Vienumu skatīšana ekrānā, izmantojot lupu

Lupa ir noderīgs rīks, kas palielina daļu ekrāna vai visu ekrānu, ļaujot labāk saskatīt vārdus un attēlus. Ir pieejami dažādi lupas iestatījumi, lai jūs to varētu izmantot atbilstoši vajadzībām.

Lupas lietošana

Lupa ir parocīga lietošanā — varat ātri to atvērt, kad tā ir vajadzīga, un ātri aizvērt, kad tā vairs nav nepieciešama.

Lai atvērtu lupu, izmantojot tastatūru

 1. Nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņš+"+" (plusa zīmi).
 2. Lupa tiek atvērta pilnekrāna skatā, ja vein neesat mainījis attiecīgos iestatījumus.

Lai atvērtu lupu, izmantojot skārienu vai peli

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vieglpiekļuve, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Lupa un pārvietojiet slīdni zem vienuma Lupa, lai to ieslēgtu.

 3. Lupa tiek atvērta pilnekrāna skatā, ja vein neesat mainījis attiecīgos iestatījumus.

Lai aizvērtu lupu

 • Lai ātri izietu no lupas, nospiediet Windows logotipa taustiņu Windows logotipa taustiņš+Esc. Varat arī pieskarties vai noklikšķināt uz lupas ikonas Lupas ikona un pēc tam lupas rīkjoslā uz pogas Aizvērt.

Piezīmes

 • Ja vēlaties, lai lupa vienmēr būtu ērti pieejama, varat to piespraust sākuma ekrānā vai uzdevumjoslā. Papildinformāciju skatiet rakstā Kā lietot uzdevumjoslu.

 • Dažkārt lietotāji vēlas padarīt ekrānā redzamos vārdus un attēlus skaidrākus vai mainīt to lielumu. To varat izdarīt, izmantojot lietojumprogrammu, lai tuvinātu lapu vai mainītu ekrāna izšķirtspēju. Papildinformāciju par to, kā mainīt ekrāna izšķirtspēju, skatiet šeit: Labāka attēlojuma iegūšana monitorā.

Lupas skatu mainīšana

Ja izmantojat peli, lupu varat izmantot vairākos veidos atbilstoši savām vajadzībām — pilnekrāna režīmā, kā lupu vai dokotu. Izmēģiniet visus skatus, lai noteiktu, kurš no tiem vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Pilnekrāna skats. Šajā skatā tiek palielināts viss ekrāns. Kad ekrāns ir palielināts, iespējams, to nevarēsit skatīt pilnībā, tomēr varēsit skatīt visu tā saturu, pārvietojoties ekrānā. Ja izmantojat skārienekrānu, lupā ap ekrāna malām tiek rādīta balta apmale. Lai pārvietots ekrānā, velciet ar pirkstu vai peli gar apmalēm.

Lupas skats. Šajā skatā, pārvietojoties ekrānā, attiecīgi tiek palielinātas atsevišķas tā daļas.

Dokots skats. Dokotais skats darbojas Windows darbvirsmā. Šajā skatā lupa ir dokota kādā ekrāna daļā. Pārvietojot to ekrānā, palielinātās ekrāna daļas tiek rādītas dokošanas apgabalā, bet ekrāna galvenā daļa paliek nemainīga.

Lupas pielāgošana

Varat mainīt lupas izskatu. Piemēram, varat izmantot tālummaiņas pogas (tuvināšanas poga un tālināšanas poga), lai mainītu to, kādā mērā lupa palielina ekrānu. Vēl viens veids, kā ātri tuvināt vai tālināt saturu, ir nospiest Windows Windows logotipa taustiņš taustiņu vienlaikus ar plus zīmes taustiņu vai Windows Windows logotipa taustiņš taustiņu vienlaikus ar mīnus zīmes taustiņu. Varat arī atvērt pogu Lupas opcijas Lupas opciju poga, lai mainītu lupu.
 1. Pavelciet no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties Meklēšana.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēšana.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Lupa un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Lupa.

 3. Atveriet Windows darbvirsmu un noklikšķiniet uz lupas Lupas ikona.
 4. Noklikšķiniet uz pogas Opcijas Lupas opciju poga.
 5. Veiciet vienu vai vairākas darbības:

  • Izvēlieties tālummaiņas inkrementālo vērtību, izmantojot slīdni. Procentuālā vērtība, ko šeit izvēlaties, tiek izmantota kā inkrementālā vērtība, ar kādu lupa palielina ekrānu, kad nospiežat tuvināšanas pogu Tuvināšanas poga.
  • Lai apvērstu ekrānā rādītās krāsas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieslēgt krāsu apvēršanu. Dažkārt, apvēršot krāsas, teksts kļūst vieglāk salasāms.

  • Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos, kādā veidā lupa veic fokusēšanu. Lupa var sekot pelei, ievietošanas punktam vai tastatūrai.

Piezīme

 • Atverot lupu, īsu brīdi tiek rādīta lupas rīkjosla. Tā ātri pazūd no skata, tomēr varat to atkal parādīt, noklikšķinot uz lupas ikonas Lupas ikona ekrānā vai uzdevumjoslā.

Lupas lietošana ar skārienu

Lupu var izmantot skārienekrānā dažādu uzdevumu veikšanai.

 • Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskaroties stūriem.

 • Lai pārvietotos ekrānā, velkot gar apmalēm.

 • Lai izietu no lupas, pieskaroties pie “X”.

 • Lai noteiktu atrašanās vietu ekrānā, ar diviem pirkstiem pieskaroties pretējām apmalēm.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?