Programma Pasts operētājsistēmai Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Programmas Pasts īsinājumtaustiņi

Lūk, to īsinājumtaustiņu saraksts, kurus varat izmantot programmā Pasts:

Nospiediet Lai veiktu šādu darbību
Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Atbildēt

Nospiediet

Ctrl+Shift+R

Lai veiktu šādu darbību

Atbildēt visiem

Nospiediet

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Pārsūtīt

Nospiediet

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Pārvietot vienumu uz citu mapi

Nospiediet

Ctrl+J

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp ziņojuma atzīmēšanu kā nevēlamu vai tādu, kas nav nevēlams

Nospiediet

Ctrl+Shift+U

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt tikai nelasītos ziņojumus

Nospiediet

Ctrl+Shift+A

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt visus ziņojumus

Nospiediet

Ctrl+Shift+E

Lai veiktu šādu darbību

Rādīt mapes opcijas

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt kā nelasītu

Pasvītrot tekstu (kad rakstāt e-pasta ziņojumu)

Nospiediet

Ctrl+Q

Lai veiktu šādu darbību

Atzīmēt kā lasītu

Nospiediet

Ctrl+A

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt visus ziņojumus

Nospiediet

Insert

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp ziņojumu atzīmēšanu ar karodziņu un karodziņa noņemšanu

Nospiediet

Ctrl+N

Lai veiktu šādu darbību

Jauns ziņojums

Nospiediet

F5

Lai veiktu šādu darbību

Sinhronizēt

Nospiediet

Alt+B

Lai veiktu šādu darbību

Fokuss uz diskrētās kopijas pogas

Nospiediet

Alt+C

Lai veiktu šādu darbību

Fokuss uz kopijas pogas

Akceptēt

Nospiediet

Alt+D

Lai veiktu šādu darbību

Noraidīt

Nospiediet

Alt+T

Lai veiktu šādu darbību

Fokuss uz pogas Kam

Varbūtēji

Nospiediet

Alt+V

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt uzaicinājumu kalendārā

Nospiediet

Alt+S

Lai veiktu šādu darbību

Nosūtīt pastu

Nospiediet

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atver ziņojumu jaunā logā

Nospiediet

Ctrl+Alt+S

Lai veiktu šādu darbību

Ļauj izdzēst vienu vai visus noteikta sūtītāja ziņojumus

Nospiediet

Alt+I

Lai veiktu šādu darbību

Ievietot pielikumu

Nospiediet

Ctrl+Shift+F

Lai veiktu šādu darbību

Atlasīt fontu

Nospiediet

Ctrl+atstarpes taustiņš

Lai veiktu šādu darbību

Notīrīt formatējumu

Nospiediet

Ctrl+Y

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt atsaukšanu

Nospiediet

F4

Lai veiktu šādu darbību

Atcelt atsaukšanu

Nospiediet

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu par vienu punktu

Nospiediet

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu par vienu punktu

Nospiediet

Ctrl+Shift+,

Lai veiktu šādu darbību

Samazināt fonta lielumu

Nospiediet

Ctrl+Shift+,

Lai veiktu šādu darbību

Palielināt fonta lielumu

Nospiediet

Ctrl+K

Lai veiktu šādu darbību

Pievienot saiti

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Centrēt

Nospiediet

Ctrl+L

Lai veiktu šādu darbību

Atkāpe pa kreisi

Nospiediet

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Atkāpe pa labi

Nospiediet

Ctrl+Shift+L

Lai veiktu šādu darbību

Aizzīmes

Nospiediet

Ctrl+M

Lai veiktu šādu darbību

Ja atlasīts teksts, izveidot atkāpi

Nospiediet

Ctrl+Shift+M

Lai veiktu šādu darbību

Pārkaru atkāpe

Nospiediet

Tab vai Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Atkāpe/pārkaru atkāpe, ja ir atlasīts teksts vai fokuss ir sarakstā

Nospiediet

Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Ja fokuss nav sarakstā, cikliski pārvietoties pa cilnēm apgrieztā secībā.

Nospiediet

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Akcenta izcēlums

Nospiediet

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Sediļas izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+6

Lai veiktu šādu darbību

Cirkumfleksa uzsvara zīme

Nospiediet

Ctrl+Shift+,

Lai veiktu šādu darbību

Diairēses izcēlums

Nospiediet

Ctrl+`

Lai veiktu šādu darbību

Gravis akcents

Nospiediet

Ctrl+Shift+7

Lai veiktu šādu darbību

Ligatūras izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+2

Lai veiktu šādu darbību

Gredzena izcēlums

Nospiediet

Ctrl+[

Lai veiktu šādu darbību

Slīpsvītras izcēlums

Nospiediet

Ctrl+Shift+`

Lai veiktu šādu darbību

Tildes izcēlums

Nospiediet

Alt+Ctrl+Shift+1

Lai veiktu šādu darbību

Invertēta izsaukuma zīme

Nospiediet

Alt+Ctrl+Shift+/

Lai veiktu šādu darbību

Apvērstā pēdiņa

Nospiediet

Ctrl+Shift+S

Lai veiktu šādu darbību

Tīrīt

Nospiediet

Ctrl+E

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt

Nospiediet

Ctrl+Z

Lai veiktu šādu darbību

Atsaukt

Nospiediet

Ctrl+B

Lai veiktu šādu darbību

Treknraksts

Nospiediet

Ctrl+I

Lai veiktu šādu darbību

Slīpraksts

Nospiediet

Ctrl+U

Lai veiktu šādu darbību

Pasvītrojums

Nospiediet

Ctrl+C

Lai veiktu šādu darbību

Kopēt

Nospiediet

Ctrl+V

Lai veiktu šādu darbību

Ielīmēt

Nospiediet

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt melnrakstu

Nospiediet

F6

Lai veiktu šādu darbību

Rakstot e-pasta ziņojumu, nobīda fokusu uz nosūtīšanas pogu.

Tālāk: konta noņemšana