Kāda veida failus var izmantot programmā Movie Maker?

Pakalpojumā Movie Maker varat pievienot tālāk norādītos videofailu, fotoattēlu failu un audiofailu tipus.

Rādīt visu

Projekta faili

Projekta failu tipi (formāts) Failu nosaukumu paplašinājumi
Projekta failu tipi (formāts)

Windows Movie Maker projekta faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.mswmm

Projekta failu tipi (formāts)

Movie Maker projekta faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.wlmp

Videofaili

Videofailu tipi (formāts) Failu nosaukumu paplašinājumi
Videofailu tipi (formāts)

Windows Media videofaili (WMV)

Failu nosaukumu paplašinājumi

.wmv

Videofailu tipi (formāts)

Windows Media faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.asf un .wm

Videofailu tipi (formāts)

AVCHD faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.m2ts, .mts un .m2t

Videofailu tipi (formāts)

Apple QuickTime faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.mov un .qt

Videofailu tipi (formāts)

DV‑AVI faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.avi

Videofailu tipi (formāts)

Microsoft Recorded TV Show faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.dvr-ms un .wtv

Videofailu tipi (formāts)

MPEG‑4 filmu faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 un .k3g

Videofailu tipi (formāts)

MPEG‑2 filmu faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob un .m2t

Videofailu tipi (formāts)

MPEG‑1 filmu faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.m1v

Videofailu tipi (formāts)

Motion JPEG faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.avi un .mov

Piezīmes

 • Programmā Movie Maker nevar izmantot videofailus, kas tiek aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management — DRM).

 • MPEG-2 un Microsoft ierakstītās televīzijas pārraides video failu lietošana filmās tiek atbalstīta tikai gadījumā, ja datorā darbojas kāda no šīm Windows versijām: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise vai Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium vai Windows Vista Ultimate.

 • AVCHD video failus, kas satur Dolby Digital audio var izmantot programmā Movie Maker tikai tad, ja datorā darbojas kāds no šiem Windows izdevumiem: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise vai Windows 7 Ultimate.

 • MPEG‑4 videofailus, kuros ir ietverts AAC audio, var izmantot, ja pakalpojumu Movie Maker izmantojat datorā, kurā darbojas operētājsistēma Windows 7.

 • 3GPP un 3GPP2 videofailus, kas bieži tiek ierakstīti mobilajā tālrunī, var izmantot pakalpojumā Movie Maker, ja failā ir ietverts MPEG‑4 videoklips, AAC audioieraksts un pakalpojums Movie Maker ir instalēts datorā, kurā darbojas operētājsistēma Windows 7.

  3GPP videofailos var būt ietverts AMR audioieraksts, un 3GPP2 failos tā vietā var būt ietverts AMR vai QCELP audioieraksts. Šādos gadījumos bieži vien tiks atskaņots videoklips, bet audioieraksts netiks atskaņots. Neinstalējot papildu kodekus, faili, kuros ir ietverts H.263 videoieraksts, var netikt atskaņoti pakalpojumā Movie Maker.

 • Ja ir instalēti nepieciešamie audio un video kodeki, dažus MPEG‑4 videofailus var izmantot, ja izmantojat pakalpojumu Movie Maker datorā, kurā darbojas operētājsistēma Windows Vista.

 • Papildu informāciju par video un audio kodekiem, kā arī to, kā noteikt, kuri kodeki ir instalēti jūsu datorā un tiek lietoti konkrētajam video failam, skatiet sadaļā Kodeki: bieži uzdotie jautājumi

Fotoattēlu faili

Fotoattēlu failu tipi (formāts) Failu nosaukumu paplašinājumi
Fotoattēlu failu tipi (formāts)

Apvienotās fotoekspertu grupas (Joint Photographic Experts Group —JPEG) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.jpg, .jpeg, .jfif un .jpe

Fotoattēlu failu tipi (formāts)

Tagu attēlu formāta (Tagged Image File Format — TIFF) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.tif un .tiff

Fotoattēlu failu tipi (formāts)

Grafikas apmaiņas formāta (Graphics Interchange Format — GIF) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.gif

Fotoattēlu failu tipi (formāts)

Windows bitkaršu faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.bmp, .dib un .rle

Fotoattēlu failu tipi (formāts)

Ikonu faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.ico un .icon

Fotoattēlu failu tipi (formāts)

Portatīvās tīkla grafikas (Portable Network Graphics — PNG) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.png

Fotoattēlu failu tipi (formāts)

HD fotoattēlu faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.wdp

Audiofaili

Audiofailu tipi (formāts) Failu nosaukumu paplašinājumi
Audiofailu tipi (formāts)

Windows MediaAudio (WMA) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.asf, .wm un .wma

Audiofailu tipi (formāts)

Impulskoda modulācijas (Pulse‑code Modulation — PCM) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.aif, .aiff un .wav

Audiofailu tipi (formāts)

Papildu audio kodēšanas (Advanced Audio Coding — AAC) faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.m4a

Audiofailu tipi (formāts)

MP3 faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

.mp3

Audiofailu tipi (formāts)

Programmā Movie Maker tiek atbalstīti visi video faili

Failu nosaukumu paplašinājumi

Piezīmes

 • Programmā Movie Maker nevar izmantot audiofailus, kas tiek aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management — DRM).

 • Programmā Movie Maker atbalstītos video failus var izmantot kā audio failus.

 • Papildu informāciju par video un audio kodekiem, kā arī to, kā noteikt, kuri kodeki ir instalēti jūsu datorā un tiek lietoti konkrētajam audio failam, skatiet sadaļā Kodeki: bieži uzdotie jautājumi

Vai nepieciešama papildu palīdzība?