Bērnu drošības uzlabošana datora lietošanas laikā

Windows 10

Bērnam piemērotāko ierobežojumu iestatīšana

Pēc bērna pievienošanas savai ģimenei varat nodrošināt pieaugušajiem paredzēto vietņu bloķēšanu vai norādīt konkrētas vietnes, kuras bērni drīkst apmeklēt. Jūs varat arī nodrošināt, ka bērni lieto tikai savam vecumam atbilstošas programmas un spēles, kā arī iestatīt ierīču lietošanas laika ierobežojumus, lai nepieļautu pārāk ilgu ierīču lietošanu. Bērni var lūgt jūsu atļauju turpināt pārlūkošanu, kad ir beidzies viņiem piešķirtais laiks, vai skatīt vai lejupielādēt jebkuru bloķēto saturu. Kopā jūs varat izlemt, cik stingri ierobežojumi ir piemēroti jūsu bērniem.

Visus šos ierobežojumus varat iestatīt un pārvaldīt vietnē account.microsoft.com/family. Pierakstieties, izmantojot savu Microsoft kontu, atlasiet tā bērna vārdu, kura iestatījumus vēlaties mainīt, un pēc tam izpildiet sniegtos norādījumus.

Piezīme

 • Laika ierobežojumi tiek lietoti atbilstoši datorā iestatītajam laikam, tāpēc, lai nodrošinātu pareizu iestatījumu lietošanu, visos datoros nav jāiestata viena laika josla.

Rādīt visu

Laika ierobežojumu iestatīšana

Laiku, cik ilgi bērns lieto ierīces, var ierobežot divos veidos. Jūs varat ne tikai iestatīt konkrētas diennakts stundas, kuru laikā bērns drīkst lietot ierīces, bet arī maksimālo katras ierīces lietošanas laiku, nosakot, cik stundu dienā bērns drīkst lietot konkrēto ierīci. Piemēram, darba dienās bērnam varat atļaut katru ierīci lietot divas stundas dienā, bet nedēļas nogalēs piešķirt viņam ilgāku laiku.

 1. Atlasiet vienumu Ierīču lietošanas laiks un pārslēdziet iestatījumu Iestatīt ierobežojumus laikam, kad bērns var izmantot ierīces no stāvokļa Izslēgts uz Ieslēgts.

 2. Atlasiet bērnam piemērojamos ierīču lietošanas laika ierobežojumus katrai dienai un, ja vēlaties, iestatiet maksimālo katras ierīces lietošanas laiku. Ja nevēlaties iestatīt maksimālo laiku, atlasiet vienumu Neierobežots.

Bērnam pieejamo tīmekļa vietņu ierobežojumu iestatīšana

Internetā var uzzināt par daudzām lieliskām lietām, taču tajā ir arī daudz bērniem nepiemērota satura. Ieslēdziet tīmekļa pārlūkošanas ierobežojumus, ja vēlaties bloķēt vietnes, kurās tiek piedāvāts pieaugušajiem paredzēts saturs, vai atļaut vai bloķēt atsevišķas vietnes vai tīmekļa lapas, izmantojot to tīmekļa adreses vai vietrāžus URL. Maziem bērniem varat iestatīt tīmekļa pārlūkošanas ierobežojumus tā, lai viņi varētu apmeklēt tikai nedaudzas vietnes, kuras jūs esat īpaši atļāvis.

Tīmekļa pārlūkošanas ierobežojumu iestatīšana

 1. Pierakstieties ģimenes lapā, kas atrodas Microsoft konta vietnē.

 2. Atlasiet bērnu, kuram vēlaties ieslēgt tīmekļa pārlūkošanas ierobežojumus.

 3. Atlasiet vienumu Tīmekļa pārlūkošana un slēdzi Bloķēt nepiemērotās tīmekļa vietnes no stāvokļa Izslēgts pārslēdziet stāvoklī Ieslēgts.

  Tagad ir bloķēts saturs pieaugušajiem un ir ieslēgta Drošā meklēšana, kad jūsu bērns izmanto populārākās meklētājprogrammas.

 4. Ja vēlaties, lai bērns varētu skatīt tikai tās vietnes, kuras esat īpaši atļāvis, atzīmējiet izvēles rūtiņu pie vienuma Skatīt tikai atļauto vietņu sarakstam pievienotās tīmekļa vietnes.

Konkrētu tīmekļa vietņu atļaušana vai bloķēšana

 1. Pierakstieties ģimenes lapā, kas atrodas Microsoft konta vietnē.

 2. Atlasiet bērnu, kuram vēlaties ieslēgt tīmekļa pārlūkošanas ierobežojumus.

 3. Atlasiet vienumu Tīmekļa pārlūkošana.

 4. Lai pievienotu kādu vietni bērna atļauto vietņu sarakstam, atveriet sadaļu Vienmēr atļaut piekļuvi šīm tīmekļa vietnēm un ievadiet atļaujamās vietnes vietrādi URL.

 5. Lai pievienotu kādu vietni bērna bloķēto vietņu sarakstam, atveriet sadaļu Vienmēr bloķēt šīs tīmekļa vietnes un ievadiet bloķējamās vietnes vietrādi URL.

Programmu, spēļu un multivides ierobežojumu iestatīšana

Lai iestatītu ierobežojumus programmām, spēlēm un multividei, ko jūsu bērns var izmantot, varat iestatīt no vecuma atkarīga novērtējuma līmeni. Tādā gadījumā bērni var izmantot programmas, multividi un spēles, kas ir novērtētas kā atbilstošas bērnu vecumam, bet ne tādas, kas ir atzītas par nepiemērotām šāda vecuma bērniem. Ja bērns ir lejupielādējis saturu, pirms esat iestatījis šos ierobežojumus, varat to bloķēt lapā Pēdējās darbības, un bērns nevarēs šo saturu izmantot, līdz to atkal atļausit.

Ja bērni vēlas izmantot kādu bloķētu programmu vai spēli, viņi var lūgt jūsu atļauju. Uz atļaujas pieprasījumiem varat atbildēt e-pastā vai ģimenes lapā, kas atrodas Microsoft konta vietnē.

Piezīme

 • Pirms operētājsistēmas Windows 10 programmu un spēļu ierobežojumiem bija divi atsevišķi ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži — viens programmām un otrs spēlēm. Tagad gan programmu, gan spēļu ierobežojumi tiek pārvaldīti, izmantojot vienu slēdzi. Ja iepriekš bijāt ieslēdzis ierobežojumus tikai vienam no tiem, bet ne otram, un kopš tā laika šos ierobežojumus neesat mainījis, tad šie iestatījumi joprojām ir spēkā. Taču ja apmeklēsit ģimenes lapu, kas atrodas Microsoft konta vietnē, un izslēgsit un pēc tam atkal ieslēgsit programmu, spēļu un multivides ierobežojumus, tad ierobežojumi būs spēkā programmām, spēlēm un multividei.

Vecuma novērtējuma līmeņu lietošana

 1. Atlasiet vienumu Programmas, spēles un multivide un pārslēdziet iestatījumu Bloķēt nepiemērotās programmas un spēles no stāvokļa Izslēgts stāvoklī Ieslēgts.

 2. Atveriet sadaļu Ierobežot programmas un spēles un atlasiet savam bērnam piemērotu vecuma līmeni.

Piezīme

 • Ierīcēs, kurās darbojas operētājsistēma Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vai vecākas Windows versijas, ieslēdzot programmu un spēļu ierobežojumus, pēc noklusējuma tiek bloķētas visas programmas un spēles, kurām nav vecuma novērtējuma. Tādējādi var efektīvāk aizsargāt jaunākos bērnus pret piekļuvi nepiemērotām programmām vai spēlēm, taču var tikt bloķētas arī noteiktas programmas, kuras vēlaties atļaut lietot vecākiem bērniem, tostarp produktivitātes programmas, piemēram, tekstapstrādes un izklājlapu programmas. Tāpēc varat ieslēgt programmu un spēļu ierobežojumus jaunākajiem bērniem, bet pārraudzīt vecāko bērnu darbības, izmantojot darbību reģistrēšanu.

Bērnu pieprasījumu pārvaldība

Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt ģimenes locekļiem norādītos Windows ierīču lietošanas iestatījumus. Piemēram, bērns var vēlēties lejupielādēt un spēlēt jaunu un populāru spēli, veikt izpēti internetā mācību projekta vajadzībām vai saņemt vairāk datora lietošanas laika, lai pabeigtu mājasdarbu. Jūsu Microsoft ģimenei pievienotie bērni var pa e-pastu jums sūtīt pieprasījumus par jaunām programmām, spēlēm vai tīmekļa vietnēm, kuras viņi vēlas lietot. Varat atsevišķi atbildēt uz pieprasījumiem e-pastā vai pārvaldīt tos visus vienuviet, izmantojot ģimenes lapu, kas atrodas Microsoft konta vietnē.

 1. Pierakstieties ģimenes lapā, kas atrodas Microsoft konta vietnē.

 2. Pēdējie atļauju pieprasījumi ir uzskaitīti katram bērnam, kurš ir iesniedzis pieprasījumus.

 3. Blakus katram pieprasījumam atlasiet pogu Atļaut, lai apstiprinātu šo pieprasījumu, vai pogu Noraidīt, lai šo pieprasījumu noraidītu.

Nākamā darbība. Bērna darbību ierīcē pārraudzība

Citi resursi

Dodieties uz Microsoft ģimenes skatīšana

Mainiet savas Microsoft ģimenes iestatījumus.

Ģimenes drošības iestatīšana

Uzziniet, kā pievienot kontus savai Microsoft ģimenei.

Palīdzība no kopienas

Uzdodiet savu jautājumu kopienas forumos.