Palīdzība par programmu Kamera un tīmekļa kamerām

Ja datoram ir iebūvēta kamera vai pievienota tīmekļa kamera, varat fotoattēlus un videoklipus uzņemt ar programmu Kamera.

Rādīt visu

Programmas Kamera atvēršana

Ir vairāki veidi, kā var atvērt programmu Kamera. Sākuma ekrānā varat izmantot attiecīgo elementu. Ja lietojat citas programmas vai strādājat darbvirsmā, šo programmu varat meklēt un pēc tam atvērt no meklēšanas rezultātiem. Ja vēlaties ātri uzņemt attēlu, neveicot pierakstīšanos, programmu Kamera varat atvērt arī tieši no bloķēšanas ekrāna.

Ja esat sākuma ekrānā

Pieskarieties vai noklikšķiniet uz elementa Kamera.

Kameras elements sākuma ekrānā
Kameras elements sākuma ekrānā

Ja lietojat citu programmu vai darbvirsmu

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Kamera un pēc tam meklēšanas rezultātos pieskarieties vai noklikšķiniet uz Kamera.

Ja jūsu dators ir bloķēts

Ja savā datorā esat pierakstījies un pēc tam to nobloķējis, programmu Kamera varat atvērt, bloķēšanas ekrānā pavelkot uz leju vai noklikšķinot un velkot uz leju.

Ja kamera netiek atvērta, kamera jāieslēdz no bloķēšanas ekrāna. Atveriet datora iestatījumus, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dators un ierīces un pēc tam opcijai Lai izmantotu kameru, jāpavelk uz leju bloķēšanas ekrānā norādiet iestatījumu Ieslēgts.

Fotoattēla vai video uzņemšana

Lai uzņemtu fotoattēlu

 1. Programmā Kamera pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas FotoattēlsPoga Foto.
 2. Ja vēlaties skatīt fotoattēlu, velciet ekrānu pa labi vai noklikšķiniet uz kreisās bultiņas.

Lai uzņemtu videoklipu

 1. Programmā Kamera pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Video Poga Video, lai sāktu ierakstīšanu. Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz tās vēlreiz.
 2. Ja vēlaties skatīt videoklipu, velciet ekrānu pa labi vai noklikšķiniet uz kreisās bultiņas.

Ja vēlaties pielāgot kameras iestatījumus, skatiet sadaļu Iestatījumu, piemēram, zibspuldzes vai taimera maiņa. Visi ar programmu Kamera uzņemtie fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti mapē Fotoattēli no kameras. Informāciju par to, kā atrast mapi Fotoattēli no kameras, skatiet sadaļā Ar programmu Kamera uzņemto fotoattēlu un videoklipu skatīšana.

Par panorāmu izveidošanu

Panorāmas skata fotoattēls ir vairāki vienā fotoattēlā apvienoti attēli. Panorāmas ir lielisks līdzeklis dabas ainavu un pilsētu siluetu uzņemšanai, kā arī 360 grādu attēlu izveidošanai. Ja jūsu datorā ir iebūvēta uz aizmuguri vērstā kamera, kā arī noteikti sensori un draiveri, ar programmu Kamera varat uzņemt panorāmas fotoattēlus. Ja ar jūsu datoru var uzņemt panorāmas fotoattēlus, poga Panorāma Poga Panorāma ir redzama skatu meklētājā. Lai apskatītu ar programmu Kamera uzņemtu panorāmas fotoattēlu, atveriet to programmā Kamera, Fotoattēli vai OneDrive programmā. Bet lai attēlu atvērtu un kopīgotu, varat to arī izlikt vietnē OneDrive.com.

Panorāmas uzņemšana

 1. Atveriet programmu Kamera.

 2. Izvēlieties objektu, kas būs attēla sākumā, un pavērsiet pret to kameru.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Panorāma Poga Panorāma. Tiek tverts pirmais attēls.
 4. Lēnām sasveriet kameru vajadzīgajā virzienā, lai savietotu ar nākamo attēlu.

 5. Sasverot kameru, pievērsiet uzmanību apmalēm skatu meklētājā. Kad apmales aizpildās, kamera automātiski uzņem nākamo attēlu.

 6. Atkārtojiet divas iepriekšējās darbības, līdz panorāmas veidošana ir pabeigta.

 7. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz atzīmes.

Programma Kamera savieno attēlus un panorāmu saglabā fotoattēlos no kameras.

Panorāmu uzlabošanas ieteikumi

Kā iegūt vislabākos rezultātus, uzņemot panorāmu:

 • Kameru sasverot un pagriežot, noturiet to tajā pašā vietā, it kā tā būtu novietota uz trijkāja. Kustībām jābūt nelielām un stabilām.

 • Sekojiet apmalēm ap skatu meklētāju. Brīdī, kad apmales aizpildās, ieturiet pauzi. Tas palīdz panākt, ka attēls ir skaidrs un fokusēts.

 • Eksperimentējiet ar kameras sasvēršanu dažādos virzienos, arī uz augšu vai uz leju.

 • Lai vienā panorāmā iekļautu visus 360 grādus, griezieties pa riņķi, visu laiku turot kameru vienā vietā.

Lai panorāmu atvērtu vai kopīgotu

Lai skatītu ar programmu Kamera uzņemto panorāmu, tā ir jāatver programmā Kamera, Fotoattēli vai OneDrive vai ir jāizliek vietnē OneDrive.com. Lai panorāmu kopīgotu, ielieciet to pakalpojumā OneDrive un nosūtiet citiem saiti uz failu.

Vislabākā kadra uzņemšana, izmantojot fotoattēlu sēriju

Dažos planšetdatoros programma Kamera automātiski uzņem vairākus fotoattēlus (jeb fotoattēlu sēriju) ikreiz, kad fotografējat. Šajā sērijā ir attēli, kas uzņemti tieši pirms un uzreiz pēc fotografēšanas. Ja jūsu dators var uzņemt fotoattēlu sēriju, pēc nofotografēšanas kreisajā apakšējā stūrī ir redzams noklusējuma attēla priekšskatījums. Pēc tam varat pārskatīt attēlus un saglabāt labāko. Ja nolemjat attēlus nepārskatīt, noklusējuma attēls tiek automātiski saglabāts mapē Fotoattēli no kameras.

Priekšskatījums skatu meklētājā
Priekšskatījums tiek parādīts kreisajā apakšējā stūrī

Kā pārskatīt attēlus un saglabāt vajadzīgo:

 1. Atveriet programmu Kamera.

 2. Uzņemiet fotoattēlu.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz priekšskatījuma attēla kreisajā apakšējā stūrī.

 4. Grieziet skalu, lai pārskatītu attēlus.

 5. Kad ieraugāt vajadzīgo attēlu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz skalas pogas Saglabāt. Pārējie attēli netiek saglabāti.

Mainiet iestatījumus, piemēram, taimera un zibspuldzes iestatījumus

Pirms fotoattēla vai video uzņemšanas varat veikt dažus pielāgojumus, piemēram, ieslēgt zibspuldzi vai taimeri. Citas opcijas ir jāmaina sadaļā Iestatījumi. Piemēram, tur jāmaina režģlīniju rādīšana un tas, vai fotoattēlos un panorāmās ir jāiekļauj informācija par atrašanās vietu.

Piezīme

 • Šajā lapā ir uzskaitītas visas pieejamās opcijas. Programmā Kamera tiek rādītas tikai tās opcijas, kas ir pieejamas jūsu datorā. Piemēram, zibspuldzes iestatījumu pogu redzēsit tikai tad, ja jūsu ierīcei ir zibspuldze.

Fotografējot

 1. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz tā, ko vēlaties mainīt. Iespējamās opcijas:

  • Pārslēgšana uz citu kameru.

  • Iekšējā taimera iestatīšana. Varat izvēlēties 3 vai 10 sekunžu aizkavi, un ekrānā tiek rādīta atpakaļskaitīšana.

  • Ekspozīcijas mainīšana (var regulēt, cik gaišs vai tumšs ir attēls).

  • Zibspuldzes ieslēgšana, izslēgšana vai iestatīšana darbībai automātiskā režīmā.

  • Izmantojiet opciju Punkta pielāgošana, lai mainītu izcelto apgabalu.

No sadaļas Iestatījumi

 1. Atveriet programmu Kamera.

 2. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 3. Pieskarieties vienumam Opcijas vai noklikšķiniet uz tā.

 4. Pielāgojiet katras opcijas iestatījumus. Opcijas var būt šādas:

Pārslēgties uz citu kameru.

Ja datorā ir vairākas kameras (piemēram, priekšējā un aizmugurējā) pirms fotografēšanas vai video uzņemšanas varat pārslēgties no vienas kameras uz otru.

 1. Atveriet programmu Kamera.

 2. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Mainīt kameru.

Piezīme

Apgriešana, lai tuvinātu

Programmā Kamera nav iekļauta digitālā tuvināšanas funkcija. Tomēr tādu pašu efektu kā tuvinot var panākt, ja uzņemto fotoattēlu apgriež.

 1. Lai skatītu jaunākos fotoattēlus un videoklipus, pavelciet pa labi vai noklikšķiniet uz kreisās bultiņas. Turpiniet vilkt ar pirkstu vai klikšķināt uz kreisās bultiņas, līdz atrodat fotoattēlu, kuru vēlaties apgriezt.

 2. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Apgriezt.

 4. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Proporcijas un izvēlieties kādu no standarta opcijām vai velciet apmales un vajadzīgo vietu.

 5. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Lietot.

 6. Saglabājiet apgriezto fotoattēlu. Varat atjaunināt sākotnējo fotoattēlu vai saglabāt kopiju ar veiktajām izmaiņām.

Mainīšana, kas notiek, pieskaroties ekrānam

Pēc noklusējuma, pieskaroties ekrānam jebkurā vietā, tiek izcelts fotoattēla apgabals. To sauc par punkta pielāgošanu. Varat izmēģināt citus apgabalus, līdz uzņemamais attēls ir izcelts tā, kā to vēlaties, un pēc tam pieskarieties pogai Fotoattēls Poga Foto, lai uzņemtu fotoattēlu. Šo iestatījumu varat mainīt tā, lai, pieskaroties ekrāna, tiktu izcelts apgabals un vienlaikus tiktu uzņemts fotoattēls vai vienkārši tiktu uzņemts fotoattēls, neveidojot izcēlumu.
 1. Atveriet programmu Kamera.

 2. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 3. Pieskarieties vienumam Opcijas vai noklikšķiniet uz tā.

 4. Sadaļā Punkta pielāgošana izvēlieties kādu no šīm opcijām:

  • Pieskarties, lai veiktu punkta koriģēšanu (noklusējums)

  • Pieskarties, lai veiktu punkta koriģēšanu un uzņemtu fotoattēlu

  • Pieskarties, lai uzņemtu fotoattēlu

Piezīme

Automātiska fotoattēlu un videoklipu saglabāšana tiešsaistē

Varat iestatīt, lai ar programmu Kamera uzņemtie fotoattēli un videoklipi tiktu automātiski augšupielādēti OneDrive. Jūs varat izvēlēties arī to, kādā kvalitātē jābūt augšupielādējamiem fotoattēliem.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Dodieties uz OneDriveun pēc tam atveriet Fotoattēli no kameras.

 3. Atlasiet fotoattēlu un video augšupielādes iestatījumus.

Iekļaujiet informāciju par vietu, kur fotoattēls tika uzņemts

Ja planšetdators vai kamera atbalsta atrašanās vietas informācijas iekļaušanu un fotografēšanas laikā var izveidot savienojumu ar internetu vai mobilo sakaru tīklu, programma Kamera jūsu fotoattēlos var iekļaut informāciju par atrašanās vietu.

 1. Atveriet programmu Kamera.

 2. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 3. Pieskarieties vienumam Opcijas vai noklikšķiniet uz tā.

 4. Opcijai Atrašanās vietas informācija norādiet iestatījumu Ieslēgts.

Ar programmu Kamera uzņemto fotoattēlu un videoklipu skatīšana

Visi ar programmu Kamera uzņemtie fotoattēli, videoklipi un panorāmas tiek saglabāti mapē Fotoattēli no kameras. Mapi Fotoattēli no kameras var skatīt vairākos veidos.

 • Programmā Kamera: pavelciet pa labi vai noklikšķiniet uz bultiņas ekrāna kreisajā pusē. Varat arī pavilkt uz augšu no apakšējās malas vai noklikšķināt ar peles labo pogu, lai skatītu programmas komandas, un pēc tam pieskarties vai noklikšķināt uz Fotoattēli no kameras.

 • Programmā Fotoattēli: dodieties uz mapi Attēlu bibliotēka un pēc tam uz mapi Fotoattēli no kameras.

 • Failu pārlūkā: dodieties uz mapi Attēli un pēc tam uz Fotoattēli no kameras.

 • OneDrive lietojumprogrammā : atveriet mapi Fotoattēli no kameras. Albums Fotoattēli no kameras tiek parādīts pakalpojumā OneDrive tikai tad, ja fotoattēli vai videoklipi tajā tiek augšupielādēti automātiski. Papildinformāciju skatiet sadaļā Automātiska fotoattēlu un videoklipu saglabāšana tiešsaistē.

 • No bloķēšanas ekrāna: pieskarieties vai noklikšķiniet uz Fotoattēli no kameras, lai redzētu tikko uzņemtos fotoattēlus un videoklipus. Lai skatītu visus fotoattēlus un videoklipus no kameras, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Atbloķēt, pierakstieties savā datorā un pēc tam izmantojiet jebkuru no šeit norādītajām programmām.

Fotoattēlu un videoklipu rediģēšana vai dzēšana

Šeit aprakstīts, kā programmā Kamera, programmā Fotoattēli un OneDrive programmā rediģēt un dzēst fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēla rediģēšana

 1. Lai skatītu jaunākos fotoattēlus un videoklipus, pavelciet pa labi vai noklikšķiniet uz kreisās bultiņas. Turpiniet vilkt ar pirkstu vai klikšķināt uz kreisās bultiņas, līdz atrodat fotoattēlu, kuru vēlaties rediģēt.

 2. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Rediģēt.

 4. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz kategorijas kreisajā pusē, piemēram, uz Automātiskā labošana vai Gaisma. Attiecīgās kategorijas rediģēšanas opcijas ir redzamas pa labi no fotoattēla.

 5. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz opcijas pa labi. Papildinformāciju par katru opciju skatiet rakstā Fotoattēlu un videoklipu rediģēšana.

 6. Turpiniet atlasīt kategorijas un opcijas, līdz esat pabeidzis rediģēšanu.

 7. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 8. Saglabājiet rediģēto fotoattēlu. Varat atjaunināt sākotnējo fotoattēlu vai saglabāt kopiju ar veiktajām izmaiņām.

Video apgriešana

 1. Pavelciet pa labi vai noklikšķiniet uz bultiņas ekrāna kreisajā malā, lai skatītu jaunākos fotoattēlus un videoklipus. Turpiniet vilkt ar pirkstu vai klikšķināt uz bultiņām, līdz atrodat vajadzīgo videoklipu.

 2. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Apgriezt un pēc tam pārvietojiet laika skalas kreisajā un labajā malā esošos turus uz jauniem sākuma un beigu punktiem.

 4. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Saglabāt kopiju.

Fotoattēla vai videoklipa izdzēšana

 1. Pavelciet pa labi vai noklikšķiniet uz bultiņas ekrāna kreisajā malā, lai skatītu jaunākos fotoattēlus un videoklipus. Turpiniet vilkt ar pirkstu vai klikšķināt uz bultiņām, līdz atrodat vajadzīgo fotoattēlu vai videoklipu.

 2. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dzēst.

Piezīme

 • Ja izmantojat programmu Fotoattēli, OneDrive programmu vai failu pārlūku, varat atlasīt vairākus fotoattēlus un videoklipus un pēc tam pieskarties vai noklikšķināt uz dzēšanas pogas.

Kameras izslēgšana

Varat izvēlēties, ka kamera noteiktām programmām tiek izslēgta, bet citas to var joprojām lietot, vai kameru var izslēgt pilnībā.

Lai izslēgtu kameru noteiktai programmai

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Konfidencialitāte un pēc tam uz Tīmekļa kamera.

 3. Opcijai Ļaut programmām izmantot manu kameru norādiet iestatījumu Izslēgts vai izslēdziet to noteiktām programmām.

Piezīme

 • Lai programmai Kamera neļautu lietot kameru, kamera ir jāizslēdz pilnībā.

 • Ja pēc konfidencialitātes iestatījumu mainīšanas rodas problēmas ar programmu Kamera, velciet to uz ekrāna lejasdaļu un turiet, līdz programma tiek apvērsta, un tad mēģiniet vēlreiz.

Lai pilnībā izslēgtu kameru

Varat izslēgt kameru, lai to nevarētu izmantot neviena kamera, to skaitā programma Kamera.

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Ierīču pārvaldnieks un pēc tam rezultātos pieskarieties vai noklikšķiniet uz Ierīču pārvaldnieks.

 3. Izvērsiet Attēlu apstrādes ierīces.

 4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras un pēc tam noklikšķiniet uz Atspējot.

Lai izslēgtu kameru tā, lai to nevar izmantot, ja dators ir bloķēts

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Dators un ierīces un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Bloķēšanas ekrāns.

 3. Opcijai Lai izmantotu kameru, jāpavelk uz leju bloķēšanas ekrānā norādiet iestatījumu Izslēgts.

Ja rodas problēmas ar tīmekļa kameru

Pieejamo tīmekļa kameru un kameru zīmolu ir ļoti daudz, tāpēc ir arī daudz iemeslu, kāpēc kaut kas varētu nedarboties. Katrs zīmols ir citāds, tāpēc ir vērts pārbaudīt, vai ražotāja tīmekļa vietnē nav lietotāja rokasgrāmatu un problēmu novēršanas palīdzības.

Problēmas saistībā ar tieši datoram pievienotajām kamerām bieži vien var novērst, kameru atvienojot un atkal pievienojot.

Cits vispārējs risinājums ir aizvērt programmu, kurā ir radušās problēmas, tādā veidā, kas pārtrauc visus šīs programmas procesus. Lai to paveiktu, velciet programmu uz ekrāna lejasdaļu un turiet to tur, līdz programma tiek apvērsta.

Ja tā joprojām nedarbojas, iespējams, pastāv problēma ar kameras draiveriem. Varat instalēt draiveru atjauninājumus, tos saņemot no kameras ražotāja, vai arī izmantot datora noklusējuma draiverus. Ja iepriekš sniegtie ieteikumi nepalīdz novērst jūsu problēmu, apmeklējiet Windows forumu, lai skatītu, kādus risinājumus iesaka izmantot citi lietotāji attiecībā uz konkrētām ierīcēm.

Ražotāja atjauninājumu instalēšana

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Ierīču pārvaldnieks, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam rezultātos pieskarieties vai noklikšķiniet uz Ierīču pārvaldnieks.

 3. Izvērsiet Attēlu apstrādes ierīces.

 4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras, ar kuru ir radušās problēmas, un pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atjaunināt draivera programmatūru.

 5. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Automātiski meklēt atjauninātu draivera programmatūru un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. To skaitā var būt arī datora restartēšana.

Datora noklusējuma draiveru instalēšana

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Ierīču pārvaldnieks, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam rezultātos pieskarieties vai noklikšķiniet uz Ierīču pārvaldnieks.

 3. Izvērsiet Attēlu apstrādes ierīces.

 4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kameras, ar kuru ir radušās problēmas, un pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atjaunināt draivera programmatūru.

 5. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Meklēt datorā draivera programmatūru.

 6. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Ļaut izvēlēties no datora ierīču draiveru saraksta.

 7. Atlasiet USB videoierīce, noklikšķiniet uz Tālāk un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. To skaitā var būt arī datora restartēšana.

Ja tīmekļa kamera nedarbojas ar programmu Skype

Ja izmantojat Skype un rodas audio vai video kvalitātes problēmas, skatiet rakstu Kā novērst problēmas ar video zvaniem Windows darbvirsmas programmā Skype? Šīs problēmu novēršanas darbības noder abām Skype versijām sistēmā Windows.

Meklējiet atbildes Microsoft kopienā

Ja iepriekš sniegtie ieteikumi nepalīdz novērst jūsu problēmu, apmeklējiet Windows foruma kopienas lapu Mūzika, Fotoattēlu un Video vai Aparatūra un draiveri un skatiet, kādus risinājumus iesaka izmantot citi lietotāji attiecībā uz konkrētām problēmām. Tas var būt īpaši noderīgi, kad ir radušies ar aparatūru saistītas problēmas vai kļūdu ziņojumi.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?