Bērnu drošības uzlabošana datora lietošanas laikā

Windows 10

Bērnam piemērotāko ierobežojumu iestatīšana

Pēc bērna pievienošanas savai ģimenei varat nodrošināt pieaugušajiem paredzēto vietņu bloķēšanu vai norādīt konkrētas vietnes, kuras bērni drīkst apmeklēt. Jūs varat arī nodrošināt, ka bērni lieto tikai savam vecumam atbilstošas programmas un spēles, kā arī iestatīt ierīču lietošanas laika ierobežojumus, lai nepieļautu pārāk ilgu ierīču lietošanu. Bērni var lūgt jūsu atļauju turpināt pārlūkošanu, kad ir beidzies viņiem piešķirtais laiks, vai skatīt vai lejupielādēt jebkuru bloķēto saturu. Kopā jūs varat izlemt, cik stingri ierobežojumi ir piemēroti jūsu bērniem.

Visus šos ierobežojumus varat iestatīt un pārvaldīt vietnē account.microsoft.com/family. Pierakstieties, izmantojot savu Microsoft kontu, atlasiet tā bērna vārdu, kura iestatījumus vēlaties mainīt, un pēc tam izpildiet sniegtos norādījumus.

Piezīme

 • Laika ierobežojumi tiek lietoti atbilstoši datorā iestatītajam laikam, tāpēc, lai nodrošinātu pareizu iestatījumu lietošanu, visos datoros nav jāiestata viena laika josla.

Rādīt visu

Laika ierobežojumu iestatīšana

Laiku, cik ilgi bērns lieto ierīces, var ierobežot divos veidos. Jūs varat ne tikai iestatīt konkrētas diennakts stundas, kuru laikā bērns drīkst lietot ierīces, bet arī maksimālo katras ierīces lietošanas laiku, nosakot, cik stundu dienā bērns drīkst lietot konkrēto ierīci. Piemēram, varat darba dienās atļaut bērnam lietot datoru divas stundas dienā, bet nedēļas nogalēs piešķirt viņam ilgāku laiku.

 1. Atlasiet vienumu Ierīču lietošanas laiks un pārslēdziet slēdzi Bloķēt ierīces lietošanu noteiktā laikā no stāvokļa Izslēgts stāvoklī Ieslēgts.

 2. Atlasiet bērnam piemērojamos ierīču lietošanas laika ierobežojumus katrai dienai un, ja vēlaties, iestatiet maksimālo katras ierīces lietošanas laiku. Ja nevēlaties iestatīt maksimālo laiku, atlasiet vienumu Neierobežots.

Bērnam pieejamo tīmekļa vietņu ierobežojumu iestatīšana

Internetā var uzzināt par daudzām lieliskām lietām, taču tajā ir arī daudz bērniem nepiemērota satura. Varat iestatīt bērniem pieejamo tīmekļa vietņu ierobežojumus, lai viņi varētu piekļūt tikai savam vecumam piemērotam saturam. Piemēram, varat atļaut viņam skatīt zināmas bērniem piemērotas un plaša lietojuma tīmekļa vietnes, vienlaikus automātiski bloķējot visas vietnes, kurās ir iekļauts pieaugušajiem paredzēts saturs. Varat arī atļaut vai bloķēt atsevišķas tīmekļa vietnes vai pat kādas vietnes konkrētas lapas, norādot to tīmekļa adreses jeb URL, vai iestatīt bērna kontu tā, ka viņš var apmeklēt tikai vietnes, kuras esat atzinis par drošām.

Tīmekļa vietņu ierobežojumu iestatīšana

 1. Atlasiet vienumu Tīmekļa vietnes un pārslēdziet slēdzi Bloķēt nepiemērotās tīmekļa vietnes no stāvokļa Izslēgts stāvoklī Ieslēgts.

  Tagad tiek bloķēts pieaugušajiem paredzētais saturs un InPrivate pārlūkošana un ir ieslēgta Bing drošā meklēšana.

 2. Ja vēlaties, lai bērns varētu skatīt tikai tās tīmekļa vietnes, kuras esat īpaši atļāvis, atzīmējiet izvēles rūtiņu Skatīt tikai atļauto vietņu sarakstam pievienotās tīmekļa vietnes.

Konkrētu tīmekļa vietņu atļaušana vai bloķēšana

 1. Atlasiet Tīmekļa vietnes.

 2. Lai pievienotu vietni atļauto vietņu sarakstam, atveriet sadaļu Vienmēr atļaut šīs un ievadiet tās vietnes URL, kuru vēlaties atļaut.

 3. Lai pievienotu vietni bloķēto vietņu sarakstam, atveriet sadaļu Vienmēr bloķēt šīs un ievadiet tās vietnes URL, kuru vēlaties bloķēt.

Programmu un spēļu ierobežojumu iestatīšana

Bērnam atļauto programmu un spēļu ierobežojumu iestatīšana līdzinās tīmekļa vietņu ierobežojumu iestatīšanai. Varat iestatīt vecuma vērtējuma līmeni, lai bērni varētu lietot programmas un spēles, kuras ir novērtētas kā piemērotas viņu vecumam, taču nevarētu lietot programmas, kuras nav piemērotas viņu vecumam vai kurām nav vecuma vērtējuma. Varat arī atļaut vai bloķēt konkrētus programmu vai spēļu nosaukumus.

Ja bērni vēlas lietot bloķētu programmu vai spēlēt bloķētu spēli, viņi var lūgt jūsu atļauju. Varat atbildēt uz atļaujas pieprasījumu savā e-pasta kontā, bērna darbību atskaitē vai piesakoties ierīcē, kuru lieto bērns, un apstiprinot atļauju šajā ierīcē.

Piezīme

 • Iepriekš programmu un spēļu ierobežojumiem bija divi atsevišķi ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži — viens programmām un otrs spēlēm. Tagad gan programmu, gan spēļu ierobežojumi tiek pārvaldīti, izmantojot vienu slēdzi. Ja iepriekš ieslēdzāt ierobežojumus tikai programmām vai spēlēm, bet ne otrai kategorijai, šie iestatījumi joprojām tiek lietoti. Taču, ja izslēdzat un atkal ieslēdzat programmu un spēļu ierobežojumus, tiek ierobežota piekļuve gan programmām, gan spēlēm.

Vecuma vērtējuma līmeņu lietošana

 1. Atlasiet vienumu Programmas un spēlesun pārslēdziet slēdzi Bloķēt nepiemērotās programmas un spēles no stāvokļa Izslēgts stāvoklī Ieslēgts.

 2. Atveriet sadaļu Ierobežot programmas un spēles un izmantojiet izvēlni, lai izvēlētos savam bērnam piemērotu vecuma līmeni.

  Bērni vienmēr var lūgt jūsu atļauju lietot jebkuru bloķēto programmu vai spēli.

Piezīme

 • Ierīcēs, kurās darbojas operētājsistēma Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 vai vecākas Windows versijas, ieslēdzot programmu un spēļu ierobežojumus, pēc noklusējuma tiek bloķētas visas programmas un spēles, kurām nav vecuma vērtējuma. Tādējādi jaunākie bērni tiek pasargāti no piekļuves viņiem nepiemērotām programmām vai spēlēm, taču, iespējams, tiek bloķētas arī noteiktas programmas, kuras vēlaties atļaut lietot vecākiem bērniem, tostarp tādas produktivitātes programmas kā tekstapstrādes un izklājlapu programmas. Iespējams, vēlaties ieslēgt programmu un spēļu ierobežojumus jaunākajiem bērniem, bet pārraudzīt vecāko bērnu darbības ar programmām un spēlēm, izmantojot darbību atskaites.

Bērnu pieprasījumu pārvaldība

Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt ģimenes locekļiem lietotos datora lietošanas iestatījumus. Piemēram, bērns var vēlēties lejupielādēt un spēlēt jaunu un ļoti populāru spēli, veikt izpēti internetā mācību projekta vajadzībām vai saņemt vairāk datora lietošanas laika, lai pabeigtu mājasdarbu. Jūsu Microsoft ģimenei pievienotie bērni var pa e-pastu jums sūtīt pieprasījumus par jaunām programmām, spēlēm vai tīmekļa vietnēm, kuras viņi vēlas lietot. Jūs varat atbildēt uz šiem pieprasījumiem pa vienam savā e-pasta kontā vai arī pārvaldīt tos visus vienuviet vietnē account.microsoft.com/family.

 1. Atlasiet vienumu Nesenās darbības.

  Nesen iesniegtie atļaujas pieprasījumi tiek sakārtoti atbilstoši kategorijai.

 2. Blakus katram pieprasījumam atlasiet pogu Atļaut, lai apstiprinātu šo pieprasījumu, vai pogu Noraidīt, lai bloķētu šo pieprasījumu.

Nākamā darbība. Bērna darbību ierīcē pārraudzība

Citi resursi

Dodieties uz Microsoft ģimenes skatīšana

Mainiet savas Microsoft ģimenes iestatījumus.

Ģimenes drošības iestatīšana

Uzziniet, kā pievienot kontus savai Microsoft ģimenei.

Palīdzība no kopienas

Uzdodiet savu jautājumu kopienas forumos.