Mājas tīkla savienojuma izveide ar internetu

Lai izveidotu mājas tīkla savienojumu ar internetu, nepieciešams interneta pakalpojumu sniedzējs (Internet Service Provider — ISP) un noteikta aparatūra, kā norādīts tālāk.

 • ISP: ISP ir uzņēmums, kas nodrošina piekļuvi internetam. Lai reģistrētos konta izmantošanai, ar ISP jānoslēdz līgums, tāpat kā ar tālruņu pakalpojumu vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem. ISP parasti ir tālruņu sakaru operatori (DSL vai optiskās šķiedras kabeļa savienojuma gadījumā) vai televīzijas pakalpojumu nodrošinātāji (kabeļu vai satelīta savienojuma gadījumā).

 • Aparatūra: lai izmantotu platjoslas savienojumu, piemēram, DSL vai savienojumu, ko izveido, lietojot optisko kabeli vai kabeli, ir nepieciešams platjoslas modems. Reģistrējoties platjoslas konta izmantošanai, ISP šīs ierīces, iespējams, ir iekļāvis kā darba sākšanas aparatūru. Taču ir arī iespējams, ka modems būs jānomā vai jāiegādājas atsevišķi. Ja plānojat koplietot interneta piekļuvi vairākos datoros, izmantojot mājas tīklu, ir nepieciešams arī maršrutētājs. (Dažkārt modems un maršrutētājs ir apvienoti vienā ierīcē.)

Platjoslas (DSL, kabeļa, optiskās šķiedras kabeļa vai satelīta) savienojuma aparatūras iestatīšana

Atkarībā no izmantotajām ierīcēm šīs darbības var atšķirties.

Rādīt visu

Lai pievienotu vienu ierīci (kombinēto modemu un maršrutētāju).

Ilustrācija: pievienota modema un maršrutētāja kombinācija
Kombinētais modems un maršrutētājs ir pievienots
 1. Ierīces strāvas kabeli pievienojiet elektrības kontaktligzdai.

 2. Tālruņa vada vai kabeļa vienu galu pievienojiet ierīces plaša apgabala tīkla (wide area network — WAN) portam, bet otru galu pievienojiet sienas kontaktligzdai. (DSL lietotāji! Tālruņa līnijā neizmantojiet DSL filtru.)

 3. Vienu tīkla (Ethernet) kabeļa galu pievienojiet ierīces LAN portam, bet otru galu — datora tīklošanas portam. (Ja veidojat bezvadu savienojumu, varat izlaist šo darbību).

 4. Startējiet (vai restartējiet) datoru.

Lai pievienotu divas ierīces (atsevišķu modemu un maršrutētāju)

Ilustrācija: pievienots modems un maršrutētājs
Modems un maršrutētājs ir pievienots
 1. Modema strāvas kabeli pievienojiet elektrības kontaktligzdai.

 2. Vienu tālruņa vada vai kabeļa galu pievienojiet modemam, bet otru ievietojiet sienas kontaktligzdā. (DSL lietotāji! Tālruņa līnijā neizmantojiet DSL filtru.)

 3. Vienu tīkla (Ethernet) kabeļa galu pievienojiet modemam, bet otru — maršrutētāja plaša apgabala tīkla (wide area network — WAN)‌portam.

 4. Pievienojiet maršrutētāju elektroenerģijas tīklam.

 5. Vienu tīkla (Ethernet) kabeļa galu pievienojiet maršrutētāja LAN portam, bet otru galu — tā datora tīklošanas portam, kuru vēlaties savienot ar internetu. (Ja veidojat bezvadu savienojumu, varat izlaist šo darbību).

 6. Startējiet (vai restartējiet) datoru.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?