Īsinājumtaustiņi

Pakalpojumā Writer daudzus bieži veicamos uzdevumus var veikt, izmantojot tikai tastatūru.

Rādīt visu

Emuāra un ziņas īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība Taustiņu kombinācija
Veicamā darbība

Izveidot jaunu ziņu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+N

Veicamā darbība

Izveidot jaunu lapu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+G

Veicamā darbība

Atvērt ziņu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+O

Veicamā darbība

Saglabāt ziņu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+S

Veicamā darbība

Izlikt ziņu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+P

Veicamā darbība

Izlikt ziņu emuārā

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+D

Veicamā darbība

Ievietot hipersaiti

Taustiņu kombinācija

Ctrl+K

Veicamā darbība

Pievienot attēlu no datora

Taustiņu kombinācija

Ctrl+J

Veicamā darbība

Pievienot attēlu no tīmekļa

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+J

Veicamā darbība

Skatīt publicēšanas rekvizītus

Taustiņu kombinācija

F2

Veicamā darbība

Iestatīt kategorijas

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+C

Veicamā darbība

Atjaunināt emuāra dizainu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+F11

Veicamā darbība

Mainīt rediģēšanas skatu

Taustiņu kombinācija

F11

Veicamā darbība

Mainīt priekšskatīšanas skatu

Taustiņu kombinācija

F12

Veicamā darbība

Mainīt avota skatu

Taustiņu kombinācija

Shift+F11

Teksta formatēšanas īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība Taustiņu kombinācija
Veicamā darbība

Treknraksts

Taustiņu kombinācija

Ctrl+B

Veicamā darbība

Slīpraksts

Taustiņu kombinācija

Ctrl+I

Veicamā darbība

Pārsvītrojums

Taustiņu kombinācija

Ctrl+H

Veicamā darbība

Pasvītrojums

Taustiņu kombinācija

Ctrl+U

Veicamā darbība

Apakšraksts

Taustiņu kombinācija

Ctrl+=

Veicamā darbība

Augšraksts

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+=

Veicamā darbība

Aizzīmes

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+L

Veicamā darbība

Notīrīt formatējumu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Atstarpes taustiņš

Veicamā darbība

Centrēt tekstu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+E

Veicamā darbība

Līdzināt tekstu pa kreisi

Taustiņu kombinācija

Ctrl+L

Veicamā darbība

Līdzināt tekstu pa labi

Taustiņu kombinācija

Ctrl+R

Veicamā darbība

Jauns paragrāfs

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Shift+N

Veicamā darbība

Virsraksts 1

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+1

Veicamā darbība

Virsraksts 2

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+2

Veicamā darbība

Virsraksts 3

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+3

Veicamā darbība

Virsraksts 4

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+4

Veicamā darbība

Virsraksts 5

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+5

Veicamā darbība

Virsraksts 6

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+6

Veicamā darbība

Iestatīt teksta virzienu no kreisās puses uz labo
(Pieejams tikai teksta izkārtojuma režīmā no labās uz kreiso)

Taustiņu kombinācija

Ctrl+kreisais Shift taustiņš

Veicamā darbība

Iestatīt teksta virzienu no labās puses uz kreiso
(Pieejams tikai teksta izkārtojuma režīmā no labās uz kreiso)

Taustiņu kombinācija

Ctrl+labais Shift taustiņš

Vispārējie īsinājumtaustiņi

Veicamā darbība Taustiņu kombinācija
Veicamā darbība

Izgriezt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+X

Veicamā darbība

Kopēt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+C

Veicamā darbība

Ielīmēt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+V

Veicamā darbība

Īpašā ielīmēšana

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Left Alt+V

Veicamā darbība

Atlasīt visu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+A

Veicamā darbība

Atrast

Taustiņu kombinācija

Ctrl+F

Veicamā darbība

Atsaukt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Z

Veicamā darbība

Atcelt atsaukšanu

Taustiņu kombinācija

Ctrl+Y

Veicamā darbība

Drukāt

Taustiņu kombinācija

Ctrl+P

Veicamā darbība

Parādīt vai slēpt lenti

Taustiņu kombinācija

Ctrl+F1

Veicamā darbība

Saņemt palīdzību saistībā ar pakalpojumu Writer

Taustiņu kombinācija

F1

Vai nepieciešama papildu palīdzība?