Mobilo platjoslas sakaru ierīces atslēgšana vai atbloķēšana

Tālāk ir sniegti norādījumi, kā rīkoties, ja mobilā platjoslas ierīce ir aizslēgta vai bloķēta.

Mobilo platjoslas sakaru ierīces atslēgšana

Ja mobilo platjoslas sakaru ierīcei ir PIN, datora izslēgšanas, hibernācijas režīma ieslēgšanas vai ierīces noņemšanas no datora gadījumā šī ierīce automātiski tiek aizslēgta. Nākamajā datora startēšanas, atsākšanas pēc hibernācijas vai ierīces ievietošanas statuss tiks parādīts kā Ierīce aizslēgta. Lai to atslēgtu, veiciet šādas darbības:

  1. Skatiet sarakstu ar pieejamajiem tīkliem, pavelkot no ekrāna labās malas uz vidu, pieskaroties Iestatījumi (vai, ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), un pēc tam pieskaroties vai noklikšķinot uz tīkla ikonas (Bezvadu tīkla ikona vai Vadu tīkla ikona).

  2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz mobilā platjoslas savienojuma nosaukuma un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu.

  3. Ievadiet PIN un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Labi.

Mobilo platjoslas sakaru ierīces atbloķēšana

Kad mobilo platjoslas sakaru ierīce ir bloķēta, to nevar atslēgt, ievadot PIN . Ierīces statuss tiek rādīts kā Bloķēta. Lai ierīci atbloķētu, jāievada PIN atbloķēšanas kods (bieži tiek dēvēts par PUK), kuru var saņemt no mobilo platjoslas sakaru nodrošinātāja. Atbloķēšanas laikā ir arī jāizveido jauns PIN. Lai atbloķētu savu ierīci, rīkojieties šādi:

  1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
    (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

  2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Tīkls un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz sava mobilā platjoslas tīkla nosaukuma.

  3. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atbloķēt PIN.

  4. Ievadiet PIN atbloķēšanas atslēgu (PUK), ievadiet un apstipriniet jauno PIN un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Pabeigt.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?