Vecuma vērtējumi Windows veikalā

Visām programmām Windows veikalā ir vecuma vērtējums, kas norāda, kāda veida saturs ir atļauts attiecīgajā programmā. Dažām programmām veikala vērtējuma vietā var būt vērtējums, ko nodrošina trešās puses vērtēšanas padome, piemēram, Izklaides programmatūru vērtēšanas padome (Entertainment Software Rating Board — ESRB) vai Paneiropas spēļu informācijas sistēma (Pan European Game Information — PEGI).

Papildinformāciju par to, kādu saturu atļauj dažādi vecuma vērtējumi vai trešās puses vērtēšanas padomes, skatiet sadaļā Vecuma vērtējumi un vērtēšanas padomes.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?