Programma Modinātājs operētājsistēmai Windows: bieži uzdotie jautājumi

Modinātājs ir programma, kas nodrošina signālu, taimeru un hronometra darbību, kuri palīdz pārvaldīt laiku un sekot notiekošajam.

Piezīme

 • Modinātāja signāls netiek atskaņots, ja dators ir pilnībā izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā. Tomēr, ja dators ir aprīkots ar līdzekli InstantGo, modinātāja signāli var tikt atskaņoti, ja dators ir miega režīmā.

  Dažos datoros pēc noteikta laika miega režīms var tikt automātiski pārslēgts uz hibernācijas režīmu, lai taupītu enerģiju. Šādi var tikt novērsta modinātāja signālu atskaņošana. Lai tas nenotiktu, neatvienojiet datoru no maiņstrāvas rozetes.

  Ja datora komplektācijā nav iekļauts līdzeklis InstantGo, pievienojot jaunu modinātāja signālu, tiek parādīts brīdinājums par to, ka paziņojumi tiek atskaņoti tikai tad, kad dators darbojas.

Rādīt visu

Kā iestatīt modinātāja signālu?

Lai pievienotu jaunu modinātāja signālu

 1. Atveriet programmu Modinātājs.

 2. Skatā Modinātājs pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pievienot jauna vienuma pievienošanas ikona.
 3. Izmantojiet skalas, lai iestatītu modinātāja signāla laiku.

 4. Izvēlieties, cik bieži signāls tiks atskaņots. Var izvēlēties, lai tas tiktu atskaņots tikai vienreiz, vai arī iestatīt to kā periodisku signālu jebkuram dienu skaitam.

 5. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties to modinātāja signāla skaņu, kura jums patīk.

 6. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Saglabāt saglabāšanas ikona.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju

 • Pieskarieties pogai Zvanszvana ikona vai noklikšķiniet uz tās zem modinātāja. (Kad modinātāja signāls ir ieslēgts, uz pogas ir uzrakstīts Ieslēgts. Kad modinātāja signāls ir izslēgts, uz pogas ir uzrakstīts Izslēgts.)

Lai noņemtu modinātāja signālu

 1. Pieskarieties modinātāja signālam, kuru vēlaties noņemt, vai noklikšķiniet uz tā.

 2. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dzēst dzēšanas ikona.

Piezīme

 • Vienlaicīgi var iestatīt vairākus modinātāja signālus. Lai pievienotu vēl vienu modinātāja signālu, pieskarieties vienumam Pievienot vai noklikšķiniet uz tā jauna vienuma pievienošanas ikona.

Vai modinātāja signāls var tikt atskaņots, kad dators ir izslēgts?

Modinātāja signāls netiek atskaņots, ja dators ir pilnībā izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā. Tomēr, ja dators ir aprīkots ar līdzekli InstantGo, modinātāja signāli var tikt atskaņoti, ja dators ir miega režīmā. Modinātāja signāls tiek atskaņots pat tad, ja datoram ir izslēgta skaņa.

Dažos datoros pēc noteikta laika miega režīms var tikt automātiski pārslēgts uz hibernācijas režīmu, lai taupītu enerģiju. Šādi var tikt novērsta modinātāja signālu atskaņošana. Lai tas nenotiktu, neatvienojiet datoru no maiņstrāvas rozetes.

Lai modinātāja signāls tiktu atskaņots, kad dators ir miega režīmā, iestatiet šādas atļaujas:

 1. Atveriet programmu Modinātājs.

 2. Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties pie Iestatījumi.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atļaujas.

 4. Iestatiet opcijas Paziņojumi un Bloķēšanas ekrānsIeslēgts. Šādi programmai tiek atļauts rādīt paziņojumus, darboties fonā un rādīt ātro statusu bloķēšanas ekrānā.

Ja datora komplektācijā nav iekļauts līdzeklis InstantGo, modinātāja signāli tiek atskaņoti tikai tad, kad dators darbojas. Taču programmu Modinātājs joprojām varat izmantot, lai iestatītu atgādinājumus un paziņojumus, kad lietojat datoru.

Kā noskaidrot, vai datora komplektācijā ir iekļauts līdzeklis InstantGo?

Ja datora komplektācijā nav iekļauts līdzeklis InstantGo, pievienojot jaunu modinātāja signālu, ekrāna augšdaļā tiek parādīts brīdinājums, kas informē, ka paziņojumi tiek rādīti tikai tad, kad dators darbojas. Tāpat, apmeklējot ražotāja tīmekļa vietni, varat uzzināt, vai ierīce atbalsta līdzekli InstantGo.

Kā iestatīt taimerus?

 1. Atveriet programmu Modinātājs.

 2. Skatā Taimeris pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pievienot jauna vienuma pievienošanas ikona.
 3. Izmantojiet skalas, lai iestatītu modinātāja signāla laiku. Ņemiet vērā, ka laiku var iestatīt stundās, minūtēs un sekundēs.

 4. Lai startētu taimeri, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Atskaņot.

 5. Lai nopauzētu taimeri, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Pauze.

 6. Lai izdzēstu taimeri, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dzēst dzēšanas ikona.

Piezīmes

 • Lai palielinātu taimeru stundu skaitu, vairākas reizes apgrieziet pa riņķi minūšu skalu.

 • Vienlaicīgi var iestatīt vairākus taimerus. Lai pievienotu vēl vienu taimeri, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pievienot jauna vienuma pievienošanas ikona.

Kā ar hronometru var uzņemt distances un starpposmu laiku?

 • Pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Atskaņot, lai startētu hronometru.

 • Lai uzņemtu distances un starpposmu laiku, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Karodziņš karodziņa ikona. Tiks parādīts saraksts ar distanču un starpposmu laikiem, kas tiks papildināts katru reizi, kad pieskarsities vai noklikšķināsit uz pogas Karodziņš karodziņa ikona.
 • Lai kopētu distances vai starpposma laiku, nospiediet un turiet saraksta ierakstu vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tā.

 • Lai nopauzētu hronometru, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Pauze.

 • Lai atiestatītu hronometram nulles vērtības, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atiestatīt.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?