdzekli Ienest failus.

Datorā sāk trūkt brīvas vietas

Atbrīvojiet vietu diskā un pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības, lai datorā atkārtoti sāktu sinhronizēt OneDrive mapi.

 1. Noklikšķiniet uz Sākt, meklēšanas lodziņā ievadiet tekstu OneDrive un pēc tam noklikšķiniet uz Microsoft OneDrive. (Ja izmantojat Mac datoru, OneDrive programmas meklēšanai izmantojiet sadaļu Aktualitātes.)

 2. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai vēlreiz atlasītu OneDrive iestatījumus, tostarp izvēlētos OneDrive mapes atrašanās vietu un norādītu, vai ieslēgt līdzekli Ienest failus.

Piezīme


Atveriet OneDrive

Vai vajadzīga papildu palīdzība?