Programma Lasītājs sistēmai Windows: bieži uzdotie jautājumi

Izmantojot programmu Lasītājs, varat atvērt un skatīt PDF, XPS un TIFF failus. Programmā Lasītājs varat meklēt vārdus vai frāzes, izveidot piezīmes, aizpildīt veidlapas un drukāt vai kopīgot dokumentus. Piedāvājam atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par programmu Lasītājs.

Rādīt visu

Kā aizvērt failu?

Kad mēģināt atvērt PDF, XPS vai TIFF failu, parasti tas automātiski tiek atvērts programmā Lasītājs. Ja tā nenotiek, varat iestatīt programmu Lasītājs kā noklusējuma programmu šī tipa failiem. (Nākamajā sadaļā parādīsim, kā to izdarīt.)

Ja programma Lasītājs jau ir atvērta un jūs vēlaties atvērt kādu failu, to varat izdarīt šādi:

 1. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pārlūkot.

  Ja neredzat opciju Pārlūkot, pavelciet uz augšu no apakšmalas vai ar peles labo pogu noklikšķiniet programmā un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Atvērt citu failu Cita faila atvēršanas poga.

  Ja vēlaties aizvērt pašreizējo failu un tā vietā atvērt jaunu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atvērt failu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pārlūkot. Ja pašreizējo failu vēlaties paturēt atvērtu un vienlaikus atvērt citu failu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atvērt failu jaunā cilnē un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pārlūkot. (Opcija, kas ļauj atvērt failu jaunā cilnē, var nebūt pieejama, ja jau ir atvērti pieci faili, jo programmā Lasītājs vienlaikus var atvērt tikai piecus failus.)

 2. Atrodiet mapi vai vietu, kurā ir saglabāts vajadzīgais fails.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz faila, lai to atlasītu, un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atvērt.

Piezīme

 • Programmā Lasītājs vienlaikua var atvērt tikai piecus failus. Ja esat jau atvēris piecus failus un pēc tam atverat vēl vienu, programma Lasītājs aizver kādu no pārējiem failiem. Ja esat veicis izmaiņas failā, kuru programma Lasītājs vēlas aizvērt, jums tiek piedāvāts saglabāt šīs izmaiņas.

Kā pēc noklusējuma atvērt PDF, XPS vai TIFF failus programmā Lasītājs?

Ja PDF, XPS vai TIFF faili tiek atvērti citā programmā, operētājsistēmā Windows varat norādīt, lai atvēršanai izmanto programmu Lasītājs. To dara šādi:

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus .

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Meklēšana un programmas un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Noklusējumi.

 4. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Izvēlēties noklusējuma programmas pēc faila tipa (lai šī opcija tiktu parādīta, iespējams, ir jāritina lejup līdz ekrāna apakšmalai).

 5. Sadaļā Nosaukums ritiniet lejup, līdz ieraugāt .pdf.

 6. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz programmas nosaukuma, kas ir redzams pa labi no .pdf, un pēc tam sadaļā Programmas izvēle pieskarieties vai noklikšķiniet uz Lasītājs.

 7. Atkārtojiet šo darbību katram failu tipam, ko vēlaties atvērt programmā Lasītājs (piemēram, .oxps, .xps vai .tiff).

Kā pārslēgties starp atvērtajiem failiem?

 1. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz faila, uz kuru vēlaties pārslēgties.

Kā skatīt divus failus līdzās?

 1. Atveriet pirmo failu.

 2. Pavelciet uz augšu no apakšmalas vai ar peles labo pogu noklikšķiniet failā, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Atvērt citu failu Cita faila atvēršanas poga un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atvērt failu jaunā cilnē.
 3. Ja fails, ko vēlaties atvērt, ir nesen atvērto failu sarakstā, pieskarieties un noklikšķiniet uz tā. Pretējā gadījumā pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pārlūkot, atveriet mapi vai vietu, kurā vajadzīgais fails ir saglabāts, pieskarieties vai noklikšķiniet uz faila, ko vēlaties atvērt, un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atvērt.

 4. Pavelciet augšup no apakšējās malas vai noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai parādītu atvērto failu sīktēlus.

 5. Nospiediet un turiet nospiestu otra faila sīktēlu vai ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tā un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atvērt jaunā logā. Faili tiek rādīti viens otram līdzās.

Kā izdrukāt failu?

 1. Atveriet failu, kuru vēlaties izdrukāt.

 2. Pavelciet uz augšu no apakšējās malas vai failā noklikšķiniet ar peles labo pogu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Drukāt.

 3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava datora nosaukuma.

  Ja sarakstā nav neviena printera, bet redzat opciju Vēl, pieskarieties vai noklikšķiniet uz šīs opcijas un skatiet, vai tiek rādīts jūsu printeris. Ja joprojām neredzat savu printeri, iespējams, ka tas ir jāpievieno. Papildinformāciju skatiet rakstā Printera uzstādīšana.

 4. Iestatiet nepieciešamās drukas opcijas un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Drukāt.

Kā atvērt noteiktu faila lappusi?

Veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Ar pirkstiem savelciet ekrānu, lai tiktu parādīti visu lappušu sīktēli. (Ja izmantojat tastatūru, spiediet taustiņu kombināciju Ctrl+mīnuszīme (-), līdz redzat visu lappušu sīktēlus.) Pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz lappuses, kuru vēlaties atvērt.

 • Pieskarieties vai noklikšķiniet uz lappuses numura, ja tas tiek rādīts augšējā kreisajā stūrī (vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G), un pēc tam ievadiet tās lappuses numuru, kuru vēlaties atvērt.

Kā tuvināt vai tālināt?

 • Ar pirkstiem savelciet vai izpletiet ekrānu, līdz fails ir vajadzīgajā lielumā. (Ja izmantojat tastatūru, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+pluszīme (+), lai tuvinātu, vai Ctrl+mīnuszīme (-), lai tālinātu.)

Kā mainīt dokumenta izkārtojumu?

Veidu, kādā programma Lasītājs rāda dokumentu lasīšanas laikā, varat mainīt. Tas ir noderīgi, ja vēlaties izmainīt ekrānā vienlaikus redzamo lappušu skaitu vai pārslēgties no horizontālas ritināšanas uz vertikālu ritināšanu vai pretēji. Lai turpmāk atvērtie dokumenti tiktu rādīti tā, kā vēlaties, varat mainīt pašreizējā dokumenta izkārtojumu vai iestatīt noklusējuma lasīšanas izkārtojumu.

Lai mainītu pašreizējā dokumenta lasīšanas izkārtojumu

 1. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai vienlaikus tiktu rādītas divas lappuses (un varētu ritināt horizontāli), pieskarieties vai noklikšķiniet uz Divas lappuses.

  • Lai vienlaikus tiktu rādīta viena lappuse (un varētu ritināt horizontāli), pieskarieties vai noklikšķiniet uz Viena lappuse.

  • Lai vienlaikus tiktu rādīta viena lappuse (un varētu ritināt vertikāli), pieskarieties vai noklikšķiniet uz Nepārtraukts.

Lai mainītu lasīšanas noklusējuma izkārtojumu

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Iestatījumi.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju augšup un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Opcijas.

 3. Sadaļā Noklusējuma izkārtojums pieskarieties vai noklikšķiniet uz vajadzīgās rādīšanas opcijas.

Dokumenti, ko atverat pēc šīs opcijas iestatīšanas, tiek atvērti ar jūsu izvēlēto izkārtojumu.

Kā pievienot piezīmes vai iezīmēt tekstu?

 1. Pieskarieties pirmajam vārdam, ko vēlaties iezīmēt, un pēc tam velciet atlases turi līdz iezīmējamā teksta beigām. Ja pievienojat piezīmi, atlasiet tekstu, par kuru tiek izveidota šī piezīme. (Ja lietojat peli, velciet rādītāju pāri tekstam, lai to atlasītu.)

 2. Pieskarieties vai ar peles labo pogu noklikšķiniet atlasītajā tekstā un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iezīmēt vai Pievienot piezīmi.

Piezīme

 • Tekstu var iezīmēt un piezīmes var pievienot tikai tad, ja autors ir atļāvis to darīt. Lai to noskaidrotu, pavelciet uz augšu no apakšmalas vai ar peles labo pogu noklikšķiniet programmā, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vēl un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Informācija. Sadaļā Atļaujas pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Pievienot piezīmes un iezīmēt tekstu. Ja tā nav atzīmēta, jūs nevarat iezīmēt tekstu un pievienot piezīmes.

Kā kopēt tekstu?

 1. Pieskarieties pirmajam vārdam, ko vēlaties kopēt, un pēc tam velciet atlases turi līdz tā teksta beigām, kuru vēlaties kopēt. (Ja lietojat peli, velciet rādītāju pāri tekstam, lai to atlasītu.)

 2. Pieskarieties vai ar peles labo pogu noklikšķiniet atlasītajā tekstā un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Kopēt.

Kā saglabāt failu?

 1. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

 2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Saglabāt.

  • Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Saglabāt kā, ievadiet faila nosaukumu, ar kādu vēlaties saglabāt failu, un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Saglabāt.

Pēc noklusējuma faili tiek saglabāti mapē Dokumenti.

Kā aizvērt failu?

 1. Lai redzētu programmas komandas, pavelciet uz augšu no apakšmalas.
  (Ja izmantojat peli, noklikšķiniet ar peles labo pogu programmā.)

  Ekrāna augšdaļā tiek parādīti visu atvērto failu sīktēli.

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz krustiņa (x) pie katra faila, ko vēlaties aizvērt.

Kā aizvērt programmu Lasītājs?

 • Pavelciet lejup no ekrāna augšējās malas un velciet programmas Lasītājs logu uz ekrāna apakšējo malu. Lai iegūtu papildinformāciju un noskatītos video, kurā parādīts, kā to paveikt, skatiet rakstu Kā aizvērt programmu?

  Ja izmantojat tastatūru, programmu Lasītājs varat aizvērt, nospiežot taustiņu kombināciju Alt+F4.

Kādus īsinājumtaustiņus var lietot programmā Lasītājs?

Taustiņš/taustiņu kombinācija Lai veiktu šādu darbību
Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt jaunu failu (aizstāj pašreiz atvērto failu, ja tāds ir)

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+T

Lai veiktu šādu darbību

Atvērt failu jaunā cilnē

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Lai veiktu šādu darbību

Drukāt failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+pluszīme (+)

Lai veiktu šādu darbību

Tuvināt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+mīnuszīme (-)

Lai veiktu šādu darbību

Tālināt

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Lai veiktu šādu darbību

Pagriezt dokumentu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam

Taustiņš/taustiņu kombinācija

F8

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgt lasīšanas izkārtojumus

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Lai veiktu šādu darbību

Meklēt dokumentā vārdu vai frāzi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+G

Lai veiktu šādu darbību

Doties uz lappusi

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+S

Lai veiktu šādu darbību

Saglabāt failu ar citu nosaukumu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+W

Lai veiktu šādu darbību

Aizvērt failu

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Ctrl+Tab vai Ctrl+Shift+Tab

Lai veiktu šādu darbību

Pārslēgties starp atvērtajiem failiem

Taustiņš/taustiņu kombinācija
Windows logotipa taustiņš‌ Windows logotipa taustiņš+Z
Lai veiktu šādu darbību

Parādīt programmas komandas

Taustiņš/taustiņu kombinācija

Shift+F10

Lai veiktu šādu darbību

Atlasītajam tekstam parādīt opciju izvēlni

Vai nepieciešama papildu palīdzība?